Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Maggie De Block Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Maggie De Block

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Maggie De Block

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Maggie De Block (Open VLD)

Ook gekend onder de naam Maggie Celine Louise De Block.


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Maggie De Block over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Maggie De Block heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Maggie De Block stemde VOOR de pandemiewet

Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers119.867,30
FractievoorzitsterKamer van volksvertegenwoordigers10 545,00 - 52 719,00
BestuurderCMI - Centrum voor Maatschappelijke Informatie vzw-
BestuurderLSC - Liberaal Studiecentrum vzw-
Lid van het partijbureauOpen Vld-
BestuurslidOpen Vld - Afdeling Merchtem-
BestuurslidOpen Vld - Provincie Vlaams-Brabant-
Totaal: van 130.412,30 tot 172.586,30 euro bruto


2020

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale zaken, Volksgezondheid, Asiel, Migratie196 456,2901/10/20
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers19 098,3401/10/20
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW (CMI)-
BestuurderLiberaal Studiecentrum (LSC)-
Lid van het partijbureauOpen Vld-
BestuurslidOpen VLD - Afdeling Merchtem-
BestuurslidOpen VLD - Provincie Vlaams-Brabant-
Totaal: 215.554,63 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2020

2019

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale zaken, Volksgezondheid, Asiel, Migratie253 032,15
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers-26/05/19
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW (CMI)-
BestuurderLiberaal Studiecentrum (LSC)-
Lid van de algemene vergaderingLiberale Mutualiteit van Brabant1,00 - 5 024,00
BestuurslidOpen VLD - Afdeling Merchtem-
BestuurslidOpen VLD - Provincie Vlaams-Brabant-
OndervoorzitterOpen VLD Nationaal-
Totaal: van 253.033,15 tot 258.056,15 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2019

2018

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale Zaken en Volksgezond- heid231.946,1409/12/18
MinisterFederale regering, Sociale zaken, Volksgezondheid, Asiel, Migratie21.086,0109/12/18
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW (CMI)-
BestuurderLiberaal Studiecentrum (LSC)-
Lid Algemene VergaderingLiberale Mutualiteit van Brabant-
BestuurslidOpen VLD - Afdeling Merchtem-
BestuurslidOpen VLD - Provincie Vlaams-Brabant-
OndervoorzitterOpen VLD Nationaal-
Totaal: 253.032,15 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2018

2017

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale Zaken en Volksgezondheid⇒ 2018
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW⇒ 2018
BestuurderLiberaal Studiecentrum VZW⇒ 2018
BestuurslidOpen VLD - Afdeling Merchtem⇒ 2018
BestuurslidOpen VLD - Provincie Vlaams-Brabant⇒ 2018
OndervoorzitterOpen VLD Nationaal⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2017

2016

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale Zaken en Volksgezondheid⇒ 2017
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW⇒ 2017
BestuurderLiberaal Studiecentrum VZW⇒ 2017
OndervoorzitterOpen VLD (Nationale afdeling)⇒ 2017
BestuurslidOpen VLD Afdeling Merchtem⇒ 2017
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2016

2015

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Sociale Zaken en Volksgezondheid⇒ 2016
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW⇒ 2016
BestuurderLiberaal Studiecentrum VZW⇒ 2016
OndervoorzitterOpen VLD (Nationale afdeling)⇒ 2016
BestuurslidOpen VLD Afdeling Merchtem⇒ 2016
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant⇒ 2016
Huisarts-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2015

2014

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterFederale Regering, Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding25/07/1411/10/14
MinisterFederale Regering, Sociale Zaken en Volksgezondheid11/10/14
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding25/07/14
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
19/06/1411/10/14
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie VZW
BestuurderLiberaal Studiecentrum VZW
OndervoorzitterOpen VLD (Nationale afdeling)
BestuurslidOpen VLD Afdeling Merchtem
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2014

2013

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
BestuurderLIBERA
BestuurderLiberaal Studiecentrum
OndervoorzitterOpen VLD
BestuurderCentrum voor Maatschappelijke Informatie
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2013

2012

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
OndervoorzitterOpen VLD
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2012

2011

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale regering, Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding06/12/11
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
05/12/11
Voorzitter parlementaire commissieKamer van volksvertegenwoordigers05/12/11
Huisarts-
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2011

2010

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
SecretarisKamer van volksvertegenwoordigers06/07/10
Voorzitter parlementaire commissieKamer van volksvertegenwoordigers06/07/10
Huisarts-
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2010

2009

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
SecretarisKamer van volksvertegenwoordigers
Huisarts-
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2009

2008

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
SecretarisKamer van volksvertegenwoordigers
Huisarts-
BestuurslidOpen VLD plaatselijke afdeling
BestuurslidOpen VLD Provincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2008

2007

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
Secretaris (gewijzigd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers12/07/07
BestuurslidVLD plaatselijke afdeling
BestuurslidVLD Provincie Vlaams-Brabant
Huisarts-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2007

2006

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 685,15
bruto per jaar
BestuurslidVLD plaatselijke afdeling
BestuurslidVLD Provincie Vlaams-Brabant
Huisarts-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2006

2005

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
89 927,22
bruto per jaar
LidHoge raad van geneesheren-specialisten en huisartsen
BestuurderVLD (plaatselijke afdeling)
BestuurderVLD Provincie Vlaams-Brabant
Huisarts-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maggie De Block toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2005

2004

Maggie De Block • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
StagemeesterVrije Universiteit Brussel
BestuurderVLD
BestuurslidVLD Provincie Vlaams-Brabant
Huisarts-
LidHoge raad van geneesheren-specialisten en huisartsen
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maggie De Block in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Maggie De Block

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Block Maggie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Maggie De Block