Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Leen Dierick Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Leen Dierick

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Leen Dierick

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Leen Dierick (CD&V)


Verkiezingen 2024      

De CD&V stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Leen Dierick stemt TEGEN Transparantie!

Leen Dierick heeft TEGEN een amendement gestemd dat bedoeld is om de beslissingen van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) bindend te maken.

De CTB is het beroepsorgaan dat burgers kunnen aanspreken wanneer zij geconfronteerd worden met een schending van hun grondwettelijke rechten op transparantie.

Stemmen TEGEN een bindende federale CTB is stemmen TEGEN de effectiviteit van het respect voor uw grondwettelijke rechten op transparantie.

Deze stem tegen transparantie is des te meer absurd omdat alle andere CTB's van het land bindende beslissingen nemen. En de ervaring in de deelstaten toont het belang van transparantie met bindende CTB's. Niemand betwist dit nog.

Daarnaast eisen een tiental maatschappelijke organisaties, waaronder Cumuleo, Transparencia TestAchats, journalistenverenigingen, de Mensenrechtenliga's, Gerfa,... en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie dat de besluiten van de federale CTB bindend worden.

Het kon Leen Dierick niets schelen en stemde op 2 mei 2024 TEGEN een bindende federale CTB.

Deze stemming is onaanvaardbaar, omdat democratie bestaat alleen in transparantie!

Meer informatie

Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Leen Dierick stemde VOOR de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers136.376,52
Plaatsvervangend lidRaadgevende Interparlementaire Beneluxraad-
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde59 188,00 - 118 373,00
Plaatsvervangend lidAdviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie-
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Politiek afgevaardigdeBea vzw-
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken-
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken-
Plaatsvervangend lidCommissie voor de Comptabiliteit-
LidCommissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Financiën en Begroting-
BestuurderFluxys Belgium nv5 919,00 - 11 838,0010/05/22
Lid van de raad van bestuurGewestelijke Bouwmaatschappij1,00 - 5 918,00
Lid van de raad van bestuurKVLV1,00 - 5 918,00
BediendeModulyss nv-
Plaatsvervangend lidPolderbestuur Vlassenbroek-
LidRaadscommissie Openbare Werken-
LidRedactieraad stadsmagazine-
Lid van de raad van bestuurSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 918,00
Lid van het directiecomitéSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 918,00
LidSubcommissie voor de nucleaire veiligheid-
Totaal: van 201.487,52 tot 290.259,52 euro bruto


2021

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127.524,32
Plaatsvervangend lidRaadgevende Interparlementaire Beneluxraad-
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde 52 720,00 - 105 438,00
Plaatsvervangend lidAdviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie-
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Politiek afgevaardigdeBea vzw-
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken-
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken-
Plaatsvervangend lidCommissie voor de Comptabiliteit-
LidCommissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Financiën en Begroting-
Lid van de raad van bestuurGewestelijke Bouwmaatschappij1,00 - 5 271,00
Lid van de raad van bestuurKVLV1,00 - 5 271,00
BediendeModulyss nv-
Plaatsvervangend lidPolderbestuur Vlassenbroek-
LidRaadscommissie Openbare Werken-
LidRedactieraad stadsmagazine-
Lid van de raad van bestuurSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 271,00
Lid van het directiecomitéSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 271,00
LidSubcommissie voor de nucleaire veiligheid-
Totaal: van 180.248,32 tot 254.046,32 euro bruto


2020

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127 444,58
Plaatsvervangend lidRaadgevende interparlementaire Beneluxraad-
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde 50 615,00 - 101 228,00
Plaatsvervangend lidAdviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie-
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Politiek afgevaardigdeBea vzw-
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken-
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken-
Plaatsvervangend lidCommissie voor de Comptabiliteit-
LidCommissie voor Economie, Consumentenbescher- ming en Digitale Agenda-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat-
Plaatsvervangend lidCommissie voor Financiën en Begroting-
Lid van de raad van bestuurGewestelijke Bouwmaatschappij1,00 - 5 061,00
Lid van de raad van bestuurKVLV1,00 - 5 061,00
BediendeModulyss nv-
Plaatsvervangend lidPolderbestuur Vlassenbroek-
LidRaadscommissie Openbare Werken-
LidRedactieraad stadsmagazine-
Lid van de raad van bestuurSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 061,00
Lid van het directiecomitéSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 061,00
LidSubcommissie voor de nucleaire veiligheid-
Totaal: van 178.063,58 tot 248.916,58 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2020

2019

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers52 907,7326/05/19
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers74 070,8226/05/19
Plaatsvervangend lidRaadgevende interparlementaire Beneluxraad-26/05/19
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde1,00 - 5 024,0002/01/19
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde50 241,00 - 100 480,0002/01/19
Plaatsvervangend lidAdviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie-26/05/19
Lid van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Politiek afgevaardigdeBea vzw-18/03/19
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken-
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken-
Plaatsvervangend lidCommissie voor de Comptabiliteit-26/05/19
LidCommissie voor Economie, Consumentenbescher- ming en Digitale Agenda-26/05/19
Plaatsvervangend lidCommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat-26/05/19
Plaatsvervangend lidCommissie voor Financiën en Begroting-26/05/19
Lid van de raad van bestuurGewestelijke Bouwmaatschappij1,00 - 5 024,00
Lid van de raad van bestuurKVLV1,00 - 5 024,00
BediendeModulyss nv-
Plaatsvervangend lidPolderbestuur Vlassenbroek-
LidRaadscommissie Openbare Werken-
LidRedactieraad stadsmagazine-
LidRedactieraad Tettergazet-
Lid van de raad van bestuurSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 024,00
Lid van het directiecomitéSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 024,00
LidSubcommissie voor de nucleaire veiligheid-26/05/19
Totaal: van 177.224,55 tot 252.578,55 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2019

2018

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers125.065,46
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Dendermonde50 001,00 - 100 000,00
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
Lid raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde-
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken-
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken-
LidBijzondere commissie klimaat en duurzame ontwik- keling-
LidCommissie Bedrijfsleven-
LidCommissie Handels- en Economisch recht-
Lid raad van bestuurGewestelijke Bouwmaatschappij1,00 - 5 000,00
Lid raad van bestuurKVLV1,00 - 5 000,0006/06/18
BediendeModulyss nv-
LidRaadscommissie Openbare Werken-
LidRedactieraad stadsmagazine-
LidRedactieraad Tettergazet-
Lid directiecomitéSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 000,0024/01/18
Lid raad van bestuurSociale Bouw- en Kredietmaatschappij1,00 - 5 000,00
LidSubcommissie Nucleaire Veiligheid-
Ondervoorzitter van een adviesraadTussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)351,80
Totaal: van 175.422,26 tot 245.417,26 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2018

2017

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
SchepenStad Dendermonde
53 263,73
bruto per jaar
⇒ 2018
Lid van diverse commissiesStad Dendermonde⇒ 2018
BestuurderTMVW (Intercommunale)22/12/17
Lid van een regionaal adviescomitéTMVW (Intercommunale)21/06/17⇒ 2018
Lid van het directiecomitéTMVW (Intercommunale)22/12/17
LidLokale Adviescommissie (LAC)⇒ 2018
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde⇒ 2018
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Dendermonde⇒ 2018
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA⇒ 2018
LidJaarmarktcomité⇒ 2018
BestuurderSBK Arrondissement Dendermonde CVBA14/06/17⇒ 2018
LidKVLV⇒ 2018
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken⇒ 2018
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken⇒ 2018
Bediende (met politiek verlof)DOMO NV⇒ 2018
Lid van de redactieraadStadsmagazine⇒ 2018
Lid van de redactieraadTettergazet⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2017

2016

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
SchepenStad Dendermonde
52 217,62
bruto per jaar
⇒ 2017
Lid van diverse commissiesStad Dendermonde⇒ 2017
BestuurderTMVW⇒ 2017
Lid van een regionaal adviescomitéTMVW⇒ 2017
Lid van het directiecomitéTMVW⇒ 2017
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)⇒ 2017
Lid van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)⇒ 2017
LidJaarmarktcomité⇒ 2017
Bediende-⇒ 2017
LidBekkenbureau en ABV Benedenscheldebekken⇒ 2017
LidBekkenbureau en ABV Denderbekken⇒ 2017
BestuurderGewestelijke Bouwmaatschappij Zele CVBA⇒ 2017
LidLAC⇒ 2017
Lid redactieraadStadsmagazine⇒ 2017
Lid redactieraadTettergazet⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2016

2015

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
SchepenStad Dendermonde
51 194,86
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Lid diverse commissiesStad Dendermonde⇒ 2016
BestuurderFarys⇒ 2016
Lid regionaal adviescomitéFarys⇒ 2016
Lid directiecomitéFarys⇒ 2016
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)⇒ 2016
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)⇒ 2016
LidJaarmarktcomité⇒ 2016
Bediende-⇒ 2016
BestuurderGewestelijke Bouwmaatschappij Zele CVBA⇒ 2016
LidLAC⇒ 2016
Lid redactieraadStadsmagazine⇒ 2016
Lid redactieraadTettergazet⇒ 2016
Lid adviescomitéTMVS IS18/11/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2015

2014

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
SchepenStad Dendermonde
51 194,86
bruto per jaar
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
BestuurderTMVW
Lid regionaal adviescomitéTMVW
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)
LidJaarmarktcomité
Bediende-
BestuurderCVBA Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele
LidLAC
Lid redactieraadStadsmagazine
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2014

2013

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 328,40
bruto per jaar
SchepenStad Dendermonde
51 194,86
bruto per jaar
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal adviescomitéTMVW
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderTMVW21/06/13
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
Bediende-
BestuurderGewestelijke maatschappij voor Woningbouw Zele
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2013

2012

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 214,12
bruto per jaar
SchepenStad Dendermonde
50 192,16
bruto per jaar
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid partijbestuurCD&V Dendermonde
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
BestuurderGewestelijke maatschappij voor Woningbouw Zele
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2012

2011

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
Lid diverse commissiesKamer van volksvertegenwoordigers
SchepenStad Dendermonde
49 208,66
bruto per jaar
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid partijbestuurCD&V Dendermonde
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
Bestuurdercvba Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele
Lid adviescomitéMaatschappelijke Emancipatie
Lid redactieraadStadsmagazine
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2011

2010

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
Lid diverse commissiesKamer van volksvertegenwoordigers
SchepenStad Dendermonde
48 244,18
bruto per jaar
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid partijbestuurCD&V Dendermonde
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
Bestuurdercvba Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele
Lid adviescomitéMaatschappelijke Emancipatie
Lid redactieraadStadsmagazine
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2010

2009

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
Lid diverse commissiesKamer van volksvertegenwoordigers
SchepenStad Dendermonde
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid partijbestuurCD&V Dendermonde
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
Bestuurdercvba Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele
Lid adviescomitéMaatschappelijke Emancipatie
Lid redactieraadStadsmagazine
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2009

2008

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
Lid diverse commissiesKamer van volksvertegenwoordigers
SchepenStad Dendermonde
Lid diverse commissiesStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid partijbestuurCD&V Dendermonde
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
Bestuurdercvba Gewestelijke Bouwmaatschappij Zele
Lid adviescomitéMaatschappelijke Emancipatie
Lid redactieraadStadsmagazine
Lid redactieraadTettergazet
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2008

2007

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
28/06/07
SchepenStad Dendermonde
Lid regionaal comitéINTERGEM
Lid directiecomitéTMVW22/06/07
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor Woningbouw
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V Plaatselijke afdeling
Lid partijbestuurCD&V provincie Oost-Vlaanderen
Bediende-
Lid regiobestuurCD&V Waas en Dender
EuropromotorCommissie Binnenlandse Zaken21/12/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Leen Dierick toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2007

2006

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Dendermonde
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor Woningbouw
BestuurderJeugdhuis Zenith
LidJumelagecomité
LidEuregio Scheldemond
Bediende-
BestuurderPolderbesturen
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2006

2005

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Dendermonde
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor Woningbouw
BestuurderJeugdhuis Zenith
LidJumelagecomité
LidEuregio Scheldemond
Bediende-
LidControlecommissie jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007
BestuurderGemeentelijk adviesraden en werkgroepen
BestuurderPolderbestuur
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2005

2004

Leen Dierick • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Dendermonde
Bediende-
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor Woningbouw
BestuurderJeugdhuis Zenith
Lid kerkraadKerkraad Grembergen
BestuurderPolderbestuur
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leen Dierick in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Leen Dierick

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Dierick Leen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Leen Dierick