Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Julien Gasiaux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Julien Gasiaux

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Julien Gasiaux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Gasiaux (Ecolo)


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune d'Orp-Jauche
1738,45
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGIPBW
Membre CAIPBW
1000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre du Comité directeurIPBW
1000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre AGIPFBW - ISBW
PrésidentFC Jandrain ( Football)
EmployéSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil communalCommune d'Orp-Jauche 1,00 - 5 271,00
Membre du comité de directionIPB - Immobilière publique du centre et de l'est du Brabant wallon, scrl2.000,00
Membre du comitéInter Jandrain-Jandrenouille-
Employé-10 545,00 - 52 719,00
Totaal: van 12.546,00 tot 59.990,00 euro bruto


2021

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Orp-Jauche
1479,15
euro bruto voor de bezoldigde periode
-SCRL Immobilière Publique Centre et Est du Brabant Wallon
2000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreORES, IPFBW, INBW
Membre du comitéFC Jandrain (football)
Agent info trafic PrincipalSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune d'Orp-Jauche 1,00 - 5 061,00
Membre du comité de directionIPB - Immobilière publique du centre et de l'est du Brabant wallon2 100,00
Membre du comitéInter Jandrain-Jandrenouille-
Employé-10 124,00 - 50 614,00
Totaal: van 12.225,00 tot 57.775,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Julien Gasiaux in 2020

2020

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Orp-Jauche
875,83
euro bruto voor de bezoldigde periode
AG, CA, comité de direction - MembreImmobilière Publique du Centre et de l'Est du Brabant (IPB)
2334,26
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre de l'AGIPFBW, Ores Assets, INBW
Conseil de participation - MembreEcole communale Jandrain
Membre du comitéFC Jandrain (club de football)
EmployéSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune d'Orp-Jauche1,00 - 5 024,00
Membre du comité de directionIPB - Immobilière publique du centre et de l'est du Brabant wallon100,0018/12/19
Membre du comitéInter Jandrain-Jandrenouille-
Employé-10 049,00 - 50 240,00
Totaal: van 10.150,00 tot 55.364,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Julien Gasiaux in 2019

2019

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Orp-Jauche
1.866,54
euro bruto voor de bezoldigde periode
CA - PrésidentAssociation Eugène Malevé
3.752,10
euro bruto voor de bezoldigde periode
AG - CA - Comité de direction - MembreImmobilière Publique du Centre et de l'Est du Brabant - IPB
AG - MembreORES Assets
AG - MembreInBW
MembreConseil de participation Ecole de Jandrain
PrésidentFC Jandrain ( Football)
EmployéSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Orp-Jauche
1.280,94
bruto voor de bezoldigde periode
Président du CAAEM (Association Eugène Maleve)
25.680,84
bruto voor de bezoldigde periode
SuppléantConseil de police (BW Est), CCATM
Membre de l'AGSWDE, Contrat rivière, ORES, ATL, IBW, ISBW, SEDIFIN
Président de clubASBL Inter JJ
EmployéSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune d'Orp Jauche
1.396,56
bruto voor de bezoldigde periode
Membre de l'AGAccueil Temps Libre ATL
Président du CAAssociation Chapitre XII AEM
31.797,54
bruto voor de bezoldigde periode
Membre AG suppléantCCATM
Membre AGConseil exploitation SWDE
Membre AGContrat de Rivière DYLE-GETTE
Membre AGIBW
Membre AGISBW
crèche communale - Membre CALa grenouillère
Membre AGORES
Membre AGSEDIFIN
Membre Conseil suppléantconseil de police
Présidentasbl Inter JJ (Football)
EmployéSNCB

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune d'Orp-JaucheNeeOorspronkelijk mandaat
Président du CAAssociation Eugène Malevé - Ass. Chap. XIINeeAfgeleid mandaat
MembreATLNeeAfgeleid mandaat
MembreContrat de Rivière Dyle-Gette asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCrèche La GrenouillèreNeeAfgeleid mandaat
MembreIBWNeeAfgeleid mandaat
MembreISBWNeeAfgeleid mandaat
MembreORES scrlNeeAfgeleid mandaat
MembreSEDIFINNeeAfgeleid mandaat
MembreSWDENeeAfgeleid mandaat
PrésidentInter Jandrain-JandrenouilleNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2009

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Orp-Jauche01/03/09
BestuurderSEDITEL01/03/09
Afgevaardigde gemeentePlaatselijke ontwikkelingsagenschap01/03/09
Lid politieraadPolitiezone Geldenaken01/03/09
BestuurderRésidence Eugène Malevé (Association Chapitre XII)01/03/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Julien Gasiaux in 2009

2008

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Orp-Jauche
BestuurderSEDITEL
LidPlaatselijke ontwikkelingsagenschap
Lid politieraadPolitiezone Geldenaken
OndervoorzitterTop-Senior asbl
BestuurderMaison de repos Malevé
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Julien Gasiaux in 2008

2007

Julien Gasiaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Orp-Jauche
BestuurderIOS MALEVE29/08/07
BestuurderSEDITEL07/05/07
LidPlaatselijke ontwikkelingsagenschap13/02/07
Lid politieraadPolitiezone Geldenaken
OndervoorzitterTop-Senior asbl22/01/07
Membre du conseil de fédérationEcolo
Lid partijbestuurEcolo20/11/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Julien Gasiaux in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Julien Gasiaux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gasiaux Julien

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Julien Gasiaux