Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ludo Verheyen CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ludo Verheyen

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Ludo Verheyen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Verheyen (Vooruit/sp.a)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Ludo Verheyen heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Ludo Verheyen heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2008 | Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2008

Ludo Verheyen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen16/12/08
BestuurderPIDPA16/12/08
LidGemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke OrdeningGECORO
BestuurderDe Heibloem CV
Lid controlecommissieDe Lilse Bergen16/12/08
BestuurderEigen Haard
BestuurderSP.a (Provinciaal)
BestuurderSP.a Lokale afdeling
VoorzitterDe Vrede vzw
BestuurderT.P.A16/12/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludo Verheyen in 2008

2007

Ludo Verheyen • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
BestuurderIOK Dienst20/03/07
BestuurderPIDPA
LidGemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke OrdeningGECORO
BestuurderDe Heibloem CV
Lid controlecommissieDe Lilse Bergen
BestuurderEigen Haard
BestuurderKleine Landeigendom cv Zuiderkempen (Westerlo)30/04/07
BestuurderPIME
BestuurderSP.a (Provinciaal)
BestuurderSP.a Lokale afdeling
VoorzitterDe Vrede vzw
Bediende-07/11/07
Lid adviescommissieHidrodoe30/04/07
BestuurderT.P.A
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ludo Verheyen in 2007

2006

Ludo Verheyen • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Olen
BestuurderIOK Dienst
BestuurderPIDPA
BestuurderGewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom
BestuurderPIME
BestuurslidSP.a (Provinciaal)
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
VoorzitterDe Vrede vzw
Bediende-
BestuurderDe Heibloem
Lid adviescommissieHidrodoe
LidMilieu- en verkeersraad
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Ludo Verheyen • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Olen
BestuurderIOK Dienst
BestuurderPIDPA
LidMilieuraad (Gemeentelijk/Stedelijk)
LidVerkeersraad
BestuurderPIME
BestuurslidSP.a Provincie Antwerpen
VoorzitterDe Vrede vzw
Bediende-
BestuurderDe Heibloem
BestuurderDe Kleine Landeigendom - Zuiderkempen
Lid adviescommissieHidrodoe
BestuurslidSP.a Olen
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Ludo Verheyen • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Olen
BestuurderIOK Dienst
BestuurderPIDPA
BestuurslidSP.a
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
BestuurderKleine Landeigendom CV
BestuurderPIME
BediendeABVV
LidAdviescommissie Hidrodoe
BestuurderDe Heibloem cv
VoorzitterDe Vrede vzw
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ludo Verheyen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Verheyen Ludo

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Ludo Verheyen