Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jan Kerremans CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jan Kerremans

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jan Kerremans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Kerremans

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jan Kerremans heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jan Kerremans heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2008 | Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Brusselse aangelegenheden1,00 - 5 024,0018/07/1901/10/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Cultuur, Media, Jeugd en Brussel10 049,00 - 50 240,0017/07/19
Lid van de raad van bestuurBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikke- lingslanden nv8 000,00
Totaal: van 18.050,00 tot 63.264,00 euro bruto


2018

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van de raad van bestuurBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikke- lingslanden NV9.000,00
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Cultuur, Media, Jeugd en Brussel10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 19.001,00 tot 59.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2008

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken
BestuurderGIMV
VoorzitterCentrum voor Liberaal en Maatschappelijk Werk(CLMW) vzw
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
LidCommissie EfficiŽnte en Effectieve Overheid
BestuurderNV Infrabel
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken
BestuurderGIMV
BestuurderParticipatiemaatschappij Vlaanderen NV01/05/07
VoorzitterCentrum voor Liberaal en Maatschappelijk Werk(CLMW) vzw
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
Arrondissementscommissaris-
BestuurderNV Infrabel
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2007

2006

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken15/04/06
BestuurderGIMV
Arrondissementscommissaris-14/04/06
BestuurderNV INFRABEL
BestuurderNV Participatiemaatschappij Vlaanderen
Voorzittervzw Centrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk
Voorzittervzw Liberaal Centrum
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderPMV NV
KabinetschefVlaamse regering, Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel31/08/05
BestuurderGIMV26/05/05
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
BestuurderInfrabel sa
Arrondissementscommissaris-
VoorzitterCentrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk vzw
KabinetslidFederale regering, Vice-Eerste-Minister, BinnenlandseZaken01/09/05
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2005

2004

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
KabinetschefVlaamse regering (vorige zitting)21/07/04
KabinetschefVlaamse regering,Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel22/07/04
VoorzitterCentrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk
BestuurderINFRABEL01/11/04
VoorzitterLiberaal centrum
BestuurderPMV
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jan Kerremans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Kerremans Jan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jan Kerremans