Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jan Kerremans CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jan Kerremans

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jan Kerremans

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Kerremans


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van de raad van bestuurBIO - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv6.000,0006/08/21
VoorzitterLiberas vzw-
Gepensioneerde-52 720,00 - 105 438,00
Totaal: van 58.720,00 tot 111.438,00 euro bruto


2020

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van de raad van bestuurBIO - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ont- wikkelingslanden nv7 000,00
VoorzitterLiberas vzw-
Gepensioneerde-50 615,00 - 101 228,00
Totaal: van 57.615,00 tot 108.228,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2020

2019

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Brusselse aangelegenheden1,00 - 5 024,0018/07/1901/10/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Viceminister-president Cultuur, Media, Jeugd en Brussel10 049,00 - 50 240,0017/07/19
Lid van de raad van bestuurBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikke- lingslanden nv8 000,00
Totaal: van 18.050,00 tot 63.264,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2019

2018

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van de raad van bestuurBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikke- lingslanden NV9.000,00
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Cultuur, Media, Jeugd en Brussel10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 19.001,00 tot 59.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2018

2008

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken
BestuurderGIMV
VoorzitterCentrum voor Liberaal en Maatschappelijk Werk(CLMW) vzw
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
LidCommissie EfficiŽnte en Effectieve Overheid
BestuurderNV Infrabel
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2008

2007

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken
BestuurderGIMV
BestuurderParticipatiemaatschappij Vlaanderen NV01/05/07
VoorzitterCentrum voor Liberaal en Maatschappelijk Werk(CLMW) vzw
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
Arrondissementscommissaris-
BestuurderNV Infrabel
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2007

2006

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur beleidscelFOD Binnenlandse Zaken15/04/06
BestuurderGIMV
Arrondissementscommissaris-14/04/06
BestuurderNV INFRABEL
BestuurderNV Participatiemaatschappij Vlaanderen
Voorzittervzw Centrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk
Voorzittervzw Liberaal Centrum
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2006

2005

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderPMV NV
KabinetschefVlaamse regering, Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel31/08/05
BestuurderGIMV26/05/05
VoorzitterLiberaal Centrum vzw
BestuurderInfrabel sa
Arrondissementscommissaris-
VoorzitterCentrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk vzw
KabinetslidFederale regering, Vice-Eerste-Minister, BinnenlandseZaken01/09/05
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2005

2004

Jan Kerremans • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
KabinetschefVlaamse regering (vorige zitting)21/07/04
KabinetschefVlaamse regering,Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel22/07/04
VoorzitterCentrum voor Liberaal Maatschappelijk Werk
BestuurderINFRABEL01/11/04
VoorzitterLiberaal centrum
BestuurderPMV
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan Kerremans in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jan Kerremans

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Kerremans Jan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Jan Kerremans