Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany (Les Engagés (ex-cdH))

Ook gekend onder de naam Pierre Kompany.


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale124 000,00
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Ganshoren 50 615,00 - 101 228,00
AdministrateurActivités sportives, culturelles et de loisirs de Gans- horen asbl-
Vice-présidentAides familiales et seniors de Ganshoren asbl-
MembreConférence des bourgmestres-
GérantEco-Turbines wzw - sprl-
Correspondant qualifiéFuture Football Club sa-
AdministrateurLojega-
Président d'honneurURCB - Union royale des congolais de Belgique-
Membre du collège de policeZone de police Bruxelles Ouest-
Totaal: van 174.615,00 tot 225.228,00 euro bruto


2020

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député129109,00Openbare mandaten en functies10-06-2014
Commune de Ganshoren - bourgmestre47558,88 *Openbare mandaten en functies1-12-2018
Zone de Police Bruxelles-Ouest - membre du collègePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018
Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018
Aides familiales et seniors de Ganshoren asbl - vice-présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018
Lojega - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018
Fondation Richard Beauthier - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018
Conférence des bourgmestres - membrePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125 429,68
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Ganshoren50 241,00 - 100 480,00
AdministrateurActivités Sportives, Culturelles et de Loisirs de Ganshoren asbl-
Vice-présidentAides familiales et seniors de Ganshoren asbl-
MembreConférence des bourgmestres-
GérantEco-Turbines wzw - sprl-
Correspondant qualifiéFuture Football Club sa-
AdministrateurLojega-
GérantManagement Group International sprl-
Président d'honneurURCB - Union royale des congolais de Belgique-
Membre du collège de policeZone de police Bruxelles Ouest-
Totaal: van 175.670,68 tot 225.909,68 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2019

2019

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député127.296,54Openbare mandaten en functies10-06-2014
Commune de Ganshoren - bourgmestre83.381,52Openbare mandaten en functies01-12-2018
Zone de Police Bruxelles-Ouest - membre du collègeOpenbare mandaten en functies2018
Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies2018
Aides familiales et seniors de Ganshoren asbl - vice-présidentOpenbare mandaten en functies2018
Lojega - administrateurOpenbare mandaten en functies2018
Fondation Richard Beauthier - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies2018
Conférence des bourgmestres - membreOpenbare mandaten en functies2018
Service fédéral des Pensions - pensionDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.429,68
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Ganshoren5 001,00 - 10 000,0006/12/18
GérantEco-Turbines wzw - sprl-
C.Q. (correspondant qualifié)Future Football Club SA-
GérantManagement Group International sprl-
GérantTeam Consulting International sprl-
Président d'honneurURCB Union royale des Congolais de Belgique-
Totaal: van 130.430,68 tot 135.429,68 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2018

2018

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéOpenbare mandaten en functies10/06/2014
Commune de Ganshoren - conseiller communalOpenbare mandaten en functies2012
Commune de Ganshoren - bourgmestreOpenbare mandaten en functies1/12/2018
Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies2018
Aides familiales et seniors de Ganshoren asbl - vice-présidentOpenbare mandaten en functies2018
Lojega - administrateurOpenbare mandaten en functies2018
Fondation Richard Beauthier - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies2018
Conférence des bourgmestres - membreOpenbare mandaten en functies2018
Zone de Police Bruxelles-Ouest - membre du collègeOpenbare mandaten en functies2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Ganshoren⇒ 2018
GérantEco-Turbines W&W sprl⇒ 2018
GérantTeam Consulting International sprl⇒ 2018
Correspondant qualifiéFuture Football Club sa⇒ 2018
GérantManagement Group International sprl⇒ 2018
PrésidentURCB Union royale des Congolais de Belgique⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2017

2016

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller communalCommune de Ganshoren⇒ 2017
GérantEco-Turbines W&W sprl⇒ 2017
GérantTeam Consulting International sprl⇒ 2017
Correspondant qualifiéFuture Football Club sa⇒ 2017
GérantManagement Group International sprl⇒ 2017
PrésidentURCB Union royale des Congolais de Belgique⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2016

2015

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Ganshoren⇒ 2016
ZaakvoerderEco-Turbines W&W sprl⇒ 2016
ZaakvoerderTeam Consulting International sprl⇒ 2016
Correspondant qualifiéFuture Football Club sa⇒ 2016
ZaakvoerderManagement Group International sprl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2015

2014

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
10/06/14
GemeenteraadslidCommune de Ganshoren
ZaakvoerderEco-Turbines W&W sprl
ZaakvoerderTeam Consulting International sprl
CorrespondentFuture Football Club sa
ZaakvoerderManagement Group International sprl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2014

2012

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Ganshoren
44 293,34
bruto per jaar
06/12/12
GemeenteraadslidCommune de Ganshoren06/12/12
BestuurderSDRB31/12/12
BestuurderConseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale31/12/12
BestuurderCentre culturel communal31/12/12
BestuurderInstitut Supérieur de Pédagogie de Bruxelles ISPB31/12/12
ZaakvoerderEco-Turbines W&W sprl
ZaakvoerderTeam Consulting International sprl
Leraar-01/09/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2012

2011

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren
43 425,37
bruto per jaar
BestuurderSDRB
BestuurderConseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
BestuurderInstitut Supérieur de Pédagogie de Bruxelles ISPB
ZaakvoerderEco-Turbines W&W sprl
ZaakvoerderTeam Consulting International sprl
Leraar-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2011

2010

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren
42 574,23
bruto per jaar
BestuurderSDRB
BestuurderConseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
BestuurderInstitut Supérieur de Pédagogie de Bruxelles ISPB
ZaakvoerderEco-Turbines W&W sprl
ZaakvoerderTeamConsulting International sprl
Leraar-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2010

2009

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren
41 737,14
bruto per jaar
BestuurderSDRB
BestuurderConseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
Leraar-
ZaakvoerderEco-turbines W&W sprl
ZaakvoerderTeam Consulting International sprl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2009

2008

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren
41 737,14
bruto per jaar
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
Leraar-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2008

2007

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren
39 329,79
bruto per jaar
Leraar-
ZaakvoerderEco-Turbines sprl
ZaakvoerderTeam consulting Int. Sprl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2007

2006

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ganshoren04/12/06
Leraar-
ZaakvoerderEco-Turbines sprl
RaadgeverEspace assistance asbl
ZaakvoerderTeam consulting Int. Sprl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Kompany Ntalaja Kabanza (Pierre)

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Ntalaja Kabanza (Pierre) Kompany