Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Sadik Köksal Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Sadik Köksal

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Sadik Köksal

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sadik Köksal (DéFI) - 1030 SCHAERBEEK.

Sadik Köksal is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2012

Sadik Köksal is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2012


Cumuleo's enquęte van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Sadik Köksal over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Sadik Köksal heeft nog niet gereageerd op de enquęte (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125 024,17
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek 10 124,00 - 50 614,0028/10/20
Conseiller CommunalCommune de Schaerbeek 1,00 - 5 061,0029/10/20
Membre du conseil d'administrationIntercommunale d'inhumation scrl840,00
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact asbl-
Totaal: van 135.989,17 tot 181.539,17 euro bruto


2020

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125024,17Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - échevin49065,59Openbare mandaten en functies6-12-201228-10-2020
Commune de Schaerbeek - conseiller communal325,00Openbare mandaten en functies1-12-2006
Intercommunale d'inhumation scrl - administrateur840,00Openbare mandaten en functies1-01-2019
Halles de Schaerbeek - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies31-03-201423-09-2020
Ludothčque Sésame asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies8-11-2013

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale38 808,8918/07/19
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek50 241,00 - 100 480,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale d'Inhumation scrl840,0008/02/19
PrésidentAcadémie des arts, parole, danse et musique-30/01/19
Administrateur déléguéAmis de la Maison des Arts asbl-17/06/19
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek asbl-26/06/19
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact asbl-
Totaal: van 89.889,89 tot 140.128,89 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2019

2019

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député49.464,99Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - échevin85.075,52Openbare mandaten en functies06-12-2012
Centre culturel - présidentOpenbare mandaten en functies06-2019
Académie Intercommunale de la Musique et des Arts de la Parole - présidentOpenbare mandaten en functies06-2019
Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek asbl - administrateur déléguéOpenbare mandaten en functies06-2019
Halles de Schaerbeek - administrateurOpenbare mandaten en functies
Ludothčque asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
Intercommunale d'inhumation scrl - administrateur840Openbare mandaten en functies01-2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek50 001,00 - 100 000,0005/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek5 001,00 - 10 000,0005/12/18
Président du conseil d'administrationAcadémie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek-31/12/18
Administrateur DéléguéAmis de la Maison des Arts ASBL-
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact Asbl-
Totaal: van 55.002,00 tot 110.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2018

2017

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Schaerbeek
93 713,08
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2018
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2018
AdministrateurChâteau de Modave asbl⇒ 2018
AdministrateurHalles de Schaerbeek⇒ 2018
Administrateur-déléguéAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2018
AdministrateurLudocontact asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2017

2016

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Schaerbeek⇒ 2017
AdministrateurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2017
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2017
AdministrateurChâteau de Modave asbl⇒ 2017
AdministrateurHalles de Schaerbeek⇒ 2017
Administrateur-déléguéAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2017
AdministrateurLudocontact asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2016

2015

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Schaarbeek
90 070,93
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2016
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2016
BestuurderChâteau de Modave asbl⇒ 2016
BestuurderHalles de Schaerbeek⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2016
BestuurderLudocontact asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2015

2014

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Schaerbeek
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek03/11/14
Voorzitter raad van bestuurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek03/11/14
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau28/04/14
BestuurderHalles de Schaerbeek
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)
BestuurderLudocontact
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2014

2013

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Schaerbeek
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek05/06/13
BestuurderVivaqua06/06/13
Lid directiecomitéVivaqua06/06/13
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek19/06/13
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
BestuurderHalles de Schaerbeek26/03/13
Lid politieraadZone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere30/01/13
BestuurderSAVENA sa06/06/13
VoorzitterIntero - Tennis06/06/13
BestuurderSport schaerbeekois asbl28/05/13
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)25/06/13
Invité permanent au Conseil d'administrationHYDRALIS06/06/13
BestuurderLudocontact08/11/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 20132011

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
ZaakvoerderDenim Republic sprl30/12/11
BestuurderSAVENA nv
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderSport schaerbeekois asbl
Invité permanent au conseil d'administrationHydralis OFP
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2011

2010

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
ZaakvoerderATA Express09/04/10
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderSport schaerbeekois asbl
Invité permanent au conseil d'administrationHydralis OFP
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2010

2009

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
OndervoorzitterCIBEX EAU
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderMusée du Château de Modave
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2009

2008

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
OndervoorzitterCIBEX EAU14/04/08
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
VoorzitterClub sportif Intero26/06/08
BestuurderMusée du Château de Modave07/04/08
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv14/04/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2008

2007

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua07/06/07
Lid directiecomitéVivaqua07/06/07
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere01/02/07
Bediende-06/03/07
BestuurderDenim Republic, sprl08/03/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2007Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Sadik Köksal

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Köksal Sadik

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Sadik Köksal