Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Sadik Köksal Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Sadik Köksal

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Sadik Köksal

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sadik Köksal (MR) - 1030 SCHAERBEEK.

Sadik Köksal is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2012

Sadik Köksal is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2012


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député131.659,47Openbare mandaten en functies18-07-19
Parlement de la Communauté française - député14.314,34Openbare mandaten en functies29-09-21
Commune de Schaerbeek - conseiller communal950,00Openbare mandaten en functies01-12-06
Intercommunale d'inhumation scrl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-201911-2022
Ludothčque Sésame asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies08-11-13
Art et Culture 1030 asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies26-01-22
Sport 1030 asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies26-01-22

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale127.175,27
Vice-président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles3.392,5829/09/21
Membre du conseil communalCommune de Schaerbeek 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale d'inhumation, scrl1.080,00
Membre du conseil d'administrationHalles de Schaerbeek, asbl-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact, asbl-
Totaal: van 131.648,85 tot 136.918,85 euro bruto


2021

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député127.175,27Openbare mandaten en functies18-07-19
- Parlement de la Communauté française - député3.392,58Openbare mandaten en functies29-09-21
- Commune de Schaerbeek - conseiller communal1.850,00Openbare mandaten en functies01-12-06
- Intercommunale d'inhumation scrl - administrateur1.080,00Openbare mandaten en functies01-01-19
- Ludothčque Sésame asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies08-11-13
- Art et Culture 1030 asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies26-01-22
- Sport 1030 asbl - membre du conseil d'administration et de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies26-01-22

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125 024,17
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek 10 124,00 - 50 614,0028/10/20
Conseiller CommunalCommune de Schaerbeek 1,00 - 5 061,0029/10/20
Membre du conseil d'administrationIntercommunale d'inhumation scrl840,00
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact asbl-
Totaal: van 135.989,17 tot 181.539,17 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2020

2020

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125024,17Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - échevin49065,59Openbare mandaten en functies6-12-201228-10-2020
Commune de Schaerbeek - conseiller communal325,00Openbare mandaten en functies1-12-2006
Intercommunale d'inhumation scrl - administrateur840,00Openbare mandaten en functies1-01-2019
Halles de Schaerbeek - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies31-03-201423-09-2020
Ludothčque Sésame asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies8-11-2013

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale38 808,8918/07/19
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek50 241,00 - 100 480,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale d'Inhumation scrl840,0008/02/19
PrésidentAcadémie des arts, parole, danse et musique-30/01/19
Administrateur déléguéAmis de la Maison des Arts asbl-17/06/19
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek asbl-26/06/19
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact asbl-
Totaal: van 89.889,89 tot 140.128,89 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2019

2019

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Sadik Köksal
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député49.464,99Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - échevin85.075,52Openbare mandaten en functies06-12-2012
Centre culturel - présidentOpenbare mandaten en functies06-2019
Académie Intercommunale de la Musique et des Arts de la Parole - présidentOpenbare mandaten en functies06-2019
Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek asbl - administrateur déléguéOpenbare mandaten en functies06-2019
Halles de Schaerbeek - administrateurOpenbare mandaten en functies
Ludothčque asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies
Intercommunale d'inhumation scrl - administrateur840Openbare mandaten en functies01-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek50 001,00 - 100 000,0005/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Schaerbeek5 001,00 - 10 000,0005/12/18
Président du conseil d'administrationAcadémie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek-31/12/18
Administrateur DéléguéAmis de la Maison des Arts ASBL-
AdministrateurHalles de Schaerbeek-
Trésorier et secrétaire généralLudocontact Asbl-
Totaal: van 55.002,00 tot 110.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2018

2017

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Schaerbeek
93 713,08
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2018
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2018
AdministrateurChâteau de Modave asbl⇒ 2018
AdministrateurHalles de Schaerbeek⇒ 2018
Administrateur-déléguéAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2018
AdministrateurLudocontact asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2017

2016

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Schaerbeek⇒ 2017
AdministrateurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2017
PrésidentCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2017
AdministrateurChâteau de Modave asbl⇒ 2017
AdministrateurHalles de Schaerbeek⇒ 2017
Administrateur-déléguéAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2017
AdministrateurLudocontact asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2016

2015

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Schaarbeek
90 070,93
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek⇒ 2016
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek⇒ 2016
BestuurderChâteau de Modave asbl⇒ 2016
BestuurderHalles de Schaerbeek⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)⇒ 2016
BestuurderLudocontact asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2015

2014

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Schaerbeek
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek03/11/14
Voorzitter raad van bestuurAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek03/11/14
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau28/04/14
BestuurderHalles de Schaerbeek
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)
BestuurderLudocontact
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2014

2013

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Schaerbeek
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderAcadémie des arts de la Parole, de la danse et de la Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek05/06/13
BestuurderVivaqua06/06/13
Lid directiecomitéVivaqua06/06/13
VoorzitterCentre culturel de Schaerbeek19/06/13
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
BestuurderHalles de Schaerbeek26/03/13
Lid politieraadZone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere30/01/13
BestuurderSAVENA sa06/06/13
VoorzitterIntero - Tennis06/06/13
BestuurderSport schaerbeekois asbl28/05/13
Gedelegeerd bestuurderAmis de la Maison des Arts (les)25/06/13
Invité permanent au Conseil d'administrationHYDRALIS06/06/13
BestuurderLudocontact08/11/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Sadik Köksal toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2013

2011

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
ZaakvoerderDenim Republic sprl30/12/11
BestuurderSAVENA nv
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderSport schaerbeekois asbl
Invité permanent au conseil d'administrationHydralis OFP
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2011

2010

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
BestuurderChâteau de Modave asbl
OndervoorzitterCibex-Eau
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
ZaakvoerderATA Express09/04/10
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderSport schaerbeekois asbl
Invité permanent au conseil d'administrationHydralis OFP
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2010

2009

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
OndervoorzitterCIBEX EAU
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
VoorzitterClub sportif Intero
BestuurderMusée du Château de Modave
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2009

2008

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua
Lid directiecomitéVivaqua
OndervoorzitterCIBEX EAU14/04/08
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere
VoorzitterClub sportif Intero26/06/08
BestuurderMusée du Château de Modave07/04/08
BestuurderDenim Republic sprl
BestuurderSAVENA nv14/04/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2008

2007

Sadik Köksal • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek
BestuurderVivaqua07/06/07
Lid directiecomitéVivaqua07/06/07
Lid politieraadPolitiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere01/02/07
Bediende-06/03/07
BestuurderDenim Republic, sprl08/03/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sadik Köksal in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Sadik Köksal

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Köksal Sadik

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Sadik Köksal