Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ahmed Laaouej Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ahmed Laaouej

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Ahmed Laaouej

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ahmed Laaouej (PS)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Ahmed Laaouej over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Ahmed Laaouej heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Ahmed Laaouej stemde VOOR de pandemiewet

Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants125.819,36
Chef de groupeChambre des représentants10 545,00 - 52 719,00
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Koekelberg 10 545,00 - 52 719,00
Membre du conseil d'administrationErap - École régionale d'administration publique, asbl-
Membre du conseil d'administrationFonsoc - Fondation socialiste d'information et de gestion, asbl-
Membre du conseil d'administrationGefebru - Gestion et financement de la fédération bruxelloise du Parti socialiste, asbl-
Membre du conseil d'administrationIEV - Institut Émile Vandervelde, asbl-
PrésidentKoekelberg promotion, asbl-
Totaal: van 146.909,36 tot 231.257,36 euro bruto


2020

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants124 473,32
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Koekelberg 10 124,00 - 50 614,00
Membre du conseil d'administrationErap - École régionale d'administration publique-
Membre du conseil d'administrationFonsoc asbl-
Membre du conseil d'administrationGefebru asbl-
Membre du conseil d'administrationInstitut Émile Vandervelde asbl-
PrésidentKoekelberg promotion asbl-
Totaal: van 134.597,32 tot 175.087,32 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2020

2019

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants51 137,3826/05/19
ReprésentantChambre des représentants71 592,3326/05/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Koekelberg10 049,00 - 50 240,00
AdministrateurErap - École régionale d'administration publique-27/02/19
AdministrateurFONSOC asbl-
AdministrateurGEFEBRU asbl-
AdministrateurInstitut Emile Vandervelde asbl-
PrésidentKoekelberg promotion asbl-
AdministrateurPrésence et action culturelles - Régionale de Bruxel- les asbl-
Totaal: van 132.778,71 tot 172.969,71 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2019

2018

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants122.379,42
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Koekelberg1,00 - 5 000,0026/11/18
AdministrateurFONSOC asbl-07/05/18
AdministrateurGEFEBRU asbl-
AdministrateurInstitut Emile Vandervelde asbl-07/05/18
PrésidentKoekelberg promotion asbl-26/11/18
AdministrateurPrésence et action culturelles - Régionale de Bruxel- les asbl-
Totaal: van 122.380,42 tot 127.379,42 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2018

2017

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Koekelberg⇒ 2018
AdministrateurPrésence et Action Culturelles PAC⇒ 2018
AdministrateurAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB22/02/17
AdministrateurGefebru asbl⇒ 2018
AdministrateurEspace Magh asbl - Centre culturel26/12/17
AdministrateurEspace Mémorial de l'Immigration marocaine31/07/17
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ahmed Laaouej toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2017

2016

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller communalCommune de Koekelberg⇒ 2017
AdministrateurPrésence et Action Culturelles PAC⇒ 2017
AdministrateurAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB⇒ 2017
AdministrateurGefebru asbl⇒ 2017
AdministrateurEspace Magh - Centre culturel maghrébin⇒ 2017
AdministrateurEspace Mémorial de l'Immigration marocaine⇒ 2017
BestuurderPromo Jeunes asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ahmed Laaouej toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2016

2015

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Koekelberg⇒ 2016
BestuurderPrésence et Action Culturelles PAC⇒ 2016
BestuurderVereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB⇒ 2016
BestuurderGefebru asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurEspace Magh - Centre culturel maghrébin⇒ 2016
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine⇒ 2016
BestuurderPromo Jeunes asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ahmed Laaouej toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2015

2014

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSénat28/04/14
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
19/06/14
GemeenteraadslidCommune de Koekelberg
BestuurderPrésence et Action Culturelles PAC
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
BestuurderGefebru asbl
BestuurderEspace Magh - Centre culturel maghrébin
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
BestuurderPromo Jeunes asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ahmed Laaouej toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2014

2013

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSénat
GemeenteraadslidCommune de Koekelberg
BestuurderPrésence et Action Culturelles PAC
BestuurderAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
BestuurderEspace Magh - Centre culturel maghrébin
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2013

2012

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSénat
GemeenteraadslidCommune de Koekelberg
BestuurderPrésence et Action Culturelles PAC
Voorzitter raad van bestuurEspace Magh - Centre culturel maghrébin
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2012

2011

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSenaat
GemeenteraadslidGemeente Koekelberg
BestuurderPrésence et Action Culturelles PAC24/06/11
Voorzitter raad van bestuurEspace Magh - Centre culturel maghrébin
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2011

2010

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSenaat20/07/10
GemeenteraadslidGemeente Koekelberg
BestuurderDucroire nv01/08/10
Voorzitter raad van bestuurEspace Magh - Centre culturel maghrébin23/03/10
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2010

2007

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Fonction publique et Sports26/08/07
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
BestuurderCentre Espace Magh
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2007

2006

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Koekelberg
BestuurderMIVB
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Fonction publique et Sports
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2006

2005

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderMIVB
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Fonction publique et Sports
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2005

2004

Ahmed Laaouej • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Fonction publique et Sports19/07/04
BestuurderMIVB
BestuurderCentre Culturel et Communautaire Maghrébin24/03/0422/09/04
BestuurderEspace Mémorial de l'Immigration marocaine
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ahmed Laaouej in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ahmed Laaouej

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Laaouej Ahmed

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Ahmed Laaouej