Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jean-François Lacomblet Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jean-François Lacomblet

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jean-François Lacomblet

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Lacomblet (PS)


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Colfontaine - Commune
1611,80
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeColfontaine - Commune
6035,18
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Toit et moi, immobilière sociale de la région montoise
2730,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie de Quartier
Conseil d'administration - Président(e)Maison du Peuple
Conseil d'administration - Président(e)PAC Colfontaine
TechnicienINFRABEL
Pensionné-

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil communalCommune de Colfontaine 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil de CPASCommune de Colfontaine 5 272,00 - 10 544,00
Membre du conseil d'administrationToit & moi, immobilière sociale de la région montoise3.437,37
TechnicienInfrabel, sa10 545,00 - 52 719,00
PrésidentMaison du peuple de Pâturages-
PrésidentPAC Colfontaine-
Membre du conseil d'administrationRégie de quartier Mons-Frameries-Colfontaine, asbl-
Totaal: van 19.255,37 tot 71.971,37 euro bruto


2021

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)COLFONTAINE
1659,60
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller(ère) de l'action socialeCOLFONTAINE
5969,63
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)IMMOBILIERE SOCIALE TOIT&MOI
3437,37
euro bruto voor de bezoldigde periode
AGENT INFRABEL CHEF TECHNICIENINFRABEL
PRESIDENTPAC COLFONTAINE
PRESIDENTSPRL MAISON DU PEUPLE DE PATURAGES
ADMINISTRATEURASBL REGIE DE QUARTIER MONS-FRAMERIES-COLFONTAINE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Colfontaine 1,00 - 5 061,00
Conseiller de CPASCommune de Colfontaine 5 062,00 - 10 123,00
Membre du conseil d'administrationToit & moi, immobilière sociale de la région montoise1 278,0019/06/20
TechnicienInfrabel sa10 124,00 - 50 614,00
PrésidentMaison du peuple Paturages-
PrésidentPAC Colfontaine-
Membre du conseil d'administrationRégie de quartier Mons-Frameries-Colfontaine asbl-
Totaal: van 16.465,00 tot 67.076,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2020

2020

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil communalColfontaine
1804,98
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil CASColfontaine
5343,49
euro bruto voor de bezoldigde periode
CA - AdministrateurImmobilière sociale T&M
1292,58
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur-déléguéSPRL La Justice
PrésidentSPRL Maison du Peuple de Paturages
Agent - Chef TechnicienINFRABEL
PrésidentPAC Colfontaine
Membre CAASBL Régie de quartier Mons-Frameries-Colfontaine

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Colfontaine1,00 - 5 024,00
Conseiller de CPASCommune de Colfontaine1,00 - 5 024,00
Président du conseil d'administrationToit et moi, Immobilière sociale de la région mon- toise11 485,8609/07/19
Totaal: van 11.487,86 tot 21.533,86 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2019

2019

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil communalColfontaine
1.611,11
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil CASColfontaine
4.690,46
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur CA (Président)Immobilière Sociale T&M
11.514,25
euro bruto voor de bezoldigde periode
Agent Infrabel Chef TechnicienINFRABEL
PrésidentPAC Colfontaine
Administrateur déléguéSPRL La Justice
PrésidentSPRL Maison du Peuple de Pâturages
PrésidentUSC Colfontaine
Membre CA et TrésorierAIS Agence Immobilière Sociale de Mons
Membre CAASBL Régie de quartier Mons-Frameries-Colfontaine

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil communalColfontaine
1.554,50
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil CPASColfontaine
6.044,92
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur CA (Président)Immobilière Sociale T&M
23.018,68
bruto voor de bezoldigde periode
Membre CA et trésorierAIS de Mons
Membre CAASBL Régie de Quartier Mons-Frameries-Colfontaine
Agent Infrabel Chef TechnicienInfrabel
PrésidentPAC Colfontaine
Administrateur déléguéSPRL La Justice
PrésidentSPRL Maison du Peuple de Pâturage
PrésidentUSC Colfontaine

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil communalCommune de Colfontaine
1.396,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil CPASCommune de Colfontaine
4.560,96
bruto voor de bezoldigde periode
xIM Sociale Montoise Toit&Moi
23.040,45
bruto voor de bezoldigde periode
Membre et trésorierAIS Agence Immobilière Sociale
Chef technicienAgent Infrabel
PrésidentPAC Colfontaine
PrésidentUSC Colfontaine
Présidentasbl Financière de I'USC
CA - Membreasbl Régie de quartier Mons-Frameries-Colfontaine
Présidentsprl Maison du Peuple de Pâturage

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de ColfontaineNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller CPASCommune de ColfontaineNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
Président du CAToit et Moi Immobilière sociale de la région de MonsNeeAfgeleid mandaat
Administrateur - TrésorierAISNeeMandaat, leidende functie of beroep
Chef technicienInfra belNeeMandaat, leidende functie of beroep
Administrateur-déléguéLa Justice - Gestion de la Maison du Peuple de WasmesNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMaison du Peuple PâturagesNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentPAC ColfontaineNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurRégie de quartiers asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentUSCNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2012

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Colfontaine
44 295,87
bruto per jaar
03/12/12
GemeenteraadslidCommune de Colfontaine03/12/12
VoorzitterCommission communale de rénovation urbaine
LidAgence immobilière sociale communale
BestuurderSociété immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC section locale
Lid executiefPS Section locale
BestuurderMagnum asbl
Spoorwegbediend-
BestuurderInfrastructure sociale (en liquidation)
BestuurderLe peuple de Pâturages asbl
VoorzitterMaison du Peuple de Pâturages
Afgevaardigd bestuurderMaison du Peuple de Petit Wasmes
VoorzitterRégie de quartier de Mons Frameries Colfontaine
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2012

2011

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Colfontaine
43 427,87
bruto per jaar
VoorzitterCommission communale de rénovation urbaine
Lid exploitatieraadSWDE succursale Haine
BestuurderSociété immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC section locale
Lid executiefPS Lokale afdeling
BestuurderMagnum asbl
Spoorwegbediend-
BestuurderInfrastructure sociale (en liquidation)
BestuurderLe peuple de Pâturages asbl
VoorzitterMaison du Peuple de Pâturages
Afgevaardigd bestuurderMaison du Peuple de Petit Wasmes
VoorzitterRégie de quartier de Mons Frameries Colfontaine
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2011

2010

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Colfontaine
42 576,68
bruto per jaar
Lid exploitatieraadSWDE succursale Haine
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)
BestuurderSociété immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi01/05/10
VoorzitterPrésence et Action culturelles PAC
Lid executiefPS Lokale afdeling
Spoorwegbediend-
VoorzitterCommission de rénovation urbaine de Colfontaine
BestuurderInfrastructure sociale (en liquidation)
BestuurderLe peuple de Pâturages, asbl
BestuurderMagnum, asbl
VoorzitterMaison du Peuple de Pâturages
Afgevaardigd bestuurderMaison du peuple de Petit Wasmes
VoorzitterRégie de quartier de Mons Frameries Colfontaine
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2010

2009

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Colfontaine
41 739,55
bruto per jaar
Lid exploitatieraadSWDE succursale Haine
OndervoorzitterSociaal verhuurkantoor (SVK)
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
VoorzitterPrésence et Action culturelles PAC
Lid executiefPS Lokale afdeling
Spoorwegbediend-
VoorzitterCommission de rénovation urbaine de Colfontaine
BestuurderInfrastructure sociale (en liquidation)
BestuurderLe peuple de Pâturages, asbl
BestuurderMagnum, asbl
VoorzitterMaison du Peuple de Pâturages
Afgevaardigd bestuurderMaison du peuple de Petit Wasmes
VoorzitterRégie de quartier de Mons Frameries Colfontaine
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2009

2008

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Colfontaine
41 739,55
bruto per jaar
Lid exploitatieraadSWDE succursale Haine
OndervoorzitterSociaal verhuurkantoor (SVK)
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
OndervoorzitterBuurtregie
Gedelegeerd bestuurderJustice - Gestion de la Maison du peuple de Wasmes (La)
Lid bureauPS Lokale afdeling
LidNotre Maison asbl
BestuurderInfrastructure sociale asbl
Spoorwegbediend-
BestuurderLe peuple de Pâturages, asbl
BestuurderMagnum, asbl
VoorzitterMaison du Peuple paturages sprl (La)
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2008

2007

Jean-François Lacomblet • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Colfontaine
39 332,21
bruto per jaar
18/12/07
VoorzitterPAC
BestuurderSociété Wallonne des Eaux30/10/07
LidCCAT18/12/07
BestuurderGemeentelijk Cultureel Centrum
Plaatsvervangend lidCOPALOC18/12/07
Gedelegeerd bestuurderJustice - Gestion de la Maison du peuple de Wasmes (La)
BestuurderInfrastructure sociale asbl18/12/07
Spoorwegbediend-
VoorzitterCommission des travaux et cadre de vie18/12/07
Représentant environnement social, économique et culturelConseil de participation GS A. Libiez-Quesnoy
VoorzitterMaison du Peuple paturages sprl (La)
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-François Lacomblet toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-François Lacomblet in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean-François Lacomblet

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lacomblet Jean-François

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Jean-François Lacomblet