Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Rachid Madrane Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Rachid Madrane

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Rachid Madrane

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Rachid Madrane (PS)


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale142.675,28
PrésidentParlement de la Région de Bruxelles-Capitale59 188,00 - 118 373,00
Président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Président de commission spécialeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil communalCommune d'Etterbeek-
Président du comité de suivi législatifParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Totaal: van 201.863,28 tot 261.048,28 euro bruto


2022

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député142.675,28Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président99.937,21Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Etterbeek - conseiller communalPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2000

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale133.516,16
PrésidentParlement de la Région de Bruxelles-Capitale52 720,00 - 105 438,00
Président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil communalCommune d'Etterbeek 1,00 - 5 271,00
Président de commission spécialeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Président du comité de suivi législatifParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Totaal: van 186.237,16 tot 244.225,16 euro bruto


2021

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député133.516,16Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président93.844,01Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Commune d'Etterbeek - conseiller communalPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2000

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale128 016,93
PrésidentParlement de la Région de Bruxelles-Capitale90 641,08
Conseiller communalCommune d'Etterbeek 1,00 - 5 061,00
Totaal: van 218.659,01 tot 223.719,01 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2020

2020

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député128016,93Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président90641,08Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Etterbeek - conseiller communalPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2000

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de Bruxelles133 015,0916/09/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale49 464,9911/06/19
PrésidentParlement de la Région de Bruxelles-Capitale39 710,5418/07/19
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune d'Etterbeek-18/09/1913/10/19
Conseiller communalCommune d'Etterbeek1,00 - 5 024,0014/10/19
Conseiller communalCommune d'Etterbeek1,00 - 5 024,0017/09/19
Totaal: van 222.192,62 tot 232.238,62 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2019

2019

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député49.464,99Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - président39.710,54Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune d'Etterbeek - conseiller communal127,88Openbare mandaten en functies2000
Gouvernement de la Communauté française - ministre133.015,09Openbare mandaten en functies22-07-201417-09-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de Bruxelles224.247,54
Conseiller communalCommune d'Etterbeek1,00 - 5 000,0006/12/18
Conseiller communalCommune d'Etterbeek1,00 - 5 000,0006/12/18
Totaal: van 224.249,54 tot 234.247,54 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2018

2018

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéOpenbare mandaten en functies11/06/201911/06/2019
Commune d'Etterbeek - conseiller communal754,73Openbare mandaten en functies2000
Communauté française - ministre224247,54Openbare mandaten en functies22/07/2014

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de Bruxelles⇒ 2018
Conseiller communalCommune d'Etterbeek⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2017

2016

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice et Promotion de Bruxelles⇒ 2017
Conseiller communalCommune d'Etterbeek
245,82
bruto per jaar
⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2016

2015

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice et Promotion de Bruxelles⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2015

2014

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Urbanisme, Propreté publique et Politique des déchets20/07/14
MinisterGouvernement de la Communauté française, Aide à la jeunesse, Maisons de justice et Promotion de Bruxelles22/07/14
GemeenteraadslidCommune d'Etterbeek
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2014

2013

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Urbanisme et Propreté publique
GemeenteraadslidCommune d'Etterbeek
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2013

2012

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
106 214,12
bruto per jaar
07/12/12
StaatssecretarisGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Urbanisme et Propreté publique07/12/12
SchepenCommune d'Etterbeek
49 964,08
bruto per jaar
07/12/12
OndervoorzitterMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2012

2011

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
SchepenGemeente Etterbeek
48 984,99
bruto per jaar
OndervoorzitterMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2011

2010

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
SchepenGemeente Etterbeek
48 024,84
bruto per jaar
01/03/10
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek01/03/10
BestuurderSociété du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale01/03/10
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG01/03/10
Lid politieraadPolitiezone Montgomery01/03/10
OndervoorzitterMicro-Climat asbl
BestuurderCentre d'Etudes et de Formations en Alternance CEFA-XL
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2010

2009

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
23/06/09
Lid bureauBrussels Franstalig Parlement23/06/09
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderSociété régionale du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Lid politieraadPolitiezone Montgomery
Ondervoorzitter raad van bestuurMicro-Climat asbl
BestuurderCentre d'Etudes et de Formations en AlternanceCEFA-XL
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2009

2008

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Franstalig Parlement
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderCentre d'Education et de Formation en AlternanceCEFA Ixelles
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderSORELO
Lid politieraadPolitiezone Montgomery
Ondervoorzitter raad van bestuurMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2008

2007

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
Lid bureauBrussels Franstalig Parlement
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderCentre d'éducation et de formation en AlternanceCEFA Ixelles
BestuurderSORELO
Lid politieraadPolitiezone Montgomery
Ondervoorzitter raad van bestuurMicro-Climat asbl
BestuurderRégie communale autonome etterbeekoise
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2007

2006

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderCentre d'éducation et de formation en Alternance CEFA Ixelles
BestuurderSORELO31/10/06
Ondervoorzitter raad van bestuurMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2006

2005

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderCentre d'éducation et de formation en AlternanceCEFA Ixelles
BestuurderSORELO
BestuurderMicro-Climat asbl
OndervoorzitterMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2005

2004

Rachid Madrane • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
GemeenteraadslidGemeente Etterbeek
BestuurderSORELO
BestuurderCEFA Ixelles
OndervoorzitterMicro Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Rachid Madrane toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rachid Madrane in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Rachid Madrane

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Madrane Rachid

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Rachid Madrane