Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Joëlle Maison Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Joëlle Maison

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Joëlle Maison

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Joëlle Maison (DéFi)


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale136.151,18
Membre du conseil communalCommune d'Uccle1,00 - 5 918,00
Membre du conseil d'administrationMazal - Théâtre de la Toison d'or, asbl-
SecrétaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale1,00 - 5 918,0020/10/22
Totaal: van 136.153,18 tot 147.987,18 euro bruto


2022

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée145.672,08Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire2.844,87Openbare mandaten en functies20-10-2022
Commune d'Uccle - conseillère communale5.132,64Openbare mandaten en functies03-12-2018
Le Théâtre de la Toison d'OrPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies28-11-2018
ID Law (scrl V, M, B) - avocat associé0,00Private beroepsactiviteiten1993

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale120.718,88
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles10.126,0614/09/21
Membre du conseil communalCommune d'Uccle 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil d'administrationMazal - Théâtre de la Toison d'or, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem1,00 - 5 271,0025/02/21
Totaal: van 130.846,94 tot 141.386,94 euro bruto


2021

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée120.718,88Openbare mandaten en functies10-06-2014
- Parlement de la Communauté française - députée10.126,06Openbare mandaten en functies17-06-201414-09-21
- Commune d'Uccle - conseillère communale3.712,54Openbare mandaten en functies03-12-2018
- Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police270,00Openbare mandaten en functies04-01-201925-02-21
- Le Théâtre de la Toison d'OrPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies28-11-2018
- ID Law (scrl V, M, B) - avocat associé0,00Private beroepsactiviteiten1993

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale116 129,89
DéputéeParlement de la Communauté française13 496,97
Conseillère communaleCommune d'Uccle 1,00 - 5 061,00
AdministratriceThéâtre de la Toison d'Or-
Membre du conseil de policeZone de police Uccle-Watermael-Boitsfort- Auderghem1,00 - 5 061,00
Totaal: van 129.628,86 tot 139.748,86 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2020

2020

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée116129,89Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement de la Communauté française - députée13496,97Openbare mandaten en functies17-06-2014
Commune d'Uccle - conseillère communale3285,35Openbare mandaten en functies3-12-2018
Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police450,00Openbare mandaten en functies4-01-201925-02-2021
Le Théâtre de la Toison d'OrPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies28-11-2018
- ID Law (scrl V, M, B) - avocat associéPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten1993

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale45 060,0226/05/19
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale114 509,2226/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française13 307,6425/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française13 307,6418/06/19
Conseillère communaleCommune d'Uccle1,00 - 5 024,00
AdministratriceLe Val d'Uccle asbl-30/06/19
AdministratriceThéâtre de la Toison d'Or-
Membre du conseil de policeZone de police Uccle-Watermael-Boisfort- Auderghem1,00 - 5 024,0004/01/19
Totaal: van 186.186,52 tot 196.232,52 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2019

2019

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée114.509,22Openbare mandaten en functies10/06/2014
Parlement de la Communauté française - députée13.307,64Openbare mandaten en functies17/06/2014
Commune d'Uccle - conseillère communale2.689,15Openbare mandaten en functies03/12/2018
Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police540,00Openbare mandaten en functies04/01/2019
Le Val d'Uccle asbl - administratriceOpenbare mandaten en functiesmars-07juin-19
Le Théâtre de la Toison d?OrOpenbare mandaten en functies28/11/2018
ID Law (scrl V, M, B) - avocat associéPrivate beroepsactiviteiten1993

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale112.830,64
DéputéeParlement de la Communauté française12.599,13
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune d'Uccle50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Conseillère communaleCommune d'Uccle1,00 - 5 000,0003/12/18
Totaal: van 175.431,77 tot 230.429,77 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2018

2018

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée112830,64Openbare mandaten en functies10/06/2014
Parlement de la Communauté française - députée13105,53Openbare mandaten en functies17/06/2014
Commune d'Uccle - conseillère communaleOpenbare mandaten en functies3/12/2018
Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de policeOpenbare mandaten en functies4/02/2019
Commune d'Uccle - échevine53386,89Openbare mandaten en functies1/12/20063/12/2018
Le Val d'Uccle asblOpenbare mandaten en functies1/03/20071/06/2019
Le Théâtre de la Toison d'OrOpenbare mandaten en functies28/11/2018
ID Law (scrl V, M, B) - avocat associéDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten1993

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
12 904,80
netto per jaar
⇒ 2018
EchevineCommune d'Uccle
77 734,54
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministratriceLe Val d'Uccle⇒ 2018
Avocate-⇒ 2018
GéranteFlatcat⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2017

2016

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
DéputéeParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2017
EchevineCommune d'Uccle
76 208,78
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministratriceLe Val d'Uccle⇒ 2017
Avocate-⇒ 2017
GéranteFlatcat⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2016

2015

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2016
SchepenGemeente Ukkel
74 713,00
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderLe Val d'Uccle⇒ 2016
Advocaat-⇒ 2016
ZaakvoerderFlatcat⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2015

2014

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
10/06/14
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles17/06/14
SchepenCommune d'Uccle
74 713,00
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
ZaakvoerderFlatcat
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2014

2013

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune d'Uccle
74 713,00
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2013

2012

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune d'Uccle
73 249,76
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2012

2011

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel
71 814,35
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2011

2010

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel
70 406,80
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2010

2009

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel
69 022,52
bruto per jaar
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2009

2008

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel
69 022,52
bruto per jaar
BestuurderLe Val d'Uccle
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2008

2007

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel
65 041,52
bruto per jaar
Advocaat-
BestuurderLes Cailloux asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Joëlle Maison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2007

2006

Joëlle Maison • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Ukkel01/12/06
GemeenteraadslidGemeente Ukkel01/12/06
BestuurderLe Val d'Uccle
Lid politieraadPolitiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Joëlle Maison in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Joëlle Maison

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Maison Joëlle

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Joëlle Maison