Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba

De details van de mandaten, ambten en beroepen van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba (MR)

Ook gekend onder de naam Bertin Mampaka, Bertin Mampaka Mankamba.


Verkiezingen 2024      

De MR stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale133.028,98
Membre du conseil communalVille de Bruxelles5 919,00 - 11 838,00
Membre du conseil d'administrationLe logement bruxellois, scrl1.601,60
Totaal: van 140.549,58 tot 146.468,58 euro bruto


2022

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député142.549,88Openbare mandaten en functies29-06-2004
Ville de Bruxelles - conseiller communal6.627,05Openbare mandaten en functies12-2012
Le Logement Bruxellois scrl - administrateur1.601,60Openbare mandaten en functies01-07-2019
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut - maître assistant (en congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies09-1993

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale127.577,66
Membre du conseil communalVille de Bruxelles 5 272,00 - 10 544,00
Membre du conseil d'administrationLe logement bruxellois, scrl2.162,40
Totaal: van 135.012,06 tot 140.284,06 euro bruto


2021

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député136.472,36Openbare mandaten en functies29-06-2004
- Ville de Bruxelles - conseiller communal7.006,61Openbare mandaten en functies12-2012
- Les Bains de Bruxelles asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-07-201901-05-21
- Le Logement Bruxellois scrl - administrateur2.162,40Openbare mandaten en functies01-07-2019
- Brussels Major Events asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies14-09-201901-05-21
- Les Brigittines asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-07-1901-05-21
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut - maître assistant (en congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-09-93

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale128 043,39
Secrétaire du Bureau du ParlementParlement de la Région Bruxelles-Capitale5 062,00 - 10 123,0007/02/2018/09/20
DéputéParlement de la Communauté française-16/01/20
Conseiller communalVille de Bruxelles 5 062,00 - 10 123,00
Membre du conseil d'administrationLe logement bruxellois scrl1 922,40
AdministrateurBains de Bruxelles1,00 - 5 061,0031/12/20
AdministrateurBruxelles Major Events-31/12/20
AdministrateurLes Brigittines-31/12/20
Totaal: van 140.090,79 tot 155.272,79 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2020

2020

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député128043,39Openbare mandaten en functies29-06-200418-09-2020
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire8964,55Openbare mandaten en functies7-02-202018-09-2020
Parlement de la Communauté française - député1145,98Openbare mandaten en functies13-03-201329-01-2020
Ville de Bruxelles - conseiller communal6426,65Openbare mandaten en functiesdéc-12
Les Bains de Bruxelles asbl - administrateur327,24Openbare mandaten en functies1-07-20191-05-2021
Le Logement Bruxellois scrl - administrateur1922,40Openbare mandaten en functies1-07-2019
Brussels Major Events asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies14-09-20191-05-2021
Les Brigittines asbl - administrateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies1-07-20191-05-2021
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut - maître assistant (en congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functiessept-93

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat238,3023/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale45 060,0226/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale56 661,8826/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-25/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-18/06/19
Conseiller communalVille de Bruxelles5 025,00 - 10 048,00
Membre du conseil d'administrationLe Logement bruxellois scrl720,6025/09/19
AdministrateurBains de Bruxelles1,00 - 5 024,0010/07/19
AdministrateurBruxelles Major Events-19/09/19
MembreFabrique d'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg-26/09/19
AdministrateurLes Brigittines-
Membre du bureauLes Cuisines bruxelloises1,00 - 5 024,0002/09/19
Totaal: van 107.707,80 tot 122.776,80 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2019

2019

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député114.509,22Openbare mandaten en functies29/06/2004
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaireOpenbare mandaten en functies07/02/2020
Parlement de la Communauté française - député13.108,80Openbare mandaten en functies13/03/201329/01/2020
Sénat - sénateur de communauté238,30 ?Openbare mandaten en functies14/03/201326/05/2019
Ville de Bruxelles - conseiller communal6.580,80Openbare mandaten en functiesdéc-12
Les cuisines bruxelloises - administrateur120,00Openbare mandaten en functies06/05/2013
Bains de Bruxelles - administrateurOpenbare mandaten en functies
Le Logement bruxellois - administrateur720,60Openbare mandaten en functies
Brussels Major Events - administrateurOpenbare mandaten en functies
Les Brigittines - administrateurOpenbare mandaten en functies
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut - maître assistant (en congé politique)Private beroepsactiviteiten09-1993

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat562,92
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale112.830,64
DéputéParlement de la Communauté française-
Conseiller communalVille de Bruxelles5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Conseiller communalVille de Bruxelles1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du bureauLes Cuisines bruxelloises10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 128.396,56 tot 178.393,56 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2018

2018

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député112830,64Openbare mandaten en functies29/06/2004
Parlement de la Communauté française - député12599,13Openbare mandaten en functies13/03/2013
Sénat - sénateur de communautéOpenbare mandaten en functies14/03/2013
Ville de Bruxelles - conseiller communal6242,16Openbare mandaten en functies1/12/2012
Les cuisines bruxelloises - administrateur1800Openbare mandaten en functies6/05/2013
Jeunesse à Bruxelles asbl - administrateurOpenbare mandaten en functies31/05/2018
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut - maître assistant (en congé politique)Private beroepsactiviteiten1/09/1993

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat⇒ 2018
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
12 413,52
netto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalVille de Bruxelles⇒ 2018
AdministrateurJeunesse à Bruxelles asbl⇒ 2018
Membre du bureau politiqueCDH⇒ 2018
AdministrateurCuisines Bruxelloises⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2017

2016

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat⇒ 2017
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2017
Conseiller communalVille de Bruxelles⇒ 2017
AdministrateurAssociation Chapitre XII Les Cuisines bruxelloises
19 808,28
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurJeunesse à Bruxelles asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2016

2015

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
DeelstaatsenatorSenaat⇒ 2016
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Brussel⇒ 2016
BestuurderAssociation Chapitre XII Les Cuisines bruxelloises
19 419,48
bruto per jaar (bron: pers)
en 2015
⇒ 2016
BestuurderJeunesse à Bruxelles asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2015

2014

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenschapssenatorSénat28/04/14
DeelstaatsenatorSénat03/07/14
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
GemeenteraadslidVille de Bruxelles
BestuurderJeunesse à Bruxelles
Lid partijbestuurCDH
BestuurderCuisines Bruxelloises
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2014

2013

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenschapssenatorSénat13/03/13
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)13/03/13
GemeenteraadslidVille de Bruxelles
BestuurderJeunesse à Bruxelles01/03/13
Lid partijbestuurCDH
BestuurderCuisines Bruxelloises01/03/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2013

2012

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
SchepenVille de Bruxelles
88 306,90
bruto per jaar
03/12/12
SecretarisParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
LidComité de patronage des Kermesses03/12/12
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles03/12/12
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl
Lid politieraadZone de police Bruxelles Capitale Ixelles03/12/12
Lid partijbestuurCDH - National03/12/12
VoorzitterBains de Bruxelles asbl03/12/12
VoorzitterProsport Bruxelles03/12/12
VoorzitterBrissi asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2012

2011

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
OndervoorzitterBrussels Hoofdstedelijk Parlement
SchepenStad Brussel
86 576,40
bruto per jaar
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
VoorzitterBruxelles Solidarité Internationale
LidComité de patronage des Kermesses
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
Lid partijbestuurCDH - Nationaal
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2011

2010

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
84 879,55
bruto per jaar
SecretarisBrussels Hoofdstedelijk Parlement
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
VoorzitterBruxelles Solidarité Internationale
LidComité de patronage des Kermesses
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
Lid partijbestuurCDH - Nationaal
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2010

2009

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
83 210,70
bruto per jaar
SecretarisBrussels Hoofdstedelijk Parlement
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
VoorzitterBruxelles Solidarité Internationale
LidComité de patronage des Kermesses
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
Lid partijbestuurCDH - Nationaal
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2009

2008

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
96 859,51
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
83 210,70
bruto per jaar
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
VoorzitterBruxelles Solidarité Internationale
LidComité de patronage des Kermesses
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
Lid partijbestuurCDH - Nationaal
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles-Brussel
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2008

2007

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 978,13
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
78 411,43
bruto per jaar
26/03/07
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl26/03/07
VoorzitterBruxelles Solidarité Internationale31/05/07
LidComité de patronage des Kermesses26/02/07
OndervoorzitterJeunesse à Bruxelles21/06/07
VoorzitterLa Ferme du Parc Maximilien asbl17/04/07
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene01/02/07
Lid partijbestuurCDH - Nationaal
BestuurderCentre d'Entreprises Dansaert sc13/07/07
VoorzitterBains de Bruxelles asbl18/06/07
VoorzitterProsport Bruxelles-Brussel29/03/07
VoorzitterMabru asbl15/02/0726/03/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2007

2006

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
90 935,89
bruto per jaar
SchepenStad Brussel01/12/06
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
BestuurderCentre d'entreprises Dansaert sc
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles-Brussel
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2006

2005

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
89 927,22
bruto per jaar
SchepenStad Brussel
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)
BestuurderBruxelles Avance BRAVVO asbl
BestuurderCentre culturel Breughel
BestuurderFoire internationale de Bruxelles
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
Lid bureauCDH
BestuurderCentre d'entreprises Dansaert sc
VoorzitterBains de Bruxelles asbl
VoorzitterProsport Bruxelles-Brussel
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2005

2004

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
88 130,60
bruto per jaar
01/07/04
SchepenStad Brussel01/07/04
BestuurderIntercommunale bruxelloise d'Assainissement25/10/04
Plaatsvervangend bestuurderIntercommunale d'inhumation
Lid bureauCDH
BestuurderCentre d'entreprises Dansaert SC
BestuurderGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor21/09/04
BestuurderFoire Internationale de Bruxelles
BestuurderHabitations sociales dans l'agglomération bruxelloise (sociétéanonyme des)31/07/04
VoorzitterProsport Bruxelles-Brussel28/06/04
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene
VoorzitterBains de Bruxelles28/06/04
BestuurderBravvo asbl28/06/04
BestuurderCentre culturel Bruegel
BestuurderLe Foyer Laekenois31/07/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Mampaka Mamkamba A Diallo (Bertin)

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

A Diallo (Bertin) Mampaka Mankamba