Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Christian Matagne Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Christian Matagne

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Christian Matagne

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Matagne (MR) - 5560 HOUYET (Ciergnon).Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Christian Matagne is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2010 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Christian Matagne heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Houyet
548,98
bruto voor de bezoldigde periode
Comité de secteur - MembreComité de surveillance de l'eau INASEP
Conseil de police - MembreZone de Police Lesse et Lhomme
240
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur - agence locale de l'emploiALE HOUYET
Administrateur - asblAmi de l'Orgueà Ciergnon
administrateur - asblAssociation Parc Roi Baudouin Ciergnon
trésorier - institution publiqueFabr d'Eglise Ciergnon
trésorier - association de faitMR Locale Houyet
administrateur - asblPromotion des Classes Moyennes à Rochefort
gérant - société professionnellematagneCh CJFEC sprl
administrateur - asbltennis Club Houyet

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de HouyetNeeOorspronkelijk mandaat
MembreINASEPNeeAfgeleid mandaat
Membre du comitéINASEP - Comité de contrôle de la Distribution d'EauNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police Lesse et LhommeNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurAgence Locale pour l'EmploiNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurAmis de l'Orgue à CiergnonNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurAssociation Parc Roi BaudouinNeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierFabrique d'église de CiergnonNeeMandaat, leidende functie of beroep
GérantMatagne Ch CJFEC sprlJaMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierMR Section locale HouyetNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPromotion Classes MoyennesNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurTennis Club Houyet asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2013

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Houyet
BestuurderIDEFIN
194,69
bruto per zitpenning
26/06/13
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
Lid politieraadZone de police Lesse et Lhomme
PenningmeesterMR Section locale
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch.Matagne sprl (en liquidation)24/11/13
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (les) asbl
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Matagne in 2013

2012

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Houyet
BestuurderIDEFIN
187,13
bruto per zitpenning
BestuurderAgence locale pour l'Emploi
Lid politieraadZone de police Lesse et Lhomme
PenningmeesterMR Section locale
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch.Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (les) asbl
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.


2011

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
183,47
bruto per zitpenning
BestuurderPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen31/01/11
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
VoorzitterMR Lokale afdeling
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch.Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderFondation Rochespoir asbl14/01/11
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Matagne in 2011

2009

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
179,86
bruto per zitpenning
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch.Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderFondation Rochespoir asbl
BestuurderPréhyr Conseil asbl23/04/09
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Matagne in 2009

2008

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
172,88
bruto per zitpenning
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
VereffenaarLTC Ch Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
BestuurderFondation Rochespoir asbl
BestuurderPréhyr Conseil
BestuurderPromotion des Classes moyennes asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.


2007

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
169,49
bruto per zitpenning
BestuurderIDEG27/06/07
BestuurderINASEP
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
VereffenaarLTC Ch Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderFondation Rochespoir (asbl)
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
BestuurderPréhyr Conseil
BestuurderPromotion des Classes moyennes asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Matagne in 2007

2006

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
166,17
bruto per zitpenning
BestuurderIDEG
BestuurderINASEP
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne Ch. CJFEC sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderFondation Rochespoir (asbl)
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
BestuurderPréhyr Conseil
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.


2005

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
162,92
bruto per zitpenning
BestuurderIDEG
BestuurderINASEP
Lid politieraadPolitiezone Lesder et Lomme
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort asbl
VereffenaarLTC Ch Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne sprl
BestuurderTennis Club Houyet asbl
BestuurderFondation Rochespoir (asbl)
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'église de Ciergnon
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.


2004

Christian Matagne • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Houyet
BestuurderIDEFIN
159,72
bruto per zitpenning
BestuurderIDEG
BestuurderINASEP
BestuurderAmis de l'orgue à Ciergnon (asbl)
PenningmeesterFabrique d'Eglise de Ciergnon
BestuurderFondation Rochespoir (asbl)
VereffenaarLTC Ch Matagne sprl (en liquidation)
ZaakvoerderMatagne (illisible) sprl
BestuurderPromotion des Classes moyennes de Rochefort (asbl)
BestuurderTennis Club Houyet (asbl)
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christian Matagne toegevoegd.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

In februari 2012 heeft Cumuleo Christian Matagne aangesproken over het verzuim van zijn wettelijke verplichtingen betreffende het indienen van een mandatenlijst of een vermogensaangifte. Zie de verzonden briefwisseling.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Christian Matagne

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Matagne Christian

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Christian Matagne