Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Vanessa Matz Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Vanessa Matz

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Vanessa Matz

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Vanessa Matz (Les Engagés)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Vanessa Matz over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Vanessa Matz is VOOR een federaal CTB met een beslissingsbevoegdheid.

Commentaar van Matz Vanessa: Je suis d’ailleurs l’auteure d’un amendement dans ce sens .


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Vanessa Matz stemde TEGEN de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants149.479,80
Membre associée du bureauChambre des représentants11 839,00 - 59 187,00
Membre du conseil d'administrationCPCP - Centre permanent pour la citoyenneté et la participation, asbl-
Membre du conseil d'administrationGRE Liège - Groupement de redéploiement économique de la province de Liège, asbl-
Membre du conseil d'administrationGreova - Groupement régional économique Ourthe-Vesdre-Amblève, asbl-
Totaal: van 161.318,80 tot 208.666,80 euro bruto


2021

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants136.692,86
Membre associée du bureauChambre des représentants5 272,00 - 10 544,0012/10/21
Membre du conseil d'administrationCPCP - Centre permanent pour la citoyenneté et la participation, asbl-
Membre du conseil d'administrationGRE Liège - Groupement de redéploiement économique de la Province de Liège, asbl-
Membre du conseil d'administrationGreova - Groupement régional économique Ourthe-Vesdre- Amblève, asbl-
Totaal: van 141.964,86 tot 147.236,86 euro bruto


2020

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants135 265,82
AdministratriceAide aux familles asbl-
AdministratriceCPCP-
AdministratriceGRE Liège-
AdministratriceGreova asbl-
Totaal: 135.265,82 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2020

2019

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants55 653,6326/05/19
ReprésentanteChambre des représentants77 915,0826/05/19
AdministratriceAide aux familles asbl-
AdministratriceCPCP-23/09/19
AdministratriceGRE Liège-
AdministratriceGREOVA asbl-
Totaal: 133.568,71 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2019

2018

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants127.401,76
Conseillère communaleCommune Aywaille1,00 - 5 000,00
AdministratriceAide aux Familles ASBL-
AdministratriceGRE Liège-
AdministratriceGREOVA asbl-
Totaal: van 127.402,76 tot 132.401,76 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2018

2017

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseillère communaleCommune d'Aywaille⇒ 2018
AdministratriceGroupement de relance économique de l'Ourthe- Amblève GREOA⇒ 2018
AdministratriceAide aux Familles asbl⇒ 2018
AdministratriceGRE-Liège⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2017

2016

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseillère communaleCommune d'Aywaille⇒ 2017
AdministratriceGroupement de relance économique de l'Ourthe- Amblève GREOA⇒ 2017
AdministratriceAide aux Familles asbl⇒ 2017
AdministratriceGRE-Liège⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2016

2015

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Aywaille⇒ 2016
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe- Amblève GREOA⇒ 2016
BestuurderGroupement de Redéploiement Economique pour le Pays de Liège⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2015

2014

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
Rechtstreeks verkozen senatorSénat28/04/14
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
19/06/14
GemeenteraadslidCommune d'Aywaille
BestuurderGroupement de Relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderGroupement de Redéploiement Economique pour le Pays de Liège
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2014

2013

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
Rechtstreeks verkozen senatorSénat
GemeenteraadslidCommune d'Aywaille
BestuurderAIDE17/06/13
BestuurderGroupement de Relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderGroupement de Redéploiement Economique pour le Pays de Liège
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2013

2012

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
Rechtstreeks verkozen senatorSénat
SchepenCommune d'Aywaille
34 688,82
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderAIDE
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2012

2011

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
Rechtstreeks verkozen senatorSenaat
SchepenGemeente Aywaille
34 009,17
bruto per jaar
BestuurderTEC Luik-Verviers31/05/11
BestuurderAIDE
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2011

2010

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
Rechtstreeks verkozen senatorSenaat
SchepenGemeente Aywaille
33 342,51
bruto per jaar
BestuurderTEC Luik-Verviers
BestuurderAIDE
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
LidPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
BestuurderLes Vallons de la Lembrée asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2010

2009

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSenaat16/07/09
Rechtstreeks verkozen senatorSenaat16/07/09
SchepenGemeente Aywaille
32 687,01
bruto per jaar
BestuurderTEC Luik-Verviers
BestuurderAIDE
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
LidPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
BestuurderLes Vallons de la Lembrée asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2009

2008

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
Gecoöpteerd senatorSenaat10/04/08
SchepenGemeente Aywaille
32 687,01
bruto per jaar
BestuurderTEC Luik-Verviers21/02/08
BestuurderAIDE
Directeur van het secretariaatGouvernement fédéral, Emploi20/03/08
Directeur van het secretariaatGouvernement fédéral, Emploi et Egalité des Chances20/03/0810/04/08
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
LidPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
BestuurderInfrabel sa10/07/08
BestuurderLes Vallons de la Lembrée asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2008

2007

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aywaille
30 801,72
bruto per jaar
BestuurderAIDE18/06/07
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
LidPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
Directrice politiqueCDH
BestuurderInfrabel sa
BestuurderLes Vallons de la Lembrée asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Vanessa Matz toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2007

2006

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aywaille
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-AmblèveGREOA
LidPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
Directrice politiqueCDH15/11/06
Politiek secretarisCDH Groupe du Parlement wallon14/11/06
BestuurderInfrabel sa15/11/06
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2006

2005

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aywaille
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève GREOA
BestuurderPouvoir organisateur du Collège Saint-Roch Ferrières
Politiek secretarisCDH Groupe du Parlement wallon
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2005

2004

Vanessa Matz • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aywaille
Politiek secretarisCDH01/11/04
BestuurderCollège de ST Roch Ferrières
BestuurderGroupement de relance économique de l'Ourthe-Amblève(GREOA)
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Vanessa Matz in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Vanessa Matz

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Matz Vanessa

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Vanessa Matz