Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ozlem Ozen Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ozlem Ozen

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Ozlem Ozen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ozlem Ozen (PS)

Ook gekend onder de naam Özlem Özen.


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Ozlem Ozen over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Ozlem Ozen heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Présidente de commission permanenteChambre des représentants10 545,00 - 52 719,00
ReprésentanteChambre des représentants132.430,40
Membre du conseil d'administrationGefi - Gestion et financement de la fédération socialiste de Charleroi, asbl-
PrésidenteRoyal Spirou Pont-de-Loup, asbl-18/02/21
Totaal: van 142.975,40 tot 185.149,40 euro bruto


2020

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants131 035,16
PrésidenteCommission de la constitution et du renouveau insti- tutionnel (Chambre des représentants)1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationGefi - Gestion et financement de la fédération socia- liste de Charleroi asbl-
Totaal: van 131.036,16 tot 136.096,16 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2020

2019

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants75 436,5926/05/19
ReprésentanteChambre des représentants53 883,2826/05/19
PrésidenteCommission de la Constitution et du renouveau institutionnel (Chambre des Représentants)5 025,00 - 10 048,0010/07/19
Totaal: van 134.344,87 tot 139.367,87 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2019

2018

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants127.344,20
Échevine (titulaire ou f.f.)Commune d'Aiseau-Presles10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Totaal: van 137.345,20 tot 177.344,20 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2018

2017

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
EchevineCommune d'Aiseau-Presles
36 811,68
bruto per jaar
⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2017

2016

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
EchevineCommune d'Aiseau-Presles
36 088,04
bruto per jaar
⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2016

2015

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
SchepenGemeente Aiseau-Presles
35 381,84
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2015

2014

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
SchepenCommune d'Aiseau-Presles
35 381,84
bruto per jaar
Présidente ffPS Fédération de Charleroi
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2014

2013

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 328,40
bruto per jaar
SchepenCommune d'Aiseau-Presles
35 381,84
bruto per jaar
VoorzitterCentre culturel communal04/06/13
BestuurderCentre culturel régional de Charleroi
BestuurderGSARA asbl
Co-voorzitterPS Fédération de Charleroi21/06/1320/07/13
Présidente ffPS Fédération de Charleroi20/07/13
RegeringscommissarisDreamWall sa
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2013

2012

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
106 214,12
bruto per jaar
SchepenCommune d'Aiseau-Presles
34 688,82
bruto per jaar
VoorzitterCentre culturel communal
BestuurderCentre culturel régional de Charleroi
BestuurderGSARA asbl
OndervoorzitterPS Fédération de Charleroi
RegeringscommissarisDreamWall sa
VoorzitterCommission communale nord-sud
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2012

2011

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
SchepenGemeente Aiseau-Presles
34 009,17
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijk Cultureel Centrum
BestuurderCentre culturel régional de Charleroi
BestuurderGSARA asbl29/03/11
OndervoorzitterPS Afdeling Charleroi
VoorzitterCommission communale nord-sud
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2011

2010

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
SchepenGemeente Aiseau-Presles
33 342,51
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijk Cultureel Centrum
BestuurderCentre culturel régional de Charleroi
OndervoorzitterAutonoom gemeentebedrijf AG
OndervoorzitterPS Afdeling Charleroi
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2010

2009

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aiseau-Presles
32 687,01
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijk Cultureel Centrum
BestuurderCentre culturel régional de Charleroi
OndervoorzitterAutonoom gemeentebedrijf AG
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2009

2008

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aiseau-Presles
32 687,01
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijk Cultureel Centrum
OndervoorzitterAutonoom gemeentebedrijf AG
VoorzitterComplexe sportif Hortent Moraux asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2008

2007

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aiseau-Presles
30 801,72
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijk Cultureel Centrum
VoorzitterCentre Hortent Moraux asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Ozlem Ozen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2007

2006

Ozlem Ozen • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Aiseau-Presles04/12/06
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ozlem Ozen in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ozlem Ozen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ozen Ozlem

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Ozlem Ozen