Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Valeria Saretto Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Valeria Saretto

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Valeria Saretto

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Valeria Saretto

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Valeria Saretto heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Valeria Saretto heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Comité de gestion - AdministratriceInstitut wallon deformation en alternance et des indépendantes et petites et moyennes entreprises
2.150,59
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceNoshaq SA
8.400,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceCaisse d'investissement de Wallonie
Conseil d'Administration - Administratrice et PrésidenteSociété Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
26.772,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceEpicuris
Conseil d'Administration - AdministratriceAutoform
Conseil d'Administration - PrésidenteGEPART
Membre de l'AGCSIPME
AdministratriceCREAHM
Membre de l'AGHelmo
AdministratriceLiège Gestion Centre-Ville
AdministratriceCaution mutuelle des Métiers et Négoces SC
AdministratriceRTC
AdministratriceGroupe Santé CHC
Membre de l'instanceIBEFE Liège
Membre AGCESE
PrésidenteLa Besace

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationAEI - Agence pour l'Entreprise et l'Innovation750,0020/07/18
PrésidenteBesace Tourisme Loisirs-
AdministratriceCamille Caisse d'allocations familiales UCM-
AdministratriceCaution Mutuelle des Métiers et Négoces scrl1,00 - 5 000,00
AdministratriceCHC-
AdministratriceCIW - Caisse d'Investissement de Wallonie-
AdministratriceCréahm Fondation-
Membre du comité de gestionInstitut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises1,00 - 5 000,00
AdministratriceLiège Gestion centre-ville asbl-
Membre du conseil d'administrationNoshaq (Meusinvest) sa8.200,00
Présidente du conseil d'administrationSPAQuE - Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement12.473,3213/07/18
Totaal: van 21.425,32 tot 31.423,32 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil d'Administration -AdministratriceAgence de l'Entreprise et de l'innovation
750
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration -AdministratriceCaisse d'investissement de Wallonie
Comité de gestion -AdministratriceIFAPME
2.673,14
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministratriceMeusinvest
8.200,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Présidente du Conseil d'administrationSPAQUE
12.473,32
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration -AdministratriceAUTOFORM
Conseil d'Administration -AdministratriceEpieu ris
Comité d'audit - MembreIFAPME
Comité d'audit - MembreMeusinvest
Membre AGCESE
AdministratriceCHC
AdministratriceCREAHM
Membre AGCSIPME
AdministratriceCaution mutuelle des Métiers et Négoces
AdministratriceGestion centre ville Liège
Membre AGHelmo
Membre de l'instanceIBEFE
PrésidenteLa Besace asbl
AdministratriceRTC

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil d'Administration - AdministratriceAgence de l'Entreprise et de l'innovation
1.500,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceCaisse d'investissement de Wallonie
Comité de gestion - AdministratriceIFAPME
1.464,54
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceMeusinvest
17.421,51
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'Administration - AdministratriceAUTOFORM
Conseil d'Administration - AdministratriceEPICURIS
Comité d'audit - MembreIFAPME
Comité d'audit - MembreMeusinvest
Assemblée générale - MembreCESW
Conseil d'Administration - AdministratriceCHC
Assemblée générale - MembreCSIPME
Conseil d'Administration - AdministratriceCaution mutuelle des Métiers et Négoces
MembreIBEFE Liège
Conseil d'Administration - PrésidenteLa Besace asbl
Conseil d'Administration - AdministratriceRTC

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2007

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderFonds de Participation
BestuurderIDELUX Financiën31/08/07
Secrétaire générale adjointeFédération Nationale des Unions de Classes MoyennesFNUCM03/09/07
BestuurderCiel FM
BestuurderMEUSINVEST
DirecteurSociété de Leasing, de financement et d'économie d'énergies sa31/08/07
ZaakvoerderSpeed Up Sprl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valeria Saretto in 2007

2006

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderFonds de Participation
BestuurderIDELUX Financiën
BestuurderCiel FM
BestuurderMEUSINVEST
DirecteurSociété de Leasing, de financement et d'économie d'énergie SLFsa
ZaakvoerderSpeed Up Sprl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Valeria Saretto • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderFonds de Participation25/02/05
BestuurderIDELUX Financiën05/07/05
BestuurderCiel Fm
BestuurderMEUSINVEST
DirecteurSociété de Leasing, de financement et d'économie d'énergie SLF sa
ZaakvoerderSpeed Up scrl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valeria Saretto in 2005

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Valeria Saretto

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Saretto Valeria

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Valeria Saretto