Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Séverine Waterbley Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Séverine Waterbley

Séverine Waterbley

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Séverine Waterbley

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Séverine Waterbley heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Séverine Waterbley heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directrice généraleSPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie⇒ 2018
CommissaireCommission Vie privée⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directrice généraleSPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie⇒ 2017
CommissaireCommission Vie privée⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.


2015

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Algemeen directeurSPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie⇒ 2016
CommissarisCommission vie privée⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.


2014

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Algemeen directeurSPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie01/04/14
CommissarisCommission vie privée
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Séverine Waterbley in 2014

2007

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderABE01/09/07
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du Territoire, Monuments et Sites, …31/08/07
LidACCOM
BestuurderComité socio-économique de la distribution
Lid directieraadDucroire
OndervoorzitterBirds asbl
LidComité sectoriel Vie privée01/03/07
Bezoldigingsplafond voor 2007: 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Séverine Waterbley in 2007

2006

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderAgence Bruxelloise pour l'Entreprise
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du Territoire, Monuments et Sites, ...
LidComité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire
BestuurderDucroire16/10/06
OndervoorzitterBirds asbl
BestuurderFinexpo
Bezoldigingsplafond voor 2006: 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Séverine Waterbley in 2006

2005

Séverine Waterbley • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderAgence Bruxelloise pour l'Entreprise
RegeringscommissarisSociété régionale du Port de Bruxelles01/03/0530/05/05
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Aménagement du territoire, Monuments et sites01/04/05
OndervoorzitterBrussels International Research Development andScientific Association02/06/05
Membre experteComité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire
Bezoldigingsplafond voor 2005: 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Séverine Waterbley in 2005

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Séverine Waterbley

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Waterbley Séverine

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Séverine Waterbley