Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Caroline De Bock Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Caroline De Bock

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Caroline De Bock

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline De Bock

Caroline De Bock is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2022


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale27.198,2801/02/22
Membre du conseil communalCommune d'Ixelles1,00 - 5 918,0001/02/22
Institutrice primaireCEE - Centre éducatif européen Ecole communale fondamentale immersive, asbl1,00 - 5 918,0014/01/2215/03/22
Membre du conseil d'administrationEntreprendre XXL, asbl-01/02/22
EmployéeMédecine pour le peuple - Schaerbeek, asbl11 839,00 - 59 187,0001/02/22
Membre du conseil d'administrationTRP - Théâtre royal du Péruchet, asbl-01/02/22
Totaal: van 39.039,28 tot 98.221,28 euro bruto


2022

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée28.717,92Openbare mandaten en functies11-06-201901-02-22
Commune d'Ixelles - conseillère communale364,50Openbare mandaten en functies06-12-201801-02-22
Entreprendre XXL asbl - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-201801-02-22
Théâtre royal du Péruchet - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-201801-02-22
Communauté française Enseignement - enseignante3.827,88Openbare mandaten en functies14-01-202215-03-22
Médecine pour le Peuple Schaerbeek - employée22.358,48Openbare mandaten en functies01-02-2022

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale126.088,54
Membre du conseil communalCommune d'Ixelles 1,00 - 5 271,00
Totaal: van 126.089,54 tot 131.359,54 euro bruto


2021

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée134.983,24Openbare mandaten en functies11-06-201901-02-22
- Commune d'Ixelles - conseillère communale833,84Openbare mandaten en functies06-12-201801-02-22
- Entreprendre XXL asbl - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018
- Théâtre royal du Péruchet - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale126 191,27
Conseillère communaleCommune d'Ixelles 1,00 - 5 061,00
Totaal: van 126.192,27 tot 131.252,27 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline De Bock in 2020

2020

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée126191,27Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Commune d'Ixelles - conseillère communale1415,40Openbare mandaten en functies6-12-2018
- Entreprendre XXL asbl - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018
- Théâtre royal du Péruchet - déléguée à l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale69 701,8426/05/19
Conseillère communaleCommune d'Ixelles1,00 - 5 024,00
Chargée de projetMaison médicale Médecine pour le Peuple Schaer- beek1,00 - 5 024,0015/05/1910/06/19
Enseignante-5 025,00 - 10 048,0031/08/19
Totaal: van 74.728,84 tot 89.797,84 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline De Bock in 2019

2019

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée69.701,84Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune d'Ixelles - conseillère communale1.284,58Openbare mandaten en functies06-12-2018
Entreprendre XXL asbl - déléguée à l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies06-12-2018
Théâtre royal du Péruchet - déléguée à l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies06-12-2018
Médecine pour le Peuple SchaerbeekDe 500 à 1.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten15-05-201909-06-2019
Fédération Wallonie-Bruxelles - enseignante à la commune de Saint-GillesDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten01-01-201931-08-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Caroline De Bock • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Commune d'Ixelles - conseillère communaleOpenbare mandaten en functies6/12/2018
Entreprendre XXLOpenbare mandaten en functies6/12/2018
Théâtre royal du PeruchetOpenbare mandaten en functies
Proximedia saDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
Dienen asblDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
Médecine pour le Peuple SchaerbeekDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
Fédération Wallonie-Bruxelles - enseignante à la commune de Saint-GillesDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Caroline De Bock

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Bock Caroline

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Caroline De Bock