Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Michaël Wekhuizen Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Michaël Wekhuizen

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Michaël Wekhuizen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Michaël Wekhuizen (PS)


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Echevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton11 839,00 - 59 187,00
Instituteur primaireAthénée Royal Nestor Outer11 839,00 - 59 187,00
AdministrateurAutostop solidaire en Sud-Luxembourg, asbl-17/10/22
AdministrateurCCRT - Centre culturel de Rossignol - commune de Tintigny, asbl-11/06/22
AdministrateurLe musée gaumais, asbl-
Président et secrétaireMeix'Art, asbl-
Président du conseil d'administrationMTG - Maison du tourisme de Gaume, asbl-
SecrétaireRCA - Régie communale de Meix- devant-Virton-
Totaal: van 23.678,00 tot 118.374,00 euro bruto


2022

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2023
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Meix-devant-Virton
24419,36
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur, présidentMaison du Tourisme de Gaume (MTG)
Membre de l'AGSC La Maison Virtonaise
AdministrateurASBL Musée Gaumais
AdministrateurCentre Culturel de Rossignol-Tintigny
AdministrateurRégie Communale Autonome (RCA) de Meix-devant-Virton
Membre de l'AGIMIO
AdmoinistrateurASBL Autostop solidaire en Sud Lux
Instituteur primaireFédération Wallonie Bruxelles/ARNO Virton
Président, secrétaireASBL Meix'Art
PrésidentOeuvres Scolaires de l'Athénée Royal (O.SC.A.R)

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2022
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communal/échevinCommune de Meix-Devant-Virton
10436,99
euro bruto voor de bezoldigde periode
ConseillerCPAS de Meix-Devant-Virton
1183,88
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller de policeZone de police de Gaume
375,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
CA - AdministrateurASBL Logé Sud
CA - Administrateur + PrésidentMaison du Tourisme (MTG)
AG - MembreSC La Maison Virtonaise
CA - AdministrateurASBL Musée Gaumais
CA - AdministrateurCentre culturel de Rossignol-Tintigny (CCRT)
CA - AdministrateurRégie Communale Autonome de Meix-Devant-Virton
AG - MembreIMIO
Instituteur primaireFédération Wallonie Bruxelles/ARNO Virton
PrésidentASBL Meix'Art
-Oeuvres Scolaires de l'Athénée Royale

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2021
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Meix-devant-Virton
693,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller CPASCPAS de Meix-devant-Virton
1358,17
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller de Police (jetons payés en 2021)Zone de Police de Gaume
AdministrateurASBL LogéSud
Administrateur + PrésidentMaison du Tourisme de Gaume (MTG)
Membre de l'AGSC La Maison Virtonaise
Instituteur primaireFédération Wallonie Bruxelles / ARNO Virton
PrésidentASBL Meix'Art
PrésidentComité de Jumelage Meix/Guérigny

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Totaal: van 10.001,00 tot 50.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2018

2018

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin/Conseiller communalCommune de Meix-devant-Virton
20.458,46
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurCentre Culturel de Rossignol-Tintigny (CCRT)
PrésidentCommission communale de l'Acccueil de Meix-devant-Virton
Administrateur+vérificateur aux comptesMaison du Tourisme de Gaume (MTG)
PrésidentASBL MeixArt
PrésidentComité de Jumelage Meix-Guérigny
Instituteur primaireAthénée Royal Nestor Outer de Virton

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Meix-devant-Virton
3.839,58
bruto voor de bezoldigde periode
Instituteur primaireVille d'Athénée Royal de Virton
AdministrateurCentre culturel de Rossignol-Tintigny
PrésidentComité de Jumelage Meix-Guérigny
Commission communale Accueil - PrésidentCommune de Meix-devant-Virton
Administrateur + Vérificateur aux comptesMaison du Tourisme du Pays de Gaume
Responsableasbl Meix'Arts

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Meix-devant-Virton⇒ 2018
PrésidentCommission communale de l'accueil⇒ 2018
AdministrateurCentre culturel Rossignol Tintigny asbl⇒ 2018
Administrateur et vérificateur aux comptesMaison du Tourisme de Gaume⇒ 2018
ResponsableMeix'Art asbl⇒ 2018
Instituteur primaire-⇒ 2018
PrésidentComité de jumelage Meix - Guérigny20/03/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2017

2016

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Meix-devant-Virton
23 123,07
bruto per jaar
⇒ 2017
PrésidentCommission communale de l'accueil⇒ 2017
AdministrateurCentre culturel Rossignol Tintigny asbl⇒ 2017
Administrateur et vérificateur aux comptesMaison du Tourisme de Gaume⇒ 2017
ResponsableMeix'Art asbl⇒ 2017
Instituteur primaire-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2016

2016

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de Meix-devant-VirtonNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurCentre culturel de Rossignol - Commune de Tintigny CCRT asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentComité de JumelageNeeAfgeleid mandaat
PrésidentCommission communale de l'AccueilNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurMaison du Tourisme du Pays de GaumeNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurMeix'ArtsNeeAfgeleid mandaat
SecrétaireRCANeeAfgeleid mandaat
Instituteur primaire-NeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
22 671,23
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie⇒ 2016
BestuurderCentre culturel Rossignol Tintigny asbl⇒ 2016
Bestuurder - RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume⇒ 2016
BeheerderMeix'Art asbl⇒ 2016
Onderwijzer-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2015

2014

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Meix-devant-Virton
22 671,23
bruto per jaar
VoorzitterCommission communale de l'accueil
BestuurderCentre culturel Rossignol Tintigny asbl
Bestuurder - RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Secretaris - PenningmeesterMeix'Art asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2014

2013

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Meix-devant-Virton
22 671,23
bruto per jaar
VoorzitterCommission communale de l'accueil
BestuurderCentre culturel Rossignol Tintigny asbl
Bestuurder - RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Secretaris - PenningmeesterMeix'Art asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2013

2012

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Meix-devant-Virton
22 227,28
bruto per jaar
VoorzitterCommission communale de l'accueil
BestuurderCentre culturel Rossignol Tintigny asbl20/12/12
Bestuurder - RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
SecretarisAssociation sportive Gérouville asbl07/07/12
BestuurderCuestas asbl
Secretaris - PenningmeesterMeix'Art asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2012

2011

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
21 791,70
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
Administrateur - Vérificateur aux comptesMaison du Tourisme de Gaume
OndervoorzitterComité des fêtes de Gérouville
BestuurderCuestas asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2011

2010

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
21 364,65
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
Bestuurder - RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
OndervoorzitterComité des fêtes de Gérouville
BestuurderCuestas asbl
PenningmeesterMeix'Art asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2010

2009

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
20 944,57
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderMaison du Tourisme de Gaume
RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2009

2008

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
20 944,57
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
Ondervoorzitter raad van bestuurBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderMaison du Tourisme de Gaume
RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2008

2007

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
19 736,50
bruto per jaar
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderMaison du Tourisme de Gaume
RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Michaël Wekhuizen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2007

2006

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderMaison du Tourisme de Gaume
RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2006

2005

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
VoorzitterCommission communale de l'accueil extra-scolaire
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderMaison du Tourisme de Gaume
RekeningencommissarisMaison du Tourisme de Gaume
BestuurderCuestas asbl
Onderwijzer-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2005

2004

Michaël Wekhuizen • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
Onderwijzer-
OndervoorzitterBibliothèque interlocale Rouvroy-Meix
BestuurderCuestas asbl
LidMeix'Art asbl
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Michaël Wekhuizen in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Michaël Wekhuizen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Wekhuizen Michaël

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Michaël Wekhuizen