Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Hasan Koyuncu Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Hasan Koyuncu

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Hasan Koyuncu

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Hasan Koyuncu (PS)


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale133.154,38
Vice-président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Premier vice-présidentParlement francophone bruxellois5 919,00 - 11 838,00
Membre du conseil communalCommune de Schaerbeek1,00 - 5 918,00
Totaal: van 139.074,38 tot 150.910,38 euro bruto


2022

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député142.675,28Openbare mandaten en functies10-06-14
Parlement francophone bruxellois - premier vice-président9.252,66Openbare mandaten en functies18-07-19
Commune de Schaerbeek - conseiller communal2.375,00Openbare mandaten en functies05-12-12

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale124.621,46
Vice-président de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Premier vice-présidentParlement francophone bruxellois5 272,00 - 10 544,00
Membre du conseil communalCommune de Schaerbeek 1,00 - 5 271,00
Totaal: van 129.894,46 tot 140.436,46 euro bruto


2021

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député133.516,16Openbare mandaten en functies10-06-2014
- Parlement francophone bruxellois - premier vice-président8.644,20Openbare mandaten en functies18-07-2019
- Commune de Schaerbeek - conseiller communal3.375,00Openbare mandaten en functies05-12-2012

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale132 101,76
Conseiller communalCommune de Schaerbeek 1,00 - 5 061,00
Totaal: van 132.102,76 tot 137.162,76 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2020

2020

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député132101,76Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement francophone bruxellois - premier vice-président8559,09Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - conseiller communal2300,00Openbare mandaten en functies5-12-2012

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale127 296,54
Conseiller communalCommune de Schaerbeek1,00 - 5 024,00
Totaal: van 127.297,54 tot 132.320,54 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2019

2019

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député127.296,54Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement francophone bruxellois - premier vice-président3.819,13Openbare mandaten en functies18-07-2019
Commune de Schaerbeek - conseiller communal2.235,00Openbare mandaten en functies05-12-2012

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.429,68
Conseiller communalCommune de Schaerbeek1,00 - 5 000,00
Totaal: van 125.430,68 tot 130.429,68 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2018

2018

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125429,68Openbare mandaten en functies10/06/2014
Commune de Schaerbeek - conseiller communal1620Openbare mandaten en functies5/12/2012

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Schaerbeek⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Hasan Koyuncu toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2017

2016

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller communalCommune de Schaerbeek⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Hasan Koyuncu toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2016

2015

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Schaarbeek⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Hasan Koyuncu toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2015

2014

Hasan Koyuncu • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
10/06/14
GemeenteraadslidCommune de Schaerbeek
ZaakvoerderCeyha sprl25/03/14
Bestuurder - Voorzitter (toegevoegd door Cumuleo)La Vie après la vie vzw06/11/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Hasan Koyuncu toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hasan Koyuncu in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Hasan Koyuncu

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Koyuncu Hasan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Hasan Koyuncu