Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Rita Van den Bossche Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Rita Van den Bossche

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Rita Van den Bossche

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Van den Bossche (N-VA) - 2800 MECHELEN.

Rita Van den Bossche is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2019

Rita Van den Bossche is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2018

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Rita Van den Bossche • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Mechelen⇒ 2018
Voorzitter van de gemeenteraadStad Mechelen31/12/17
BestuurderIVAREM (Intercommunale)⇒ 2018
Lid van het directiecomitéIVAREM (Intercommunale)⇒ 2018
BestuurderAGB Mechelen Actief in Cultuur⇒ 2018
BestuurderVVV Mechelen VZW⇒ 2018
BestuurderN-VA Afdeling Mechelen⇒ 2018
BestuurderPatrimoniumvennootschap MBS NV⇒ 2018
Bediende-⇒ 2018
BestuurderAGB Energiepunt Mechelen⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rita Van den Bossche in 2017

2016

Rita Van den Bossche • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Mechelen⇒ 2017
Voorzitter van de gemeenteraadStad Mechelen01/09/16⇒ 2017
BestuurderIVAREM (Intercommunale)⇒ 2017
Lid van het directiecomitéIVAREM (Intercommunale)⇒ 2017
BestuurderAGB Mechelen Actief in Cultuur⇒ 2017
BestuurderVVV Mechelen VZW⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Mechelen⇒ 2017
BestuurderPatrimoniumvennootschap MBS NV⇒ 2017
Bediende-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rita Van den Bossche in 2016

2015

Rita Van den Bossche • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Mechelen⇒ 2016
BestuurderIVAREM⇒ 2016
Lid directiecomitéIVAREM⇒ 2016
BestuurderN-VA (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
Bediende-⇒ 2016
BestuurderMechelen Actief in Cultuur MAC AGB⇒ 2016
BestuurderNekkerhal VZW⇒ 2016
BestuurderPatrimoniumvennootschap MBS⇒ 2016
BestuurderVVV Mechelen⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rita Van den Bossche in 2015

2014

Rita Van den Bossche • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Mechelen
BestuurderIGEMO12/12/14
BestuurderIVAREM
BestuurderN-VA (Plaatselijke afdeling)
Bediende-
BestuurderMechelen Actief in Cultuur MAC AGB
BestuurderNekkerhal VZW
BestuurderPatrimoniumvennootschap MBS
BestuurderVVV Mechelen
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rita Van den Bossche in 2014

2013

Rita Van den Bossche • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Mechelen02/01/13
BestuurderIGEMO29/03/13
BestuurderIVAREM29/03/13
BestuurderN-VA (Plaatselijke afdeling)
Bediende-
BestuurderNekkerhal VZW26/02/13
BestuurderPatrimoniumvennootschap MBS29/03/13
BestuurderVVV Mechelen26/02/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Rita Van den Bossche in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Rita Van den Bossche

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van den Bossche Rita

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Rita Van den Bossche