Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Goele Custers Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Goele Custers

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Goele Custers

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Goele Custers (N-VA) - 2640 MORTSEL.

Goele Custers is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2015

Goele Custers is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Goele Custers is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2019

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2022 | Mandaten 2021 | Mandaten 2020 | Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2013 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel59 188,00 - 118 373,00
Lid van de raad van bestuurWater-Link (Opdrachthoudende vereniging)1.319,1624/05/22
HR-directeurManus Antwerpen vzw59 188,00 - 118 373,00
BestuurslidN-VA - Afdeling Mortsel-
Lid van de politieraadPolitiezone MINOS1,00 - 5 918,00
Voorzitter van de raad van bestuurPWZ Zita vzw-
Voorzitter van het beheerscomitéZora Werkt (Intergemeentelijk samenwerkingsverband)-
Totaal: van 119.696,16 tot 243.983,16 euro bruto


2021

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel 10 545,00 - 52 719,00
Lid van de raad van bestuurWater-Link (Opdrachthoudende vereniging)1.493,24
BestuurslidN-VA - Afdeling Mortsel-
Lid van de politieraadPolitiezone MINOS1,00 - 5 271,00
Voorzitter van de raad van bestuurPWZ Zita vzw-
Voorzitter van het beheerscomitéZora Werkt (Intergemeentelijk samenwerkingsverband)-
Totaal: van 12.039,24 tot 59.483,24 euro bruto


2020

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel 10 124,00 - 50 614,00
Lid van de raad van bestuurWater-Link (Opdrachthoudende vereniging)1 706,56
BestuurslidN-VA - Afdeling Mortsel-
Lid van de politieraadPolitiezone MINOS1,00 - 5 061,00
Voorzitter van de raad van bestuurPWZ Zita vzw-
Voorzitter van het beheerscomitéWijk-werken ZORA-
Voorzitter beheerscomitéZora Werkt (Intergemeentelijk samenwerkingsver- band)-
Totaal: van 11.831,56 tot 57.381,56 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2020

2019

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel1,00 - 5 024,0007/01/19
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel10 049,00 - 50 240,0008/01/19
Lid van de raad van bestuurWater-Link426,6429/05/19
BestuurslidN-VA - Afdeling Mortsel-
Lid van de politieraadPolitiezone MINOS1,00 - 5 024,00
Voorzitter van de raad van bestuurPWZ Zita vzw-
Voorzitter van het beheerscomitéWijk-werken ZORA-
Totaal: van 10.477,64 tot 60.714,64 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2019

2018

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Mortsel50 001,00 - 100 000,00
Lid van de raad van bestuurFinancieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse (FINEA)219,0429/03/18
Lid van de raad van bestuurManus VZW-
BestuurslidN-VA Mortsel-
Lid van de politieraadPolitiezone MINOS1,00 - 5 000,00
Voorzitter van de raad van bestuurPWZ Zita VZW-
Manager DiversityRandstad-Risesmart-
Voorzitter van het beheerscomitéZora-Wijkwerken ILV-
HR directeur Manus-10 001,00 - 50 000,0017/09/18
Totaal: van 60.222,04 tot 155.219,04 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2018

2017

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Mortsel
50 314,17
bruto per jaar
⇒ 2018
BestuurderFINEA⇒ 2018
BestuurslidN-VA Afdeling Mortsel⇒ 2018
BestuurderManus VZW⇒ 2018
Bestuurder (wnd.)Opnieuw en Co VZW⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurPWA⇒ 2018
Voorzitter van het beheerscomitéWijk-werken Zora ILV⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Goele Custers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2017

2016

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Mortsel⇒ 2017
BestuurderFINEA⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Mortsel⇒ 2017
Manager-⇒ 2017
BestuurderManus VZW⇒ 2017
Bestuurder (wnd.)Opnieuw en Co VZW⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurPWA Zita VZW⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2016

2013

Goele Custers • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Mortsel
48 359,82
bruto per jaar
02/01/13
Lid onderhandelingscomité en over- legcomitéStad Mortsel01/02/13
BestuurderFINEA20/03/13
BestuurslidForum Lokale Werkgelegenheid
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
Manager Diversity-
BestuurderManus vzw01/04/13
BestuurderOpnieuw & Co01/03/13
Voorzitter raad van bestuurPWA en dienstencheques onderneming01/02/13
Lid beheerscomitéSamenwerkinsplatform ICT
Lid dagelijks bestuurWerkwinkel Mortsel01/03/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Goele Custers toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Goele Custers in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Goele Custers

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Custers Goele

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Goele Custers