Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Guy Van Sande CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Guy Van Sande

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Guy Van Sande

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Van Sande (N-VA) - 2650 EDEGEM.

Guy Van Sande is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2016

Guy Van Sande is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Guy Van Sande is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Guy Van Sande is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2016

Guy Van Sande is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2013

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2015 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagťs, DťFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2015

Guy Van Sande • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Edegem
45 381,36
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Edegem⇒ 2016
BestuurslidBibkwintet⇒ 2016
BestuurslidCultuuroverleg Azura⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurTentoonstellingshuis Hellemans VZW⇒ 2016
BestuurslidN-VA Afdeling Edegem⇒ 2016
Acteur-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Guy Van Sande toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Van Sande in 2015

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Guy Van Sande

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van Sande Guy

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Guy Van Sande