Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Muriel Ruol Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Muriel Ruol

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Muriel Ruol

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Ruol (Ecolo) - 5310 EGHEZEE (Waret-la-Chaussée).

Muriel Ruol is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2015

Muriel Ruol is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Muriel Ruol is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Muriel Ruol is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2013


Verkiezingen 2024      

ECOLO stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2023
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Membre du CA (rémunérations versées en direct à l'ACV-CSC)AWEX??
Membre du bureau et de l'AGCESE Wallonie
Membre du comité d'orientationWallonie Entreprendre
Membre du Bureau et de l'AGRôle de politique scientifique
Comité d'investissementNovalia
MembreComité technique - Lois d'expansion
MembreConseil de la Fiscalité et des Finances (CFFW)
Membre du CAFRIA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2021
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Administratrice du CAAWEX
Bureau, AG, Commissions EPI/FISCESE Wallonie?
Bureau et AGPôle de politique scientifique?
-Conseil de la Fiscalité et des Finances (CFFW)?
Comité d'orientation (CO)Sogepa?
Comité d'orientation (CO)SRIW?
Comité d'orientation (CO)SOWALFIN?
Comité d'InvestissementNovollia?
-Comité technique (Lois d'expansion économique)?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
CA-Administratrice (au nom de la CSC)AWEX
CA - MembreBourse FRIA
Bureau et AG, Commissions EPI/FIS - MembreCESW/CESE Wallonne
MembreCFFW
Membre suppléantCWES
Membre expertComité technique des lois d'expa
Membre suppléantCommission d'agrément économie sociale
Comité transversal - MembreIWEPS
CO - MembreNOVALLIA
Bureau et AG - MembrePôle scientifique
Membre suppléantSFMQ
Comité d'orientation (CO) - MembreSOGEPA
CO - MembreSOWALFIN
CO - MembreSRIW

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune d'Eghezée
609,68
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - MembreIMAJE
AG - Fonction exercée pour compte de la CSCASE
Jury - Fonction exercée pour compte de la CSCBourse FRIA
Bureau + AG - Fonction exercée pour compte de la CSCCESW
AG - Fonction exercée pour compte de la CSCCFFW
Bureau + AG - Fonction exercée pour compte de la CSCCPS
Membre de la commission - Fonction exercée pour compte de la CSCCWES
Jury - Fonction exercée pour compte de la CSCNovailia

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune d'Eghezée07/11/17
Membre du comité d'orientationSogepa⇒ 2018
Membre du comité d'orientationSOWALFIN⇒ 2018
Membre du comité d'orientationSRIW⇒ 2018
AdministratriceIMAJE07/11/17
Membre du bureau de l'assemblée généraleConseil de la Politique scientifique⇒ 2018
Membre du bureau et des commis- sions économiquesConseil économique et social de Wallonie CESW⇒ 2018
MembreConseil wallon de l'Economie sociale⇒ 2018
Conseillère économiqueCSC⇒ 2018
Membre du comité d'orientationAEI (ex Ase/Ast)⇒ 2018
AdministratriceBourse Fria⇒ 2018
MembreCommission d'agrément des entreprises d'économie sociale⇒ 2018
ExperteConseil wallon de la Fiscalité et des Finances⇒ 2018
Membre du comité de lectureEghezée et vous07/11/17
Membre du comité transversalIWEPS⇒ 2018
Membre du juryJury Novallia⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Ruol in 2017

2016

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune d'Eghezée⇒ 2017
Membre du comité d'orientationSogepa⇒ 2017
Membre du comité d'orientationSOWALFIN⇒ 2017
Membre du comité d'orientationSRIW⇒ 2017
AdministratriceIMAJE⇒ 2017
Membre du bureau de l'assemblée généraleConseil de la Politique scientifique de la Région wal- lonne⇒ 2017
Membre du bureau et de commis- sionsConseil économique et social de la Région wallonne CESRW⇒ 2017
MembreConseil wallon de l'Economie sociale⇒ 2017
Membre du comité d'accompagnement de l'IWEPSConseil wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique CWEPS⇒ 2017
MembreAgenda 21⇒ 2017
Membre du comité d'orientationAse/Ast⇒ 2017
AdministratriceBourse Fria⇒ 2017
MembreCommission d'agrément des entreprises d'économie sociale⇒ 2017
ExperteConseil wallon de la Fiscalité et des Finances⇒ 2017
Membre du comité de lectureEghezée et vous⇒ 2017
Membre du comité transversalIWEPS⇒ 2017
Membre du juryJury Novallia⇒ 2017
Membre suppléanteService francophone des métiers et qualifications (SFMQ)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Muriel Ruol in 2016

2016

Muriel Ruol • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère communaleCommune d'EghezéeNeeOorspronkelijk mandaat
MembreAgenda 21NeeAfgeleid mandaat
MembreBEP Expansion économiqueNeeAfgeleid mandaat
MembreEcrin - Centre culturelNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de lectureEghezée & VousNeeAfgeleid mandaat
AdministratriceIMAJENeeAfgeleid mandaat
Membre du comité d'orientationASENeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministratriceBourse FRIANeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du BureauCESWNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreCFFWNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre suppléantCommission d'agrément Economie SocialeNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du BureauCPSNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreCWESNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité transversalIWEPSNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreJury NovalliaNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre suppléantSFMQNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité d'orientation ( CO)SOGEPANeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité d'orientation ( CO)SowalfinNeeMandaat, leidende functie of beroep
Membre du comité d'orientation ( CO)SRIWNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Muriel Ruol

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ruol Muriel

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Muriel Ruol