Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tanguy Francart Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tanguy Francart

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tanguy Francart

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tanguy Francart (Les Engagés) - 5380 FERNELMONT (Noville-les-Bois).

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2016

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2015

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2013

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2017 (Wallonië) | Mandaten 2016 (Wallonië) |

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationBureau Economique de la Province de Namur - Cré- matorium799,6419/06/1803/12/18
Membre du conseil d'administrationBureau Economique de la Province de Namur - Environnement395,8619/06/18
Totaal: 1.195,50 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tanguy Francart in 2018

2017

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Président du Conseil communalCommune de Fernelmont??
Conseil d'administration - AdministrateurBEP Environnement??
AG - MembreBEP Exp Econ?
CA-AdministrateurCSAF asbl?
AG - MembreFoyer Namurois?
Conseil de Police - Membre du conseilZP des Arches??
Conseil de fabrique - PrésidentFE St Joseph DeSart d'Avril
Administrateur déléguéFormation asbl
GérantFrancart et Associés sprl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Fernelmont⇒ 2018
Président du Conseil communalCommune de Fernelmont⇒ 2018
AdministrateurBEP Environnement⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police des Arches⇒ 2018
MembreCDH arrondissement de Namur⇒ 2018
AdministrateurCentre sportif et associatif de Fernelmont⇒ 2018
Président du conseil d'administration1-formation.eu asbl⇒ 2018
PrésidentFabrique d'église St-Joseph de Sart-d'Avril⇒ 2018
GérantFrancart & associés sprl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tanguy Francart in 2017

2016

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de FernelmontNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurBEP EnvironnementNeeAfgeleid mandaat
MembreBEP Expansion économiqueNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCentre sportif et associatif de Fernelmont asblNeeAfgeleid mandaat
Président du conseil communalCommune de FernelmontNeeAfgeleid mandaat
MembreLe Foyer Namurois scrlNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police des ArchesNeeAfgeleid mandaat
Administrateur-délégué1-Formation.eu asblJaMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentFabrique d'Eglise de Sart d'AvrilNeeMandaat, leidende functie of beroep
GérantFrancart & Associés sprlJaMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tanguy Francart

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Francart Tanguy

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Tanguy Francart