Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tanguy Francart Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tanguy Francart

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tanguy Francart

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tanguy Francart (cdH) - 5380 FERNELMONT (Noville-les-Bois).Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Tanguy Francart is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2013 |


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2017 (Wallonië) | Mandaten 2016 (Wallonië) |

JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationBureau Economique de la Province de Namur - Cré- matorium799,6419/06/1803/12/18
Membre du conseil d'administrationBureau Economique de la Province de Namur - Environnement395,8619/06/18
Totaal: 1.195,50 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Président du Conseil communalCommune de Fernelmont??
Conseil d'administration - AdministrateurBEP Environnement??
AG - MembreBEP Exp Econ?
CA-AdministrateurCSAF asbl?
AG - MembreFoyer Namurois?
Conseil de Police - Membre du conseilZP des Arches??
Conseil de fabrique - PrésidentFE St Joseph DeSart d'Avril
Administrateur déléguéFormation asbl
GérantFrancart et Associés sprl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Fernelmont⇒ 2018
Président du Conseil communalCommune de Fernelmont⇒ 2018
AdministrateurBEP Environnement⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police des Arches⇒ 2018
MembreCDH arrondissement de Namur⇒ 2018
AdministrateurCentre sportif et associatif de Fernelmont⇒ 2018
Président du conseil d'administration1-formation.eu asbl⇒ 2018
PrésidentFabrique d'église St-Joseph de Sart-d'Avril⇒ 2018
GérantFrancart & associés sprl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Tanguy Francart • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de FernelmontNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurBEP EnvironnementNeeAfgeleid mandaat
MembreBEP Expansion économiqueNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCentre sportif et associatif de Fernelmont asblNeeAfgeleid mandaat
Président du conseil communalCommune de FernelmontNeeAfgeleid mandaat
MembreLe Foyer Namurois scrlNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police des ArchesNeeAfgeleid mandaat
Administrateur-délégué1-Formation.eu asblJaMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentFabrique d'Eglise de Sart d'AvrilNeeMandaat, leidende functie of beroep
GérantFrancart & Associés sprlJaMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tanguy Francart

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Francart Tanguy

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Tanguy Francart