Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Pierre Dubois CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Pierre Dubois

Pierre Dubois

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Dubois - 4560 CLAVIER (Les Avins).Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Pierre Dubois is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2013 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Pierre Dubois is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2013 |De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2017

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Clavier
780,33
bruto voor de bezoldigde periode
?
Administrateur CIESACClavier LiŤge?
Conseiller zone de policeClavier LiŤge?
AdministrateurCIESAC
OuvrierCosta Nettoyage

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Clavier⇒ 2018
AdministrateurCompagnie Intercommunale des eaux de la source Les Avins - Groupe de Clavier⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police du Condroz⇒ 2018
Ouvrier-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Clavier⇒ 2017
AdministrateurCompagnie Intercommunale des eaux de la source Les Avins - Groupe de Clavier⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police du Condroz⇒ 2017
Ouvrier laveur de vitres-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.


2016

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de ClavierNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurCIESACNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police du CondrozNeeAfgeleid mandaat
Ouvrier-NeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Clavier⇒ 2016
BestuurderCompagnie Intercommunale des eaux de la source Les Avins - Groupe de Clavier⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Condroz⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.


2014

Pierre Dubois • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Clavier
BestuurderCompagnie Intercommunale des eaux de la source Les Avins - Groupe de Clavier
Lid politieraadZone de police du Condroz
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Pierre Dubois

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Dubois Pierre

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Pierre Dubois