Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Clémentine Barzin Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Clémentine Barzin

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Clémentine Barzin

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Clémentine Barzin (MR) - 1000 BRUXELLES.

Clémentine Barzin is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Clémentine Barzin is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2013


Verkiezingen 2024      

De MR stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale130.013,98
Vice-présidente de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil d'administrationCentre culturel d'Uccle - Association culturelle et artistique d'Uccle, asbl-09/03/22
Totaal: 130.013,98 euro bruto


2022

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée139.534,88Openbare mandaten en functies11-06-19
Centre culturel d'Uccle - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies09-03-22

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale124.621,46
Vice-présidente de commission permanenteParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil d'administrationCentre culturel des Riches-Claires, asbl-08/11/21
Présidente des femmes MRMR - Mouvement réformateur - Bruxelles-18/09/21
Membre du conseil d'administrationTRM - Théâtre royal de la Monnaie1,00 - 5 271,0021/05/21
Totaal: van 124.622,46 tot 129.892,46 euro bruto


2021

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée133.516,16Openbare mandaten en functies11-06-19
Théâtre royal de la Monnaie - administratrice213,39Openbare mandaten en functies30-06-0721-05-21
Riches-Claires asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies24-06-1308-11-21

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale126 191,27
Conseillère communaleVille de Bruxelles 1,00 - 5 061,0007/09/20
AdministratriceCentre culturel des Riches Claires-
Membre et présidente des Femmes MRMR - Mouvement réformateur - Bruxelles-
AdministratriceThéâtre royal de la Monnaie1,00 - 5 061,00
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles1,00 - 5 061,0007/09/20
Totaal: van 126.194,27 tot 141.374,27 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2020

2020

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée126191,27Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Ville de Bruxelles - conseillère communale2926,47Openbare mandaten en functies3-12-20122-08-2020
- Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles - conseillère de police450,00Openbare mandaten en functies29-01-20132-08-2020
- Théâtre royal de la Monnaie - administratrice355,65Openbare mandaten en functies30-06-200721-05-2021
- Cité Modèle asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies19-06-20132-08-2020
- Riches-Claires asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies24-06-2013

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale54 783,3026/05/19
Conseillère communaleVille de Bruxelles1,00 - 5 024,00
Collaboratrice de fond du cabinetGouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique10 049,00 - 50 240,0011/06/19
Membre du conseil d'administrationInterfin scrl367,2017/06/19
Membre du conseil d'administrationSibelga scrl367,2017/06/19
AdministratriceAgence immobilière sociale de Bruxelles-24/09/19
AdministratriceCentre culturel des Riches Claires-
AdministratriceFoyer laekenois1,00 - 5 024,0011/09/19
PrésidenteMAD Brussels - Centre bruxellois de la mode et du design asbl-04/06/19
AdministratriceProjet X - Rénobru-06/11/19
Membre et Présidente des Femmes MRRégionale MR de Bruxelles-
AdministratriceSociété anonyme bruxelloise des Habitations-25/09/19
AdministratriceThéâtre Royal de la Monnaie1,00 - 5 024,00
Membre du Conseil de policeZone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles1,00 - 5 024,00
Totaal: van 65.570,70 tot 125.853,70 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2019

2019

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée69.701,84Openbare mandaten en functies11-06-2019
Ville de Bruxelles - conseillère communale2.735,73Openbare mandaten en functies03-12-201202-08-2020
Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles - conseillère de police750Openbare mandaten en functies29-01-201302-08-2020
Sibelga - administratrice367,2Openbare mandaten en functies17-06-20132019
Interfin - administratrice367,2Openbare mandaten en functies17-06-20132019
Le Foyer laekenois scrl - administratrice et membre du bureau permanent120Openbare mandaten en functies17-03-20162019
Théâtre royal de la Monnaie - administratrice209,22Openbare mandaten en functies30-06-2007
Société Anonyme Bruxelloise des Habitations - vérificatriceOpenbare mandaten en functies13-05-201319-03-2019
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale/Brulocalis -administratriceOpenbare mandaten en functies02-05-201809-2019
I-City acbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies19-03-20132019
Iris-Huderf - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies25-04-20132019
Iris-Faîtière - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies22-05-20132019
Intercommunale Bruxelloise de l'Electricité - administratriceOpenbare mandaten en functies25-06-20132019
Agence Immobilière Sociale à Bruxelles asblOpenbare mandaten en functies21-05-20132019
Bruxelles Avance Brussel Vooruit asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies13-05-20132019
Centre Bruxellois de la Mode et du Design mad.brussels asbl - présidenteOpenbare mandaten en functies24-10-201712-03-2019
Cité Modèle asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies19-06-201302-08-2020
Commission communale de l'accueil - membre effectif Openbare mandaten en functies07-05-2013 2019
Multijobs asbl - administratrice  Openbare mandaten en functies27-06-2013 2019
Centre culturel des Riches-Claires asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies24-06-2013 02-08-2020
Werk Centrale de l'Emploi asbl - membre de l'assemblée générale Openbare mandaten en functies06-06-2013 2019
Cabinet de la Ministre du Budget en charge de la Loterie nationale - conseillère (partiellement en congé politique)De 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten11-201710-06-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Échevine (titulaire ou f.f.)Ville de Bruxelles50 001,00 - 100 000,0026/02/1803/12/18
Conseillère communaleVille de Bruxelles1,00 - 5 000,0026/02/18
Conseillère communaleVille de Bruxelles1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseillère communaleVille de Bruxelles-27/02/1802/12/18
AdministratriceAgence immobilière sociale de Bruxelles-
PrésidenteCentre bruxellois de la mode et du design - MAD Brussels asbl-
AdministratriceCentre culturel des Riches Claires-
AdministratriceFoyer laekenois1,00 - 5 000,00
Collaboratrice de fond du cabinetGouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale10 001,00 - 50 000,0009/12/18
Collaboratrice de fond du cabinetGouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique10 001,00 - 50 000,0009/12/18
Membre du conseil d'administrationIntercommunale Bruxelloise d'Electricité (IBE)240,0031/12/18
Membre du conseil d'administrationINTERFIN-
AdministratriceProjet X - Rénobru-
Membre et présidente des Femmes MRRégionale MR de Bruxelles-
Membre du conseil d'administrationSIBELGA-
Membre du conseil d'administrationSIBELGAZ209,1426/06/18
AdministratriceSociété anonyme bruxelloise des Habitations-
AdministratriceThéâtre Royal de la Monnaie1,00 - 5 000,00
Membre du Conseil de policeZone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles1,00 - 5 000,00
Totaal: van 70.457,14 tot 225.449,14 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2018

2018

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Ville de Bruxelles - conseillère communale973,76Openbare mandaten en functies3/12/2018
Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles - conseillère de police170Openbare mandaten en functies2012
Ville de Bruxelles - échevine67602,71Openbare mandaten en functies1/02/20183/12/2018
Sibelga - InterfinOpenbare mandaten en functies2012
Sibelgaz et IBE209,14Openbare mandaten en functies2012
Le Foyer laekenois720Openbare mandaten en functies2012
Théâtre royal de la Monnaie138,11Openbare mandaten en functies2007
SabhOpenbare mandaten en functies2012
Cabinet de la Ministre du Budget en charge de la Loterie nationale - conseillère (partiellement en congé politique)De 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten1/11/201711/06/2019

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille de Bruxelles⇒ 2018
AdministratriceThéâtre Royal de la Monnaie⇒ 2018
ExperteGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales30/11/17
ExperteGouvernement fédéral, Budget et Loterie nationale30/11/17⇒ 2018
AdministratriceAgence immobilière sociale communale AIS⇒ 2018
AdministratriceBruxelloise des Habitations sa⇒ 2018
AdministratriceFoyer laekenois sc (le)⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles Capitale Ixelles⇒ 2018
AdministratriceAssociation Chapitre XII Projet X⇒ 2018
Membre et Présidente des femmesMR Régionale de Bruxelles⇒ 2018
AdministratriceCentre culturel Les Riches-Claires⇒ 2018
PrésidenteMode & design Brussels asbl (MAD)01/10/17⇒ 2018
AdministratriceSIBELGA et INTERFIN⇒ 2018
AdministratriceSIBELGAZ et IBE⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2017

2016

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleVille de Bruxelles⇒ 2017
AdministratriceThéâtre Royal de la Monnaie⇒ 2017
AdministratriceIntercommunale Bruxelloise d'Electricité (IBE)⇒ 2017
AdministratriceINTERFIN
1565,06
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministratriceSIBELGA
2444,69
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministratriceSIBELGAZ⇒ 2017
EmployéeGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales⇒ 2017
AdministratriceAgence immobilière sociale communale AIS⇒ 2017
AdministratriceBruxelloise des Habitations sa
75,58
bruto per jaar (bron: pers)
⇒ 2017
AdministratriceFoyer laekenois sc (le)
4758,48
bruto per jaar
⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles Capitale Ixelles⇒ 2017
AdministratriceAssociation Chapitre XII Projet X⇒ 2017
AdministratriceCHU Brugmann
864,93
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministratriceCentre culturel Les Riches-Claires⇒ 2017
Membre du Comité et présidente des Femmes libéralesAssociation libérale de la Ville de Bruxelles⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 5 manda(a)t(en) uitgeoefend door Clémentine Barzin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2016

2015

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Brussel⇒ 2016
BestuurderThéâtre Royal de la Monnaie⇒ 2016
BestuurderIntercommunale Bruxelloise d'Electricité (IBE)⇒ 2016
BestuurderINTERFIN⇒ 2016
BestuurderSIBELGA⇒ 2016
BestuurderSIBELGAZ⇒ 2016
DeskundigeGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales⇒ 2016
AfgevaardigdCommission communale de l'Accueil de l'enfance⇒ 2016
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)⇒ 2016
AfgevaardigdCentre de gestion Informatique des Administrations locales⇒ 2016
BestuurderFoyer laekenois sc (le)⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elsene⇒ 2016
BestuurderUVC Brugmann⇒ 2016
AfgevaardigdInterhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins (IRIS)⇒ 2016
AfgevaardigdBRAVVO VZW⇒ 2016
BestuurderLes Riches Claires⇒ 2016
Lid comitéAssociation libérale de la Ville de Bruxelles⇒ 2016
VoorzitterFemmes libérales de la Ville de Bruxelles29/09/15⇒ 2016
BestuurderSABH - Société anonyme Bruxelloise des Habitations
302,32
bruto per jaar (bron: pers)
en 2015
⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 5 manda(a)t(en) uitgeoefend door Clémentine Barzin toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2015

2014

Clémentine Barzin • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVille de Bruxelles
BestuurderThéâtre Royal de la Monnaie
BestuurderIntercommunale Bruxelloise d'Electricité (IBE)
BestuurderINTERFIN
BestuurderSIBELGA
BestuurderSIBELGAZ
BestuurderAgence immobilière sociale communale AIS
BestuurderFoyer laekenois sc (le)
Lid politieraadZone de police Bruxelles Capitale Ixelles
BestuurderCHU Brugmann
BestuurderLes Riches Claires
BestuurderMultijobs asbl
Lid comitéAssociation libérale de la Ville de Bruxelles
DeskundigeCabinet du Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
BestuurderSociété anonyme bruxelloise des habitations
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Clémentine Barzin in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Clémentine Barzin

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Barzin Clémentine

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Clémentine Barzin