Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Hauters Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Hauters

Philippe Hauters

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Hauters (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Philippe Hauters heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Philippe Hauters heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Rebecq
35.389,61
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalCommune de Rebecq
112,65
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurAgence Locale pour l'Emploi
MembreConseil consultatif Économie du Brabant Wallon
AG - MembreHolding communal
AG - MembreIMIO
AG - MembreISBW
AdministrateurMaison du Tourisme Roman Pais
AdministrateurRail Rebecq Rognon
PrésidentSection locale MR
Retraité-
MembreComité de Suivi des Carrières de Quenast ( SAGREX)
MembreComité de concertation- négociation syndicale
MembreCommission Locale Accueil - CCA
MembreCommission Paritaire Locale

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Rebecq
37.416,71
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Administrateur et PrésidentAgence Locale pour I'Emploi
Commune - Représentant communalComité suivi carrière ou ENAST
Commune - Représentant communalCommission Locale Accueil CCA
Commune - Représentant communalCommission Paritaire Locale COPALOC
Commune - Représentant communalConcertation négociation syndicale
Représentant communalCons Consult Eco BW CCEBW
AG - MembreHolding communal
AG - MembreIMIO
AG - MembreISBW
CA-AdministrateurMaison du Tourisme Roman Pais
CA-AdministrateurRail Rebecq Rognon
PrésidentSection locale MR
RetraitéOffice National des Pensions

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Rebecq⇒ 2018
MembreCommission communale de l'accueil⇒ 2018
MembreConseil consultatif de l'économie du Brabant wallon CCEBW⇒ 2018
Président du conseil d'administrationAgence locale pour l'Emploi⇒ 2018
MembreCOPALOC⇒ 2018
AdministrateurMaison du Tourisme du Roman Païs19/12/17
MembreComité de négociation et de concertation syndicale⇒ 2018
AdministrateurRail Rebecq Rognon asbl⇒ 2018
Retraité-⇒ 2018
MembreComité de suivi des carrières de Quenast⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.


2016

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Rebecq
36 088,04
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreCommission communale de l'accueil⇒ 2017
MembreConseil consultatif de l'économie du Brabant wallon CCEBW⇒ 2017
Président du conseil d'administrationAgence locale pour l'Emploi⇒ 2017
MembreCOPALOC⇒ 2017
AdministrateurMaison du Tourisme du Roman PaIs⇒ 2017
MembreComité de négociation et de concertation syndicale⇒ 2017
AdministrateurRail Rebecq Rognon asbl⇒ 2017
Prépensionné-⇒ 2017
MembreComité de suivi des carrières de Quenast⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.


2016

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de RebecqNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
PrésidentAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
MembreComité de concertation et de négociation syndicaleNeeAfgeleid mandaat
MembreComité de suivi des Carrières de QuenastNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission locale de l'AccueilNeeAfgeleid mandaat
MembreConseil consultatif de l'économie du Brabant wallonNeeAfgeleid mandaat
MembreCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
MembreIMIONeeAfgeleid mandaat
MembreISBWNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurMaison du Tourisme du Roman PaïsNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRail Rebecq RognonNeeAfgeleid mandaat
Préretraité-NeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMR Section RebecqNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Rebecq
35 381,84
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
VoorzitterMR Lokale afdeling⇒ 2016
BestuurderRail Rebecq Rognon asbl⇒ 2016
Bruggepensioneerde-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.


2014

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rebecq
35 381,84
bruto per jaar
Voorzitter raad van bestuurAgence locale pour l'Emploi
VoorzitterMR Section locale
BestuurderRail Rebecq Rognon asbl
Bruggepensioneerde-
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.


2013

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rebecq
35 381,84
bruto per jaar
Voorzitter raad van bestuurAgence locale pour l'Emploi29/05/13
BestuurderRail Rebecq Rognon asbl21/03/13
Kaderlid-30/04/13
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Hauters in 2013

2012

Philippe Hauters • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Rebecq
34 688,82
bruto per jaar
03/12/12
Conseiller de CPAS / Conseil de l'action socialeCommune de Rebecq03/12/12
Kaderlid-
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Hauters toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Hauters in 2012

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Hauters

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Hauters Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Hauters