Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Hugo Van Lancker Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Hugo Van Lancker

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Hugo Van Lancker

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Van Lancker

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Hugo Van Lancker heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Hugo Van Lancker heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Lid van het algemeen beheerscomitéFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 024,00
Lid van het beheerscomité arbeidson- gevallenFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 024,00
Lid van het beheerscomité voor beroepsziektenFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 024,00
Lid van het beheerscommitéFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag1,00 - 5 024,00
Rechter in sociale zakenFOD Justitie1,00 - 5 024,00
Technieker commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad1,00 - 5 024,00
Lid van de Algemene raadRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Lid van het beheerscomité van de dienst uitkeringenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Lid van het beheerscomité van het fonds voor medische ongevallenRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Lid van het comité van de verzeke- ring voor geneeskundige verzorgingRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Lid van het comité van het kennis- centrum arbeidsongeschiktheidRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Diensthoofd-50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 50.253,00 tot 160.768,00 euro bruto


2018

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het algemeen beheerscomitéFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscomité arbeidson- gevallenFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 000,00
lid van het beheerscomité voor beroepsziektenFederaal Agentschap voor Beroepsrisico's1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscommitéFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag1,00 - 5 000,00
Rechter in sociale zakenFOD Justitie1,00 - 5 000,00
Technieker commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad1,00 - 5 000,00
Lid van de Algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscomité van de dienst uitkeringenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscomité van het fonds voor medische ongevallenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het comité van de verzeke- ring voor geneeskundige verzorgingRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Lid van het comité van het kennis- centrum arbeidsongeschiktheidRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Diensthoofd-50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 50.013,00 tot 160.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 12
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2018
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad⇒ 2018
Diensthoofd-⇒ 2018
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFedris algemeen beheerscomité⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFedris beheerscomité Arbeidsongevallen⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFedris beheerscomité Beroepsziekten⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFonds voor medische ongevallen⇒ 2018
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor genees- kundige zorgen)⇒ 2018
LidRIZIV (beheerscomité van de dienst uitkeringen)⇒ 2018
LidRIZIV (comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging)⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 12
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéDienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)31/12/16
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2017
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad⇒ 2017
Diensthoofd-⇒ 2017
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéFonds voor Beroepsziekten⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéFonds voor medische ongevallen⇒ 2017
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor genees- kundige zorgen)⇒ 2017
LidRIZIV (beheerscomité van de dienst uitkeringen)⇒ 2017
LidRIZIV (comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2015

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 12
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéDienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)⇒ 2016
Lid beheerscomitéFAMIFED⇒ 2016
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2016
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad⇒ 2016
Diensthoofd-⇒ 2016
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank⇒ 2016
Lid beheerscomitéFonds voor Beroepsziekten⇒ 2016
Lid beheerscomitéFonds voor medische ongevallen⇒ 2016
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor genees- kundige zorgen)⇒ 2016
LidRIZIV (beheerscomité van de dienst uitkeringen)⇒ 2016
LidRIZIV (comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging)⇒ 2016
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen)⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 12
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid04/07/14
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad
Diensthoofd-
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank
Lid beheerscomitéFonds voor Beroepsziekten01/09/14
Lid beheerscomitéFonds voor medische ongevallen
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV comité geneeskundige verzorging
LidRIZIV technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hugo Van Lancker in 2014

2013

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
Diensthoofd-
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank
Lid beheerscomitéFonds voor medische ongevallen
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV comité geneeskundige verzorging
LidRIZIV technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.


2012

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
Technieker-commissie sociale zeker- heidNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
Diensthoofd-
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank
Lid beheerscomitéFonds voor medische ongevallen
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV comité geneeskundige verzorging
LidRIZIV technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.


2011

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 11
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV30/04/11
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV01/05/11
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
Technieker-commissie sociale zekerheidNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank Oudenaarde
Lid beheerscomitéFonds voor medische ongevallen16/08/11
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV comité geneeskundige verzorging
LidRIZIV technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hugo Van Lancker in 2011

2010

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank Oudenaarde
LidRIZIV (algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV comité geneeskundige verzorging
LidRIZIV technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.


2009

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen)
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
LidRIZIV Comité geneeskundige verzorging
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank Oudenaarde
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
LidRIZIV Comité geneeskundige verzorging
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank Oudenaarde
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor Arbeidsongevallen26/07/07
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers27/04/07
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen)
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
LidRIZIV Comité geneeskundige verzorging
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Rechter in sociale zakenArbeidsrechtbank Oudenaarde25/02/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hugo Van Lancker in 2007

2006

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
LidRIZIV Comité geneeskundige verzorging
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
DiensthoofdACLVB-CGSLB fv
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Hugo Van Lancker • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid algemeen beheerscomitéRIZIV
LidRIZIV beheerscomité van de dienst uitkeringen
TechniekerNationale Arbeidsraad
LidRIZIV (Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige zorgen)
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
DiensthoofdACLVB-CGSLB
LidRIZIV (comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging)
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Hugo Van Lancker

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van Lancker Hugo

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Hugo Van Lancker