Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Minneke De Ridder Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Minneke De Ridder

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Minneke De Ridder

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Minneke De Ridder (N-VA) - 2500 LIER.

Ook gekend onder de naam Minneke DeRidder.

Minneke De Ridder is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Minneke De Ridder is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2014

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2013 | Mandaten 2012 | Mandaten 2011 | Mandaten 2010 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2013

Minneke De Ridder • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 328,40
bruto per jaar
Conseiller de CPAS / Conseil de l'action socialeGemeente Ranst04/01/13
Lid partijraadN-VA
BestuurslidN-VA Plaatselijke afdeling
BestuurslidN-VA arrondissement Antwerpen
BestuurslidVlaamse Kring Kempenland
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Minneke De Ridder toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Minneke De Ridder in 2013

2012

Minneke De Ridder • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 214,12
bruto per jaar
Lid partijraadN-VA
BestuurslidN-VA Plaatselijke afdeling
VoorzitterN-VA Plaatselijke afdeling01/03/12
BestuurslidJong N-VA Ranst
BestuurslidN-VA arrondissement Antwerpen
BestuurslidVlaamse Kring Kempenland
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Minneke De Ridder toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Minneke De Ridder in 2012

2011

Minneke De Ridder • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
Lid partijbestuurN-VA31/03/11
Lid partijraadN-VA
BestuurslidN-VA Plaatselijke afdeling
BestuurslidJong N-VA Ranst
BestuurslidN-VA arrondissement Antwerpen
BestuurslidVlaamse Kring Kempenland
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Minneke De Ridder toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Minneke De Ridder in 2011

2010

Minneke De Ridder • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
Lid partijbestuurN-VA14/06/10
Lid partijraadN-VA14/06/10
BestuurslidN-VA Plaatselijke afdeling
Styliste-31/07/10
VoorzitterJong N-VA Ranst01/11/10
BestuurslidJong N-VA Ranst01/11/10
BestuurslidN-VA arrondissement Antwerpen14/06/10
BestuurslidVlaamse Kring Kempenland01/02/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Minneke De Ridder toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Minneke De Ridder in 2010

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Minneke De Ridder

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Ridder Minneke

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Minneke De Ridder