Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Theo Francken CreŰer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Theo Francken

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Theo Francken

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Theo Francken (N-VA)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, WalloniŰ en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks ge´nspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Theo Francken over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Theo Francken heeft nog niet gereageerd op de enquŕte.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Theo Francken stemde TEGEN de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers137.926,74
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek59 188,00 - 118 373,00
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van het arrondissementeel bestuurN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA Lubbeek-
Lid van de raad van bestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Lid van de raad van bestuurVlaams Pers-, Radio- en Televisie- Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Totaal: van 197.114,74 tot 256.299,74 euro bruto


2021

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers124.525,64
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek 52 720,00 - 105 438,00
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van het arrondissementeel bestuurN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA Lubbeek-
Lid van de raad van bestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Lid van de raad van bestuurVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Totaal: van 177.245,64 tot 229.963,64 euro bruto


2020

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127 581,56
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek 50 615,00 - 101 228,00
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van het arrondissementeel bestuurN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA Lubbeek-
Lid van de raad van bestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Lid van de raad van bestuurVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Totaal: van 178.196,56 tot 228.809,56 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2020

2019

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers49 520,3426/05/19
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers69 328,4826/05/19
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek50 241,00 - 100 480,0001/01/19
Lid van het arrondissementeel bestuurN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA Lubbeek-
Lid raad van bestuurvzw Nieuw-Vlaamse Alliantie-
Lid raad van bestuurvzw Vereniging van Vlaamse Mandatarissen-
Lid raad van bestuurvzw Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut-
Lid raad van bestuurvzw Vormingscentrum Lodewijk Dosfel-
Totaal: van 169.089,82 tot 219.328,82 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2019

2018

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Administra- tieve Vereenvoudiging241.513,2309/12/18
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers-09/12/18
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek1,00 - 5 000,0009/12/18
GemeenteraadslidGemeente Lubbeek1,00 - 5 000,00
Lid van het arrondissementeel bestuurN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA Lubbeek-
Lid raad van bestuurvzw Nieuw-Vlaamse Alliantie-
Lid raad van bestuurvzw Vereniging van Vlaamse Mandatarissen-
Lid raad van bestuurvzw Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut-
Lid raad van bestuurvzw Vormingscentrum Lodewijk Dosfel-
Totaal: van 241.515,23 tot 251.513,23 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2018

2017

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging⇒ 2018
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek⇒ 2018
GemeenteraadslidGemeente Lubbeek⇒ 2018
BestuurderVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW⇒ 2018
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW⇒ 2018
Lid partijbestuurNieuw-Vlaamse Alliantie VZW⇒ 2018
Lid partijraadNieuw-Vlaamse Alliantie VZW⇒ 2018
BestuurderN-VA Afdeling Lubbeek⇒ 2018
BestuurderVereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW⇒ 2018
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW⇒ 2018
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW (Regio Leuven)⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2017

2016

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging⇒ 2017
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek⇒ 2017
GemeenteraadslidGemeente Lubbeek⇒ 2017
BestuurderVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW⇒ 2017
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW⇒ 2017
BestuurderN-VA Afdeling Lubbeek⇒ 2017
BestuurderVereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW⇒ 2017
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW⇒ 2017
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW (regio Leuven)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2016

2015

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Lubbeek⇒ 2016
BestuurderVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW⇒ 2016
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW⇒ 2016
BestuurslidN-VA Afdeling Lubbeek⇒ 2016
BestuurslidN-VA Arrondissement Leuven⇒ 2016
BestuurderVereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW⇒ 2016
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2015

2014

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
StaatssecretarisFederale Regering, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging11/10/14
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
11/10/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek
59 233,63
bruto per jaar
11/10/14
BestuurderVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW
BestuurderNieuw-Vlaamse Alliantie VZW
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
BestuurslidN-VA Arrondissement Leuven
BestuurderVereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Theo Francken toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2014

2013

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 328,40
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lubbeek
59 233,63
bruto per jaar
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
BestuurderN-VA VZW
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW
BestuurderN-VA Arrondissement Leuven
LidProvincieraadsfractie Vlaams-Brabant en Brussel vzw
VoorziitterSupportersclub OHLO Leuven-Centraal/Den Bakkaree
BestuurderVereniging voor Vlaamse Mandatarissen
BestuurderVZW Vlaams Pers, Radio en Televisie Instituut
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Theo Francken toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2013

2012

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 214,12
bruto per jaar
Lid diverse radenGemeente Lubbeek
BestuurderN-VA VZW
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW
BestuurderN-VA Arrondissement Leuven
OndervoorzitterN-VA Lubbeek
BestuurderVereniging voor Vlaamse Mandatarissen
VoorzitterVZW Supportersclub OHL Leuven Centraal / Den Bak- karee
BestuurderVZW Vlaams Pers, Radio en Televisie Instituut
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Theo Francken toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2012

2011

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
Lid diverse radenGemeente Lubbeek
BestuurderN-VA vzw
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw
BestuurderN-VA Arrondissement Leuven
OndervoorzitterN-VA Lubbeek
BestuurderProvincieraadsfractie Vlaams-Brabant en Brussel vzw
VoorzitterSupportersclub OHL Leuven Centraal/Den Bakkaree
BestuurderVereniging voor Vlaamse Mandatarissen
BestuurderVlaams Pers-, Radio- & Televisie-instituut
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Theo Francken toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2011

2010

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
06/07/10
Adjunct-kabinetschefVlaamse regering, viceminister-president, bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand06/07/10
BestuurderN-VA vzw
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw
BestuurderN-VA Arrondissement Leuven
BestuurderN-VA Fractie Provincieraad Vlaams-Brabant
PenningmeesterN-VA Lubbeek
VennootSapophil bvba
VoorzitterSupportersclub OHL Leuven Centraal/Den Bakkaree
BestuurderVereniging voor Vlaamse Mandatarissen
BestuurderVlaams Pers-, Radio- & Televisie-instituut
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Theo Francken toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2010

2009

Theo Francken • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefVlaamse regering, viceminister-president, bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand16/07/09
BestuurderN-VA vzw
BestuurderVormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw
Wetenschappelijk medewerker-15/07/09
BestuurderN-VA Fractie Provincieraad Vlaams-Brabant
BestuurderN-VA Lubbeek
VoorzitterN-VA Vlaams-Brabant en Brussel
VennootSapophil bvba
BestuurderVereniging voor Vlaamse Mandatarissen
BestuurderVlaams Pers-, Radio- & Televisie-instituut
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Theo Francken in 2009

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Theo Francken

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Francken Theo

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creŰren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Theo Francken