Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marie-Christine Marghem Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marie-Christine Marghem

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marie-Christine Marghem

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Christine Marghem (MR) - 7500 TOURNAI.

Marie-Christine Marghem is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2006

Marie-Christine Marghem is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2009


Verkiezingen 2024      

De MR stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Marie-Christine Marghem over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Marie-Christine Marghem heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Marie-Christine Marghem stemde VOOR de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des représentants142.842,00
Présidente de commission permanenteChambre des représentants11 839,00 - 59 187,00
Membre du conseil communalVille de Tournai1,00 - 5 918,00
AvocateCabinet d'avocats Marghem-
Vice-présidenteMaima - La maison magique, asbl-
PrésidenteMCC - Mouvement des citoyens pour le changement-
Vice-présidenteMR - Mouvement réformateur - Fédération du Hainaut-
Vice-présidenteMR - Mouvement réformateur - Fédération du Hainaut occidental-
PrésidenteTerentia, asbl-
Totaal: van 154.682,00 tot 207.947,00 euro bruto


2021

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Présidente de commission permanenteChambre des représentants10 545,00 - 52 719,00
ReprésentanteChambre des représentants127.522,22
Membre du conseil communalVille de Tournai 1,00 - 5 271,00
AvocateCabinet d'avocats Marghem-
Vice-présidenteMaima - La maison magique, asbl-
PrésidenteMCC - Mouvement des citoyens pour le changement-
Vice-présidenteMR - Mouvement réformateur - Fédération du Hainaut-
Vice-présidenteMR - Mouvement réformateur - Fédération du Hainaut occidental-
PrésidenteTerentia, asbl-
Totaal: van 138.068,22 tot 185.512,22 euro bruto


2020

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable196 456,2901/10/20
ReprésentanteChambre des représentants-17/03/20
ReprésentanteChambre des représentants20 345,1201/10/20
Conseillère communaleVille de Tournai 1,00 - 5 061,00
PrésidenteAlisoc asbl-01/01/20
Avocate empêchéeCabinet d'avocats Marghem-
Vice-présidenteFédération MR du Hainaut-
PrésidenteFédération MR du Hainaut occidental-
Vice-présidenteLa Maison magique asbl-
PrésidenteMCC-01/11/20
Secrétaire politiqueMCC-31/10/20
PrésidenteTerentia asbl-
Totaal: van 216.802,41 tot 221.862,41 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2020

2019

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable256 744,01
ReprésentanteChambre des représentants-26/05/19
Conseillère communaleVille de Tournai1,00 - 5 024,00
PrésidenteAlisoc asbl-
Avocate empêchéeCabinet d'avocats Marghem-
Vice-présidenteFédération MR du Hainaut-
PrésidenteFédération MR du Hainaut occidental-
Vice-présidenteLa Maison magique asbl-
Secrétaire politiqueMCC-
PrésidenteTerentia asbl-
Totaal: van 256.745,01 tot 261.768,01 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2019

2019

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2020
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
MinistreGouvernement fédéral
Conseillère communaleVille de Tournai
2.186,72
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre du bureau et du conseilASBL Wallonie Picarde
Avocate empêchéeBarreau de Tournai
PrésidenteASBLALISOC
Vice-PrésidenteASBL La Maison Magique
PrésidenteASBLTerentia

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable253.032,15
Conseillère communaleVille de Tournai1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseillère communaleVille de Tournai1,00 - 5 000,0003/12/18
PrésidenteAlisoc asbl-
Avocate empêchéeCabinet d'avocats Marghem-
Vice-présidenteFédération MR du Hainaut-
PrésidenteFédération MR du Hainaut occidental-
Vice-présidenteLa Maison magique asbl-
Secrétaire politiqueMCC-
PrésidenteTerentia asbl-
Totaal: van 253.034,15 tot 263.032,15 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2018

2018

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Première Échevine empêchée (fin décembre 2018)Ville de Tournai
Conseillère communaleVille de Tournai
1.215,06
bruto voor de bezoldigde periode
Membre du bureau et du conseilASBL Wallonie Picarde
MinistreGouvernement fédéral
220.572,00
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidenteASBL ALISOC
Vice-PrésidenteASBL La Maison Magique
PrésidenteASBL Terentia
Avocate empêchéeBarreau de Tournai

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
MinistreGouvernement fédéral
Première Echevine empêchéeVille de Tournai
Conseillère communaleVille de Tournai
1.798,83
bruto voor de bezoldigde periode
Membre du conseil et du bureauasbl Wallonie Picarde
Avocate empêchéeBarreau de Tournai
Présidenteasbl ALISOC
Vice-Présidenteasbl La Maison Magique
Présidenteasbl Terentia

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable⇒ 2018
Conseillère communaleVille de Tournai⇒ 2018
Secrétaire politiqueMouvement des Citoyens pour le Changement⇒ 2018
PrésidenteMR Fédération du Hainaut occidental⇒ 2018
Vice-présidenteMR Fédération provinciale⇒ 2018
Membre du comitéMR Section locale⇒ 2018
Vice-présidenteLa Maison Magique asbl⇒ 2018
PrésidenteALISOC asbl⇒ 2018
Membre du conseil et du bureauWallonie picarde asbl⇒ 2018
PrésidenteTerentia asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2017

2016

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable⇒ 2017
Conseillère communaleVille de Tournai⇒ 2017
Secrétaire politiqueMouvement des Citoyens pour le Changement⇒ 2017
PrésidenteMR Fédération du Hainaut Occidental⇒ 2017
Vice-présidenteMR Fédération provinciale⇒ 2017
Membre du comitéMR Section locale⇒ 2017
Vice-présidenteLa Maison Magique asbl⇒ 2017
PrésidenteALISOC asbl⇒ 2017
Membre du conseil et du bureauWallonie picarde asbl⇒ 2017
PrésidenteTerentia asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2016

2016

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère communaleVille de TournaiNeeOorspronkelijk mandaat
Membre du conseil et du bureauWallonie picarde asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidenteALISOC asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
MinistreGouvernement fédéral, Energie, Environnement et Développement durableNeeMandaat, leidende functie of beroep
Vice-PrésidenteLa Maison Magique asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidenteTerentia asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Doornik⇒ 2016
Politiek secretarisMouvement des Citoyens pour le Changement⇒ 2016
VoorzitterMR Fédération du Hainaut Occidental⇒ 2016
OndervoorzitterMR Fédération provinciale⇒ 2016
Lid comitéMR Lokale afdeling⇒ 2016
OndervoorzitterLa Maison Magique asbl⇒ 2016
VoorzitterALISOC asbl⇒ 2016
Membre du conseil et du bureauWallonie picarde asbl⇒ 2016
VoorzitterTerentia asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2015

2014

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable11/10/14
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
11/10/14
SchepenVille de Tournai
74 715,28
bruto per jaar
11/10/14
Politiek secretarisMCC
VoorzitterMR Fédération du Hainaut Occidental
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
Lid comitéMR Section locale
Lid raadgevend comitéEthias31/10/14
OndervoorzitterLa Maison Magique asbl
VoorzitterALISOC asbl
Membre du conseil et du bureauWallonie picarde asbl
Advocaat-11/10/14
VoorzitterTerentia asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2014

2013

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 328,40
bruto per jaar
SchepenVille de Tournai
74 715,28
bruto per jaar
BestuurderIDETA28/06/13
Lid directiecomitéIDETA28/06/13
BestuurderIPFH27/06/13
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne30/06/13
Politiek secretarisMCC
VoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
Lid comitéMR Section locale
BestuurderELSA sa30/06/13
Lid raadgevend comitéEthias01/06/13
OndervoorzitterLa Maison Magique asbl
VoorzitterALISOC asbl
Membre du conseil de développe- ment et du bureauWallonie picarde asbl01/03/13
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2013

2012

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
106 214,12
bruto per jaar
SchepenVille de Tournai
73 251,95
bruto per jaar
04/12/12
GemeenteraadslidVille de Tournai03/12/12
BestuurderIDETA
Lid directiecomitéIDETA
BestuurderIPFH
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Politiek secretarisMCC
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
VoormanMR Section locale03/12/12
Lid comitéMR Section locale
BestuurderELSA sa
OndervoorzitterLa Maison Magique asbl
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderWallonie picarde asbl
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2012

2011

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Doornik
BestuurderIDETA
Lid directiecomitéIDETA
BestuurderIPFH
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Politiek secretarisMCC
VoormanMR
Lid bureau en comitéMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderWallonie picarde asbl
Advocaat-
BestuurderELSA sa
OndervoorzitterLa maison magique asbl16/08/11
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2011

2010

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Doornik
BestuurderIDETA
Lid directiecomitéIDETA
BestuurderIPFH
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Politiek secretarisMCC
VoormanMR
Lid bureau en comitéMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderWallonie picarde asbl
Advocaat-
BestuurderELSA sa27/01/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2010

2009

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Doornik
BestuurderIDETA
Lid directiecomitéIDETA
BestuurderIPFH29/06/09
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Politiek secretarisMCC
VoormanMR
Lid bureauMR
Lid comitéMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderWallonie picarde asbl
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2009

2008

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Doornik
BestuurderIDETA
Lid directiecomitéIDETA
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Politiek secretarisMCC
RaadslidMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
OndervoorzitterMR Lokale afdeling
VoorzitterALISOC asbl
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2008

2007

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Doornik
Lid directiecomitéIDETA27/06/07
Ondervoorzitter raad van bestuurIDETA27/06/07
BestuurderRégie communale autonome RCA Stade Luc Varenne
Lid executiefMCC
RaadslidMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération provinciale
OndervoorzitterMR Lokale afdeling
VoorzitterALISOC asbl
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2007

2005

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
89 927,22
bruto per jaar
SchepenStad Doornik
BestuurderIDETA18/05/05
Lid directiecomitéIDETA18/05/05
Lid algemene raadMR
OndervoorzitterMR Arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterMR Lokale afdeling
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderTourisme et Culture asbl
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2005

2004

Marie-Christine Marghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
88 130,60
bruto per jaar
SchepenStad Doornik
BestuurderIDETA
Lid algemene raadMR
OndervoorzitterMR arrondissement Tournai-Ath-Mouscron
OndervoorzitterMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterMR Lokale afdeling
Advocaat-
BestuurderTournai-Expo SC
VoorzitterALISOC asbl
BestuurderTourisme et Culture asbl
Afgevaardigd BestuurderVOSOIM S.C.S.A.
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marie-Christine Marghem toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Christine Marghem in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marie-Christine Marghem

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Marghem Marie-Christine

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Marie-Christine Marghem