Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marc Gilson Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marc Gilson

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marc Gilson - Meix-devant-Virton

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gilson (PS) - 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON.

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2015

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2014

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2012

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2009

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2008

Marc Gilson is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2012


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2023
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Meix-devant-Virton - Commune
705,40
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie Communale Autonome Meix-devant-Virton
AdministrateurSCFG - Services comptables et fiscaux Gaumais SPRL
AdministrateurFISCALIFWA Gaume et Ardenne Réunies SRL
Président53x12 Organisation ASBL
TrésorierCercle Musical ASBL
TrésorierAgence Locale pour l'emploi de Meix-devant-Virton
AdministrateurSolidairement ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton 10 545,00 - 52 719,0026/07/21
Président53X12 Organisation, asbl-
TrésorierALE - Agence locale pour l'emploi de Meix-devant-Virton, asbl-
TrésorierCercle musical de Meix-devant-Virton, asbl-
AdministrateurFiscalifwa Gaume et Ardenne réunies, srl10 545,00 - 52 719,0016/06/21
Administrateur déléguéRCA - Régie communale autonome Meix-devant-Virton-
GérantSCFG - Services comptables et fiscaux gaumais, sprl10 545,00 - 52 719,00
AdministrateurSolidairement, asbl-
Totaal: van 31.635,00 tot 158.157,00 euro bruto


2021

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2022
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Meix-devant-Virton - Commune
15693,27
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS
Assemblée générale - MembreL'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Assemblée générale - MembreSOFILUX
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'EAU
Assemblée générale - MembreORES ASSETS
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie Communale Autonome Meix-devant-Virton
GérantServices Comptables et Fiscaux Gaumais

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton 10 124,00 - 50 614,00
Président53X12 Organisation asbl-
TrésorierAgence locale pour l'emploi de Meix-devant-Virton-
TrésorierCercle musical asbl-
Administrateur-déléguéRCA - Régie communale autonome Meix-devant- Virton-
GérantSCFG - Services comptables et fiscaux gaumais sprl10 124,00 - 50 614,00
AdministrateurSolidairement asbl-
Totaal: van 20.248,00 tot 101.228,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2020

2019

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton10 049,00 - 50 240,00
Président53X12 asbl-
TrésorierCercle musical asbl-
AdministrateurRCA Meix-devant-Virton-
GérantSCFG sprl10 049,00 - 50 240,00
AdministrateurSolidairement asbl-
Totaal: van 20.098,00 tot 100.480,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2019

2019

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2020
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Meix-devant-Virton - Commune
25.213,56
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreASBL CONTRATS RIVIERES
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ASBL SOLIDAIREMENT
Assemblée générale - MembreParc Naturel de Gaume
Assemblée générale - MembreORESASSETS
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'EAU
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie Communale Autonome Meix-devant-Virton
Assemblée générale - MembreL'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX -PROJETS PUBLICS
Assemblée générale - MembreASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
GérantSociété privée

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Meix-devant-Virton1,00 - 5 000,0003/12/18
Président53X12 asbl-
TrésorierCercle musical asbl-
AdministrateurRCA MDV-
GérantSCFG sprl10 001,00 - 50 000,00
AdministrateurSolidairement asbl-
Totaal: van 20.003,00 tot 105.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2018

2018

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Commune de Meix-devant-Virton
22.485,96
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreAIVE
Assemblée générale - MembreCONTRAT RIVIERES SEMOIS-CHIERS
Assemblée générale - MembreIDELUX
Assemblée générale - MembreIDELUX FINANCES
Assemblée générale - MembreIDELUX PROJETS PUBLICS
Assemblée générale - MembreORES ASSETS
Assemblée générale - MembrePARC NATUREL DE GAUME
Conseil d'administration -Administrateur(trice)RCA MDV
Assemblée générale - MembreSOFILUX
Conseil d'administration -Administrateur(trice)SOLIDAIREMENT ASBL
PRESIDENT53X12 ORGANISATION ASBL
TRESORIERCERCLE MUSICAL ASBL
GERANTSOCIETE PRIVEE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Commune de Meix-devant-Virton
24.453,85
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreAIVE
Assemblée générale - MembreASS.DE PROJET PARC NATUREL DE GAUME
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ASS.DE PROJET PARC NATUREL DE GAUME
Assemblée générale - MembreIDELUX
Assemblée générale - MembreIDELUX FINANCES
Assemblée générale - MembreIDELUX PROJETS PUBLICS
Assemblée générale - MembreIMIO
Assemblée générale - MembreORES ASSETS
Conseil d'administration - Administrateur(trice)RCA MDV
Assemblée générale - MembreSOFILUX
Assemblée générale - Membreasbl CONTRAT RIVIERE DU SOUS BASSIN SEMOIS-CHIERS
Assemblée générale - Membreasbl CUESTAS
Conseil d'administration - Membreasbl CUESTAS
PROFESSION - DIRIGEANT D'ENTREPRISESOCIETE PRIVÉE
CONSEIL D'ADMINISTRATION - PRÉSIDENTasbl 53X12 ORGANISATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION - TRESORIERasbl CERCLE MUSICAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION - MEMBREasbl SOLIDAIREMENT

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Meix-devant-Virton⇒ 2018
Administrateur-déléguéRégie communale autonome⇒ 2018
AdministrateurSolidairement asbl⇒ 2018
Président53 x 12 Organisation asbl⇒ 2018
TrésorierCercle musical asbl⇒ 2018
GérantServices Comptables et Fiscaux Gaumais sprl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Gilson toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2017

2016

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Meix-devant-Virton⇒ 2017
Administrateur-déléguéRégie communale autonome16/11/16⇒ 2017
AdministrateurSolidairement asbl⇒ 2017
Président53 x 12 Organisation asbl⇒ 2017
TrésorierCercle musical asbl⇒ 2017
GérantServices Comptables et Fiscaux Gaumais sprl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2016

2016

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de Meix-devant-VirtonNeeOorspronkelijk mandaat
MembreAIVENeeAfgeleid mandaat
MembreAP Parc naturel de GaumeNeeAfgeleid mandaat
MembreContrat de Rivière Semois-Chiers asblNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUXNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUX FinancesNeeAfgeleid mandaat
MembreIDELUX Projets publicsNeeAfgeleid mandaat
MembreORES AssetsNeeAfgeleid mandaat
Administrateur-déléguéRCANeeAfgeleid mandaat
MembreSofiluxNeeAfgeleid mandaat
MembreSofiluxNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurSolidairement asblNeeAfgeleid mandaat
Comptable-fiscaliste indépendant-JaMandaat, leidende functie of beroep
Président50 X 12 Organisation asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
TrésorierCercle musical asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2011

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
21 791,70
bruto per jaar
BestuurderSolidairement asbl
Voorzitter53 x 12 Organisation asbl
PenningmeesterCercle musical asbl
Gedelegeerd bestuurderLa Débrouillardise Villageoise scrlfs
Comptable - Fiscaliste-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Gilson toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2011

2010

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
21 364,65
bruto per jaar
BestuurderSolidairement asbl
Voorzitter53 x 12 Organisation asbl31/12/10
PenningmeesterCercle musical asbl
Gedelegeerd bestuurderLa Débrouillardise Villageoise scrlfs
Comptable - Fiscaliste-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Gilson toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2010

2007

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
19 736,50
bruto per jaar
Lid toezichtscomitéSOFILUX
CommissarisTELELUX
Voorzitter53 x 12 Organisation asbl
PenningmeesterCercle musical asbl
Comptable - Fiscaliste-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Gilson toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2007

2006

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
Lid toezichtscomitéSOFILUX
CommissarisTELELUX
Voorzitter53 x 12 Organisation asbl
PenningmeesterCercle musical asbl
Boekhouder-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2006

2005

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
Lid toezichtscomitéSOFILUX
CommissarisTELELUX
Voorzitter53 x 12 Organisation asbl
PenningmeesterCercle musical asbl
Boekhouder-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2005

2004

Marc Gilson • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Meix-devant-Virton
Lid toezichtscomitéSOFILUX
CommissarisTELELUX
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Gilson in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marc Gilson

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Gilson Marc, Meix-devant-Virton

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Marc Gilson