Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alfred Breuwer Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alfred Breuwer

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alfred Breuwer

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Breuwer (ex-MR) - 4802 VERVIERS (Heusy).

Ook gekend onder de naam Freddy Breuwer.

Alfred Breuwer is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2004


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Président du conseil d'administrationFinimo, scrl16.060,90
Membre du conseil d'administrationAIS - Agence immobilière sociale Logeo, asbl-
Membre du conseil d'administrationRCA - Régie communale autonome Synergis-
Bénéficiaire de revenus de remplacement-11 839,00 - 59 187,0001/01/22
Totaal: van 27.899,90 tot 75.247,90 euro bruto


2022

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2023
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Ville de Verviers
1391,10
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Régie communale autonome SYNERGIS
Conseil d'administration - Président(e)FINIMO SCRL
16060,90
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Vice-président(e)ASBL LOGEO

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Verviers 52 720,00 - 105 438,0021/12/21
Président du conseil d'administrationFinimo, scrl14.903,65
Membre du conseil d'administrationLogeo, asbl-
Membre du conseil d'administrationRCA - Régie communale autonome Synergis-
Totaal: van 67.623,65 tot 120.341,65 euro bruto


2021

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2022
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Verviers
76516,25
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)SCRL FINIMO
14933,01
euro bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Verviers 50 615,00 - 101 228,00
Président du conseil d'administrationFinimo14 903,65
Membre du conseil d'administrationLogeo asbl-
Membre du conseil d'administrationRégie communale autonome Synergis-
Totaal: van 65.518,65 tot 116.131,65 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2020

2020

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2021
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Verviers
77653,17
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)FINIMO scrl
14903,65
euro bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Verviers50 241,00 - 100 480,00
Membre du conseil d'administrationCentre hospitalier régional de Verviers2 175,7825/06/19
Président du conseil d'administrationFinimo5 547,2326/06/19
Membre du conseil d'administrationCrédit social logement90,0018/06/19
Président du conseil d'administrationLogivesdre10 565,0419/09/19
Président du conseil d'administrationLogeo asbl-
Totaal: van 68.619,05 tot 118.858,05 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2019

2019

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2020
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Verviers
71.703,33
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil de l'action sociale - Conseiller de l'action socialeCPAS
1.716,54
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - MembreRCA Synergis
Conseil d'administration - Président(e)AIS Logéo
Conseil d'administration - MembreCrédit Social Logement SCRL
90,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)FINIMO SCRL
8.854,32
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)LogiVesdre SCRL
10.565,07
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Union des Villes et Communes
390,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)CHRV - East Belgium
2.175,78
euro bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller provincialProvincie Luik5 001,00 - 10 000,00
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Verviers5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Conseiller communalVille de Verviers5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Conseiller de l'Action socialeVille de Verviers5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationCentre hospitalier régional de Verviers152,3628/06/18
Vice-président du conseil d'administrationCentre hospitalier régional de Verviers7.726,5028/06/18
Membre du conseil d'administrationCrédit social logement360,00
Membre du conseil d'administrationFINIMO2.002,94
Président du Conseil d'AdministrationLOGEO asbl-
Président du Conseil d'AdministrationLogivesdre scrl10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 40.246,80 tot 100.241,80 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2018

2018

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller provincialProvince de Liège
9.689,24
bruto voor de bezoldigde periode
ÉchevinVille de Verviers
5.169,56
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalVille de Verviers
6.375,72
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller de l'Action SocialeCPAS de Verviers
7.111,38
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministrateurCrédit Cosial Logement - CSL
360
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministrateurFINIMO
2.002,94
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - PrésidentLOGEOASBL
Conseil d'administration - PrésidentLogivesdre SCRL
14.714,93
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministrateurR.S.U.V - Relais Social Urbain de Verviers
Conseil d'administration -AdministrateurRégie de Quartiers ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller provincialProvince de Liège
10.885,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalVille de Verviers
7.517,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller de l'Action SocialeVille de Verviers
7.276,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA - MembreCCV?
Bureau Permanent - MembreCHR
7.625,00
bruto voor de bezoldigde periode
?
CA - MembreCHR?
CA - MembreCSL
360
bruto voor de bezoldigde periode
?
CA - MembreFinimo
1.513,00
bruto voor de bezoldigde periode
?
CA - MembreR.S.U.V.?
CA - MembreSPMT-Arista?
CA - MembreSynergis (RCA)?
CD - MembreSynergis (RCA)?
CA - Présidentasbl Logeo?
CA - Membreasbl Régie de Quartier?
CA - Présidentscrl Logivesdre
14.993,00
bruto voor de bezoldigde periode
?
CA - MembreSWDE
12.682,00
bruto voor de bezoldigde periode
?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller provincialProvince de Liège⇒ 2018
Conseiller communalVille de Verviers⇒ 2018
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeVille de Verviers⇒ 2018
AdministrateurSWDE30/05/17
AdministrateurCHR de Verviers⇒ 2018
Vice-président du bureau/comité exé- cutifCHR de Verviers⇒ 2018
AdministrateurFINIMO⇒ 2018
Administrateurspmt arista23/10/17⇒ 2018
AdministrateurCentre Culturel Régional de Verviers CCRV08/05/17
AdministrateurCrédit Social Logement scrl⇒ 2018
Président du conseil d'administrationLOGEO asbl⇒ 2018
Président du conseil d'administrationLogivesdre sc⇒ 2018
AdministrateurRCA Synergis⇒ 2018
Membre du comité de directionRCA Synergis⇒ 2018
AdministrateurRégie de quartier asbl⇒ 2018
AdministrateurRelais social urbain⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2017

2016

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller provincialProvince de Liège
8268,89
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller communalVille de Verviers
9180,36
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller de CPAS/Conseil de l'action socialeVille de Verviers
5553,52
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurSWDE⇒ 2017
Vice-présidentCHR Verviers East Belgium⇒ 2017
AdministrateurFINIMO
1324,07
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurCentre Culturel Régional de Verviers CCRV⇒ 2017
AdministrateurCrédit Social Logement scrl⇒ 2017
Président du conseil d'administrationLOGEO asbl⇒ 2017
Président du conseil d'administrationLogivesdre sc⇒ 2017
AdministrateurRégie de quartier asbl⇒ 2017
Administrateur et membre du comité de directionSynergis Régie communale autonome de Verviers⇒ 2017
AdministrateurFami Services⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 4 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2016

2016

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller provincialProvince de LiègeNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller communalVille de VerviersNeeOorspronkelijk mandaat
Conseiller CPASVille de VerviersNeeOpenbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard
Président du CAAIS Logeo asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurALENeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCentre culturel régional de Verviers asblNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CACHR de VerviersNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCrédit Social Logement scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurFINIMONeeAfgeleid mandaat
Président du CALogivesdre scrlNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRCA SynergisNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de directionRCA SynergisNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRégie des Quartiers asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurFamiservicesNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurSWDENeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Luik⇒ 2016
SchepenStad Verviers
74 715,28
bruto per jaar
en 2015
01/07/1526/10/15
GemeenteraadslidStad Verviers⇒ 2016
OCMW-voorzitterStad Verviers30/06/15
OCMW raadslid - Lid vast bureauStad Verviers16/11/15⇒ 2016
BestuurderSWDE⇒ 2016
OndervoorzitterCHR Verviers East Belgium⇒ 2016
BestuurderFINIMO⇒ 2016
BestuurderRegionaal Cultuurcentrum van Verviers⇒ 2016
BestuurderCrédit Social Logement scrl⇒ 2016
BestuurderForum permanent des politiques de la jeunesse dans l'arrondissement de Verviers asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurLOGEO asbl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurLogivesdre cv⇒ 2016
BestuurderRégie de quartier asbl⇒ 2016
Bestuurder - Lid van het DirectiecomitéSynergis Régie communale autonome de Verviers⇒ 2016
BestuurderFami Services⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2015

2014

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Liège
OCMW-voorzitterVille de Verviers
BestuurderSWDE
Lid vast bureauCHPLT
Ondervoorzitter raad van bestuurCHPLT
BestuurderFINIMO
VoorzitterAgence immobilière sociale communale
BestuurderCrédit Social Logement scrl
VoorzitterLogivesdre sc
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2014

2013

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Liège
OCMW-voorzitterVille de Verviers03/01/13
BestuurderSWDE
BestuurderCHPLT
Lid vast bureauCHPLT
BestuurderFINIMO01/09/13
VoorzitterAgence immobilière sociale communale
BestuurderCentre Culturel Régional de Verviers CCRV04/07/13
BestuurderCSL12/06/13
VoorzitterLogivesdre sc28/06/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2013

2012

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Liège26/10/12
SchepenVille de Verviers
73 251,95
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderSWDE29/06/12
BestuurderCHPLT
Lid directiecomitéCHPLT
Voorzitter raad van bestuurAgence immobilière sociale communale
Ondervoorzitter raad van bestuurCrédit social au Logement scrl
BestuurderLogivesdre sc
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
BestuurderRégie communale autonome RCA03/12/12
Voorzitter raad van bestuurRégie de quartiers
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politieraadZone de police Vesdre
Leraar (deeltijds)-31/08/12
LidComité Permanent SLSP
BestuurderLes Enfants de la Tourelle asbl
BestuurderVIP sa03/12/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2012

2011

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
71 816,50
bruto per jaar
BestuurderAQUALIS25/10/11
Lid bureau - Executief comitéAQUALIS25/10/11
BestuurderCHPLT
Lid directiecomitéCHPLT
LidCommission consultative pour l'aménagement du territoire
Voorzitter raad van bestuurGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
Ondervoorzitter raad van bestuurCrédit social au Logement scrl01/11/11
BestuurderToeristische federatie van de Provincie Luik31/10/11
BestuurderLogivesdre cv
Voorzitter raad van bestuurMaison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV)30/09/11
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
Voorzitter raad van bestuurQuartiers d'initiatives
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Voorzitter raad van bestuurAqualaine30/09/11
Leraar (deeltijds)-
LidComité Permanent des SLSP
BestuurderFastbreak scrl31/10/11
BestuurderLes Enfants de la Tourelle asbl
BestuurderVIP sa
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2011

2010

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
70 409,00
bruto per jaar
BestuurderAQUALIS
Lid bureau - Executief comitéAQUALIS
BestuurderCHPLT
Lid directiecomitéCHPLT
LidCommission consultative pour l'aménagement du territoire
Voorzitter raad van bestuurGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
BestuurderToeristische federatie van de Provincie Luik
BestuurderLogivesdre cv
Voorzitter raad van bestuurMaison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV)
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
Voorzitter raad van bestuurQuartier d'Initiatives (Q.I.)
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid vast bureauUnion des Villes et Communes de Wallonie
BestuurderVerviers Promotion asbl
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Voorzitter raad van bestuurAqualaine
LidComité Permanent des SLSP
BestuurderLes Enfants de la Tourelle asbl
BestuurderVIP sa (Verviers Infrasport)
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2010

2009

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
69 024,70
bruto per jaar
BestuurderAQUALIS
Lid bureau - Executief comitéAQUALIS
BestuurderCHPLT
Lid vast bureauCHPLT
Voorzitter raad van bestuurGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
BestuurderToeristische federatie van de Provincie Luik
BestuurderLogivesdre cv
Voorzitter raad van bestuurMaison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV)
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
Voorzitter raad van bestuurQuartier d'Initiatives (Q.I.)
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
Membre comité permament des SLSPUnion des Villes et Communes de Wallonie01/02/09
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie01/03/09
BestuurderVerviers Promotion asbl
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Voorzitter raad van bestuurAqualaine
BestuurderVIP sa (Verviers Infrasport)01/10/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2009

2008

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
69 024,70
bruto per jaar
BestuurderAQUALIS
Lid bureau - Executief comitéAQUALIS
BestuurderCHPLT26/06/08
Lid vast bureauCHPLT26/06/08
BestuurderToeristische federatie van de Provincie Luik
BestuurderLogivesdre cv
Voorzitter raad van bestuurMaison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV)
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
Voorzitter raad van bestuurQuartier d'Initiatives (Q.I.)
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
BestuurderVerviers Promotion asbl
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Voorzitter raad van bestuurAqualaine
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2008

2007

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers
65 043,62
bruto per jaar
BestuurderAQUALIS06/06/07
Lid bureau - Executief comitéAQUALIS20/11/07
Rekening-commissarisFINIMO
BestuurderLogivesdre cv02/07/07
Voorzitter raad van bestuurMaison du Tourisme du Pays de Vesdre (MTPV)
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
VoorzitterQuartier d'Initiatives (Q.I.)
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG22/02/07
Voorzitter raad van bestuurVerviers Fontaines02/05/0720/12/07
BestuurderVerviers Promotion asbl
Lid politieraadPolitiezone Vesder
Voorzitter raad van bestuurAqualaine
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alfred Breuwer toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2007

2006

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Verviers04/12/06
GemeenteraadslidStad Verviers04/12/06
Rekening-commissarisFINIMO
Voorzitter raad van bestuurPrévention et Aide à la jeunesse
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2006

2005

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Verviers
BestuurderCHPLT20/09/05
Rekening-commissarisFINIMO
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AG
Voorzitter raad van bestuurLa Page asbl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2005

2004

Alfred Breuwer • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidVerviers
BestuurderCHPLT
CommissarisFINIMO
Voorzitter raad van bestuurPAJ
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alfred Breuwer in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alfred Breuwer

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Breuwer Alfred

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Alfred Breuwer