Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Cumul van mandaten »
Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

Het klassement van de mandatarissen op basis van het maximum aantal gecumuleerde mandaten (bezoldigde en onbezoldigde) tijdens het volledig jaar 2018 of een gedeelte van dit jaar (op basis van federale verklaring van mandaten).

9778 mandatarissen zijn opgenomen in deze categorie.

U kunt uw zoekbewerking beperken tot de Franstaligen, Nederlandstaligen of de Duitstaligen mandatarissen.

Verhasselt Christel
 • Adjunct-kabinetschef - Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ont- wikkelingssamenwerking
 • Zie de details van de mandaten van Christel Verhasselt
1
 cumul(s)
in 2018
Verhavert Dina (Vooruit/sp.a)
 • Lid van de raad van bestuur - Verenigde Kompostbedrijven (VERKO)
 • Zie de details van de mandaten van Dina Verhavert
1
 cumul(s)
in 2018
Verhelle Kathleen
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Ardooie
 • Zie de details van de mandaten van Kathleen Verhelle
1
 cumul(s)
in 2018
Verhelle Pol (Open VLD)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Moorslede
 • Zie de details van de mandaten van Pol Verhelle
1
 cumul(s)
in 2018
Verhelst An
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Zie de details van de mandaten van An Verhelst
1
 cumul(s)
in 2018
Verhelst Boudewijn
 • Voorzitter van het directiecomité - Cel voor Financiële Informatieverwerking
 • Zie de details van de mandaten van Boudewijn Verhelst
1
 cumul(s)
in 2018
Verhofstadt Francky (CD&V)
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Dender, Durme en Schelde (DDS)
 • Zie de details van de mandaten van Francky Verhofstadt
1
 cumul(s)
in 2018
Verhofstadt Henk (Open VLD)
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem)
 • Zie de details van de mandaten van Henk Verhofstadt
1
 cumul(s)
in 2018
Verhulst Gerda (N-VA)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Londerzeel
 • Zie de details van de mandaten van Gerda Verhulst
1
 cumul(s)
in 2018
Verjans Linda (Open VLD) - HOESELT
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Hoeselt
 • Zie de details van de mandaten van Linda Verjans
1
 cumul(s)
in 2018
Verjans Patrick
 • Lid van de raad van bestuur - ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
 • Zie de details van de mandaten van Patrick Verjans
1
 cumul(s)
in 2018
Verkammen Dominiek
 • Lid van de raad van bestuur - Flanders Make VZW
 • Zie de details van de mandaten van Dominiek Verkammen
1
 cumul(s)
in 2018
Verlinde Caroline - KOEKELBERG
 • Adjunct-kabinetschef - Vlaamse Regering, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Zie de details van de mandaten van Caroline Verlinde
1
 cumul(s)
in 2018
Verlinden Annelies (CD&V) - SCHOTEN
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Asiel en Migratie, Administra- tieve Vereenvoudiging
 • Zie de details van de mandaten van Annelies Verlinden
1
 cumul(s)
in 2018
Verlinden Jef
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Asiel en Migratie, Administra- tieve Vereenvoudiging
 • Zie de details van de mandaten van Jef Verlinden
1
 cumul(s)
in 2018
Verlinden Stien
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Zie de details van de mandaten van Stien Verlinden
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeersch Robert
 • Membre du conseil d'administration - Alliance Bruxelloise Coopérative (ABC) scrl
 • Zie de details van de mandaten van Robert Vermeersch
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeir Aurélie
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Zie de details van de mandaten van Aurélie Vermeir
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeire Pascal
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Kustreddingsdienst West- Vlaanderen (IKWV)
 • Zie de details van de mandaten van Pascal Vermeire
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeiren Amber
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Zie de details van de mandaten van Amber Vermeiren
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeiren Debby (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Temse
 • Zie de details van de mandaten van Debby Vermeiren
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeulen Caroline (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas)
 • Zie de details van de mandaten van Caroline Vermeulen
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeulen Peter (CD&V)
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen
 • Zie de details van de mandaten van Peter Vermeulen
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeulen Sofie
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG)
 • Zie de details van de mandaten van Sofie Vermeulen
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeyen Lutgardis (Groen)
 • Lid van de raad van bestuur - Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Orde- ning en Economische Ontwikkeling (VENECO)
 • Zie de details van de mandaten van Lutgardis Vermeyen
1
 cumul(s)
in 2018
Vermeyen Maria (N-VA)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Malle
 • Zie de details van de mandaten van Maria Vermeyen
1
 cumul(s)
in 2018
Vermijlen Katrien (CD&V)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (Eco- Werf)
 • Lid raad van bestuur AG Stadsont- wikkeling Leuven - Stad Leuven
 • Zie de details van de mandaten van Katrien Vermijlen
1
 cumul(s)
in 2018
Verplaetse Hubert
 • Regeringscommissaris in een instel- ling - Bureau voor Normalisatie
 • Zie de details van de mandaten van Hubert Verplaetse
1
 cumul(s)
in 2018
Verrelst Gertruda (Geert) (CD&V) - NIJLEN1
 cumul(s)
in 2018
Verschueren Emiel
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Sint-Martens-Latem
 • Zie de details van de mandaten van Emiel Verschueren
1
 cumul(s)
in 2018
Verschueren Herman
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW
 • Zie de details van de mandaten van Herman Verschueren
1
 cumul(s)
in 2018
Verspreet Danny
 • Lid van het directiecomité - Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
 • Zie de details van de mandaten van Danny Verspreet
1
 cumul(s)
in 2018
Verstockt Bart (Groen) - STEENOKKERZEEL
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering voor Zaventem en Omliggende (INTERZA)
 • Zie de details van de mandaten van Bart Verstockt
1
 cumul(s)
in 2018
Verstraelen Tom (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse (FINEA)
 • Zie de details van de mandaten van Tom Verstraelen
1
 cumul(s)
in 2018
Verstraete Robert (Open VLD)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Aarschot
 • Zie de details van de mandaten van Robert Verstraete
1
 cumul(s)
in 2018
Verstraeten Bart
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Justitie
 • Substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegen- heden - FOD Justitie
 • Zie de details van de mandaten van Bart Verstraeten
1
 cumul(s)
in 2018
Verstuyft Filip
 • Lid van een adviesraad - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)
 • Zie de details van de mandaten van Filip Verstuyft
1
 cumul(s)
in 2018
Vertessen Bert (N-VA)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Hoeselt
 • Zie de details van de mandaten van Bert Vertessen
1
 cumul(s)
in 2018
Vertessen Frédéric
 • Membre du conseil d'administration - Charleroi/Danse - Centre chorégraphique Wallonie Bruxelles
 • Zie de details van de mandaten van Frédéric Vertessen
1
 cumul(s)
in 2018
VERVAECKE Sophie
 • Échevine (titulaire ou f.f.) - Commune d'Estaimpuis
 • Zie de details van de mandaten van Sophie VERVAECKE
1
 cumul(s)
in 2018
Vervecken Gerda
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Financiën en bestrijding van de fiscale fraude
 • Zie de details van de mandaten van Gerda Vervecken
1
 cumul(s)
in 2018
Verwimp Alfons (Vooruit/sp.a) - TESSENDERLO
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Tessenderlo
 • Zie de details van de mandaten van Alfons Verwimp
1
 cumul(s)
in 2018
Verwimp Nick (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuil- verwijdering en -verwerking in Brugge en Omme- land (IVBO)
 • Zie de details van de mandaten van Nick Verwimp
1
 cumul(s)
in 2018
Veugelaers Johanna
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Zwembaden den ULM -Maaseik en de Haeg-Dilsen-Stokkem
 • Zie de details van de mandaten van Johanna Veugelaers
1
 cumul(s)
in 2018
Veugelen Sophie
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken
 • Zie de details van de mandaten van Sophie Veugelen
1
 cumul(s)
in 2018
Veulemans René (PS)
 • Membre d'un conseil consultatif - Société wallonne des Eaux
 • Zie de details van de mandaten van René Veulemans
1
 cumul(s)
in 2018
Viatour Luc (Ecolo)
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Commune de Héron
 • Zie de details van de mandaten van Luc Viatour
1
 cumul(s)
in 2018
Videgain Santiago Victoria (PS)
Ook gekend onder de naam Victoria Videgain
 • Membre du conseil d'administration - Société coopérative intercommunale pour la diffu- sion de la Télévision BRUTELE
 • Zie de details van de mandaten van Victoria Videgain Santiago
1
 cumul(s)
in 2018
Vierstraete Ronny (Open VLD)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Kortemark
 • Zie de details van de mandaten van Ronny Vierstraete
1
 cumul(s)
in 2018
Vignoble Raymond (PS)
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Ville d'Ath
 • Zie de details van de mandaten van Raymond Vignoble
1
 cumul(s)
in 2018
VIJGEN Adrien
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Port autonome de Liège
 • Zie de details van de mandaten van Adrien VIJGEN
1
 cumul(s)
in 2018


Opmerking: Voor meer informatie over de berekeningsmethode, raadpleeg de FAQ. De taalaanhorigheid van de mandatarissen is vooral gebaseerd op de taal van publicatie in het Staatsblad.Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018