Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Cumul van mandaten »
Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

Het klassement van de mandatarissen op basis van het maximum aantal gecumuleerde mandaten (bezoldigde en onbezoldigde) tijdens het volledig jaar 2018 of een gedeelte van dit jaar (op basis van federale verklaring van mandaten).

9778 mandatarissen zijn opgenomen in deze categorie.

U kunt uw zoekbewerking beperken tot de Franstaligen, Nederlandstaligen of de Duitstaligen mandatarissen.

TRILLET Yves
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Commune de Soumagne
 • Zie de details van de mandaten van Yves TRILLET
1
 cumul(s)
in 2018
Trippaers Lotte (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Genk
 • Zie de details van de mandaten van Lotte Trippaers
1
 cumul(s)
in 2018
TRIPS Olivier
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Commune de Floreffe
 • Zie de details van de mandaten van Olivier TRIPS
1
 cumul(s)
in 2018
Troch Tom (Vooruit/sp.a)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Londerzeel
 • Zie de details van de mandaten van Tom Troch
1
 cumul(s)
in 2018
Trullemans Jean
 • Collaborateur de fond du cabinet - Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB
 • Zie de details van de mandaten van Jean Trullemans
1
 cumul(s)
in 2018
Tubier Julien
 • Membre du conseil d'administration - Comensia
 • Zie de details van de mandaten van Julien Tubier
1
 cumul(s)
in 2018
Tyssaen Anne
 • Échevine (titulaire ou f.f.) - Commune de Koekelberg
 • Zie de details van de mandaten van Anne Tyssaen
1
 cumul(s)
in 2018
ULRICI Mathieu
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Ville de Visé
 • Zie de details van de mandaten van Mathieu ULRICI
1
 cumul(s)
in 2018
Uyttendaele Roland (CD&V)
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Lede
 • Zie de details van de mandaten van Roland Uyttendaele
1
 cumul(s)
in 2018
Vaccaro Rosa
 • Membre du conseil d'administration - Charleroi/Danse - Centre chorégraphique Wallonie Bruxelles
 • Zie de details van de mandaten van Rosa Vaccaro
1
 cumul(s)
in 2018
Vachaudez Alexandre
 • Collaborateur de fond du cabinet - Gouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable
 • Zie de details van de mandaten van Alexandre Vachaudez
1
 cumul(s)
in 2018
VAESSEN Fabian
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Commune de Dalhem
 • Zie de details van de mandaten van Fabian VAESSEN
1
 cumul(s)
in 2018
VAFIDIS Rachelle
 • Échevine (titulaire ou f.f.) - Commune de La Bruyère
 • Zie de details van de mandaten van Rachelle VAFIDIS
1
 cumul(s)
in 2018
Vajda Arnaud
 • Administrateur des Finances - SPF Finances
 • Directeur (N-2) - SPF Finances
 • Zie de details van de mandaten van Arnaud Vajda
1
 cumul(s)
in 2018
Valck Greet
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Viceminister-president Binnen- lands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 • Zie de details van de mandaten van Greet Valck
1
 cumul(s)
in 2018
Valentin Jean-François (cdH)
 • Membre du conseil d'administration - Association Intercommunale des Sports du Sud- Namurois et du Sud-Hainaut
 • Zie de details van de mandaten van Jean-François Valentin
1
 cumul(s)
in 2018
Valkeniers Michel (Open VLD)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbe- heer in het Arrondissement Halle-Vilvoorde (Havi- crem)
 • Zie de details van de mandaten van Michel Valkeniers
1
 cumul(s)
in 2018
Van Ackere Regine
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Zie de details van de mandaten van Regine Van Ackere
1
 cumul(s)
in 2018
Van Aken Sara
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Zie de details van de mandaten van Sara Van Aken
1
 cumul(s)
in 2018
Van Alsenoy Karen
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Zie de details van de mandaten van Karen Van Alsenoy
1
 cumul(s)
in 2018
Van Aperen Roger (N-VA) - HOOGSTRATEN
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Hoogstraten
 • Zie de details van de mandaten van Roger Van Aperen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Assche Mark (CD&V) - LONDERZEEL
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering voor Vilvoorde en Omliggende (INCOVO)
 • Zie de details van de mandaten van Mark Van Assche
1
 cumul(s)
in 2018
Van Assche Walter
 • Directeur-generaal (N-1) - FOD Beleid en Ondersteuning
 • Zie de details van de mandaten van Walter Van Assche
1
 cumul(s)
in 2018
Van Bellinghen Michel
 • Président du comité de direction - Institut belge des Services Postaux et des Télécom- munications
 • Zie de details van de mandaten van Michel Van Bellinghen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Bever Hugo
 • Lid van de raad van bestuur - Belgocontrol
 • Zie de details van de mandaten van Hugo Van Bever
1
 cumul(s)
in 2018
Van Biesen Luk (Open VLD) - KRAAINEM
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Zie de details van de mandaten van Luk Van Biesen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Bladel Delphine
 • Collaboratrice de fond du cabinet - Gouvernement de la Communauté française, Prési- dence
 • Zie de details van de mandaten van Delphine Van Bladel
1
 cumul(s)
in 2018
Van Bockstal Koen
 • Directeur - Vlaams Fonds voor de Letteren
 • Zie de details van de mandaten van Koen Van Bockstal
1
 cumul(s)
in 2018
Van Brussel Robert (PS) - EVERE
 • Membre du conseil d'administration - EvereCity
 • Zie de details van de mandaten van Robert Van Brussel
1
 cumul(s)
in 2018
Van Campenhout Gunter
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Stekene
 • Zie de details van de mandaten van Gunter Van Campenhout
1
 cumul(s)
in 2018
Van Casteren James
 • Administrateur-generaal - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi- cap (VAPH)
 • Zie de details van de mandaten van James Van Casteren
1
 cumul(s)
in 2018
Van Cauwenberge Laetitia
 • Collaboratrice de fond du cabinet - Gouvernement wallon, Vice-présidence, Économie, Industrie, Recherche, Innovation, Numérique, Emploi et Formation
 • Zie de details van de mandaten van Laetitia Van Cauwenberge
1
 cumul(s)
in 2018
van Coevorden Martine
 • Membre du conseil d'administration - Fonds du Logement de la Région de Bruxelles- Capitale
 • Zie de details van de mandaten van Martine van Coevorden
1
 cumul(s)
in 2018
Van Damme Lionel
 • Membre du conseil d'administration - LOJEGA scrl
 • Zie de details van de mandaten van Lionel Van Damme
1
 cumul(s)
in 2018
Van Damme Tom
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Zie de details van de mandaten van Tom Van Damme
1
 cumul(s)
in 2018
Van Damme Yvo (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Puurs
 • Zie de details van de mandaten van Yvo Van Damme
1
 cumul(s)
in 2018
Van De Beek Chretien (Open VLD) - DILSEN-STOKKEM
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Dilsen-Stokkem
 • Zie de details van de mandaten van Chretien Van De Beek
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Broek Gert
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Zie de details van de mandaten van Gert Van de Broek
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Broek Johan
 • Lid van de raad van bestuur - Inter-Media
 • Zie de details van de mandaten van Johan Van de Broek
1
 cumul(s)
in 2018
Van De Keer Gaston (CD&V)
 • Lid van een adviesraad - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)
 • Zie de details van de mandaten van Gaston Van De Keer
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Mierop Ilse
 • Lid van de raad van bestuur - Gigarant NV
 • Zie de details van de mandaten van Ilse Van de Mierop
1
 cumul(s)
in 2018
Van De Plas Thierry (Onafhankelijk)
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Gemeente Kraainem
 • Zie de details van de mandaten van Thierry Van De Plas
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Velde Michel
 • Membre du conseil d'administration - EvereCity
 • Zie de details van de mandaten van Michel Van de Velde
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Velde Pierre (Open VLD)
Ook gekend onder de naam Pierre Vandevelde
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Opwijk
 • Zie de details van de mandaten van Pierre Van de Velde
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Voorde Claude
 • Onderstafchef van een stafdeparte- ment - Ministerie van Landsverdediging
 • Zie de details van de mandaten van Claude Van de Voorde
1
 cumul(s)
in 2018
Van De Voorde Rudy
 • Directeur-generaal (N-1) - FOD Justitie
 • Zie de details van de mandaten van Rudy Van De Voorde
1
 cumul(s)
in 2018
Van de Wauwer Orry (CD&V)1
 cumul(s)
in 2018
Van de Weghe Tom
 • Adjunct-administrateur-generaal - CITEO NV
 • Zie de details van de mandaten van Tom Van de Weghe
1
 cumul(s)
in 2018
VAN DEN ABEELE Brigitte
 • Membre du conseil d'administration - Société de Transports en commun du Hainaut
 • Zie de details van de mandaten van Brigitte VAN DEN ABEELE
1
 cumul(s)
in 2018
Van den Abeele Erik
 • Lid van een adviesraad - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)
 • Zie de details van de mandaten van Erik Van den Abeele
1
 cumul(s)
in 2018
Van den Abeele Linda (Open VLD)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Kluisbergen
 • Zie de details van de mandaten van Linda Van den Abeele
1
 cumul(s)
in 2018


Opmerking: Voor meer informatie over de berekeningsmethode, raadpleeg de FAQ. De taalaanhorigheid van de mandatarissen is vooral gebaseerd op de taal van publicatie in het Staatsblad.Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018