Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Ivo Van Damme Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Ivo Van Damme

Ivo Van Damme

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Ivo Van Damme
 = Mandat, fonction ou profession rémunéré
 = Mandat, fonction ou profession non rémunéré
? = Rémunération non précisée
Ajouté par Cumuleo =  Mandat non déclaré par le mandataire
Modifié par Cumuleo =  Mandat adapté par Cumuleo
Les mandats exercés en 2018 seront publiés par la Cour des comptes en février 2020. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent.

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2017

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Lid van het beheerscomitéFederaal agentschap voor beroepsrisico's01/01/1703/03/17
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lidRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
Lid van de technisch medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
Voorzitter van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2018
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2018
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel⇒ 2018
Lid raad van beheert Groentje vzw01/05/17


Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2016

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Lid van het beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid01/02/16
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid14/04/16
Lid van de algemene raadRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging03/02/16
Lid van het beheerscomité van het E-health PlatformRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging01/02/16
Effectief lidRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
Lid van de technisch medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
Voorzitter van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
LidNationale Arbeidsraad07/03/16
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2017
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2017
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéDienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsel - Beheerscomité van de overzeese sociale zekerheid16/02/16⇒ 2017
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ivo Van Damme en 2016

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2015

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2016
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2016
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Membre effectifBeheerscomité van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Membre comité de gestioneHealth-platform⇒ 2016
Membre du conseil généralRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging⇒ 2016
Lid van de technisch-medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2016
Président comité de gestionRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2016
MembreNationale Arbeidsraad⇒ 2016
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2016
Membre comité d'accompagnementSigedis VZW⇒ 2016
Conseiller général - Executive managerVerbond van Belgische Ondernemingen VZW30/09/15
PrésidentVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2016
Conseiller social effectifArbeidshof Brussel⇒ 2016
Membre de l'assemblée générale des partenairesSociale Inlichtingen en Opsporingsdienst01/02/15
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ivo Van Damme en 2015

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2014

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre effectifBeheerscomité van de Sociale Zekerheid
Membre comité de gestioneHealth-platform
Membre du conseil généralRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Lid van de technisch-medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV - Dienst voor Uitkeringen
MembreNationale Arbeidsraad
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
Membre comité d'accompagnementSigedis VZW
Conseiller général - Executive managerVerbond van Belgische Ondernemingen VZW
PrésidentVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW
Conseiller social effectifArbeidshof Brussel
Membre de l'assemblée générale des partenairesSociale Inlichtingen en Opsporingsdienst

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2013

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-présidentRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreBeheerscomité van de Sociale Zekerheid16/06/13
AdministrateurRIZIV Comité geneeskundige verzorging
MembreNationale Arbeidsraad
Membre comité d'accompagnementSIGeDIS vzw
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
Lid van de technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ivo Van Damme en 2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2012

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-présidentRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
AdministrateurRIZIV Comité geneeskundige verzorging
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
Lid van de technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Membre comité d'accompagnementvzw Sigedis

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2011

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-présidentRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Membre comité d'accompagnementvzw Sigedis

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2010

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-présidentRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
MembreRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2009

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-président du conseil d'administrationRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
MembreRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2008

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-président du conseil d'administrationRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
MembreRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2007

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-président du conseil d'administrationRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
MembreRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2006

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vice-président du conseil d'administrationRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
MembreRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Président comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2005

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre comité de gestionFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
MembreNationale Arbeidsraad
MembreRaadgevend comité voor sociale zekerheid voor migrante werknemers
Directeur adjointVerbond van Belgische Ondernemingen VBO vzw
MembreRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
MembreRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
ReprésentantInternationale Arbeidsorganisatie
Ondervoorzitter Raad van BeheerRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Président comité de gestionRIZIV dienst voor uitkeringen
Membre comité de gestionRIZIV Dienst voor Uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ivo Van Damme en 2004

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Ondervoorzitter beheercomitéFonds voor de Beroepsziekten
Membre comité de gestionHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Ondervoorzitter beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid technische ziekenfondsraadRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Lid beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigenRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Plaatsvervangend lid algemene raadRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Plaatsvervangend lid verzekeringscomitéRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Président comité de gestionRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen04/05/04
Membre comité de gestionRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Membre comité de gestionRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Plaatsvervangend lid comitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Conseiller social effectifArbeidshof te Brussel
Membre suppléantBeheerscomité van de Sociale Zekerheid
Directeur adjointVerbond van Belgische Ondernemingen vzw
Administrateur déléguéVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ivo Van Damme en 2004

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Ivo Van Damme

Votre message concerne : Van Damme Ivo

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo Programme MandatsLeaks Soutenez le développement du cadastre des rémunérations publiques


Parlez-en à vos amis : 

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un E-MAIL ou un MESSAGE INSTANTANE
Copiez-collez le lien suivant :

Ivo Van Damme