Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Ivo Van Damme Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Ivo Van Damme

Ivo Van Damme

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ivo Van Damme
 = Bezoldigd mandaat, ambten en beroepen
 = Onbezoldigd mandaat, ambten en beroepen
? = Niet vermelde bezoldiging
Toegevoegd door Cumuleo =  Mandaat niet aangegeven door de mandataris
Gewijzigd door Cumuleo =  Mandaat aangepast door Cumuleo
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFederaal agentschap voor beroepsrisico's01/01/1703/03/17
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lidRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
Lid van de technisch medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
Voorzitter van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2018
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2018
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2018
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel⇒ 2018
Lid raad van beheert Groentje vzw01/05/17


Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid01/02/16
Effectief lidRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid14/04/16
Lid van de algemene raadRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging03/02/16
Lid van het beheerscomité van het E-health PlatformRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging01/02/16
Effectief lidRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
Lid van de technisch medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
Voorzitter van het beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2017
LidNationale Arbeidsraad07/03/16
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2017
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2017
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéDienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsel - Beheerscomité van de overzeese sociale zekerheid16/02/16⇒ 2017
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ivo Van Damme in 2016

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten⇒ 2016
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Lid beheerscomitéeHealth-platform⇒ 2016
Lid algemene raadRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging⇒ 2016
Lid van de technisch-medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2016
Voorzitter beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen⇒ 2016
LidNationale Arbeidsraad⇒ 2016
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie⇒ 2016
Lid begeleidingscomitéSigedis VZW⇒ 2016
Algemeen adviseur - Executive managerVerbond van Belgische Ondernemingen VZW30/09/15
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW⇒ 2016
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel⇒ 2016
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen en Opsporingsdienst01/02/15
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ivo Van Damme in 2015

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Effectief lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid
Lid beheerscomitéeHealth-platform
Lid algemene raadRIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Lid van de technisch-medische raadRIZIV - Dienst voor Uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen
LidNationale Arbeidsraad
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
Lid begeleidingscomitéSigedis VZW
Algemeen adviseur - Executive managerVerbond van Belgische Ondernemingen VZW
VoorzitterVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen VZW
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof Brussel
Lid van de algemene raad van part- nersSociale Inlichtingen en Opsporingsdienst

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
OndervoorzitterRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid16/06/13
BestuurderRIZIV Comité geneeskundige verzorging
LidNationale Arbeidsraad
Lid begeleidingscomitéSIGeDIS vzw
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd BestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
Lid van de technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ivo Van Damme in 2013

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
OndervoorzitterRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
BestuurderRIZIV Comité geneeskundige verzorging
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd BestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
Lid van de technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Lid begeleidingscomitévzw Sigedis

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
OndervoorzitterRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd BestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Algemene Raad van PartnersSociale inlichtingen en opsporingsdienst
Lid begeleidingscomitévzw Sigedis

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
OndervoorzitterRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
LidRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter raad van bestuurRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
LidRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter raad van bestuurRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
LidRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter raad van bestuurRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
LidRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter raad van bestuurRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
DirecteurVerbond van Belgische Ondernemingen
Gedelegeerd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
LidRaadgevend comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ingesteld bij de Europese Commissie
Lid technische medische raadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid technische ziekenfondsraadRIZIV Dienst voor uitkeringen
Voorzitter beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
LidRaadgevend comité voor sociale zekerheid voor migrante werknemers
Adjunct-directeurVerbond van Belgische Ondernemingen VBO vzw
LidRIZIV (technisch ziekenfondsraad)
LidRIZIV (technische medische raad bij de dienst voor uitkeringen
Gedelegeerd BestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Werkend Raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
AfgevaardigdeInternationale Arbeidsorganisatie
Ondervoorzitter Raad van BeheerRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Voorzitter beheerscomitéRIZIV dienst voor uitkeringen
Lid beheerscomitéRIZIV Dienst voor Uitkeringen (verzekering voor zelfstandigen)

Ivo Van Damme • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

FunctieInstellingBeginEinde
Ondervoorzitter beheercomitéFonds voor de Beroepsziekten
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Ondervoorzitter beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ondervoorzitter beheerscomitéRijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Lid technische ziekenfondsraadRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Lid beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigenRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Plaatsvervangend lid algemene raadRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Plaatsvervangend lid verzekeringscomitéRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Voorzitter beheerscomitéRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen04/05/04
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Plaatsvervangend lid comitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Werkend raadsheer in sociale zakenArbeidshof te Brussel
Plaatsvervangend lidBeheerscomité van de Sociale Zekerheid
Adjunct-directeurVerbond van Belgische Ondernemingen vzw
Afgevaardigd bestuurderVereniging van de Bijzondere Vakantiefondsen vzw
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ivo Van Damme in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Ivo Van Damme

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van Damme Ivo

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Ivo Van Damme