Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Martin Acke Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Martin Acke

Le cumul des mandats et de rémunérations Les mandataires en infraction Le répertoire des mandataires

Martin Acke

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Martin Acke (CD&V)


Elections 2024      

Le CD&V vote CONTRE la Transparence !

Plus d'informations

Déclaration fédérale de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Cour des comptes en février 2025. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.

Déclaration wallonne de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Région wallonne fin décembre 2024. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.

2019

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2019

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Zelzate1,00 - 5 024,0017/01/19
Voorzitter gemeenteraadGemeente Zelzate-17/01/19
Lid van een adviesraadTMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening43,9522/03/19
Bestuurder met raadgevende stemCultuuroverleg Meetjesland-25/02/1913/12/19
GepensioneerdeFederale Pensioendienst50 241,00 - 100 480,00
VoorzitterFV Buurtcomité Vette Gras-
Plaatsvervangend lid Kredietcommis- sieIntergemeentelijke vereniging Veneco-25/02/19
Lid Raad van BestuurKanaalzone Benelux Geïntegreerde Territoriale Samenwerking-25/02/19
ZaakvoerderMAC Consult bvba1,00 - 5 024,00
Lid Arrondissementeel PartijbestuurN-VA Arrondissement Gent-Eeklo-
Lid Raad van BestuurN-VA Zelzate-
PolitieraadslidPolitiezone Puyenbroeck1,00 - 5 024,0025/01/19
Plaatsvervangend lid Raad van BestuurProjectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone1,00 - 5 024,0025/02/19
Plaatsvervangend lid beheerscomitéScholengemeenschap Meetjesland-25/02/19
Lid Raad van BestuurToerisme Meetjesland-25/02/19
Lid Raad van BestuurWatersportvereniging Zelzate vzw-21/10/19
Adviserend lid Raad van BestuurWoonzorgcentrum Zilverbos vzw-17/01/19
Adviserend lid Gemeentelijke Bege- leidingscommissie MobiliteitGemeente Zelzate-
Lid dagelijks bestuur Gemeentelijk VerbroederingscomitéGemeente Zelzate-
Lid Deontologische Gemeenteraads- commissieGemeente Zelzate-17/01/19
Lid Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke OrdeningGemeente Zelzate-
Lid Gemeentelijke MarktcommissieGemeente Zelzate-17/01/19
Lid gemeenteraadscommissieGemeente Zelzate-
Lid Lokale Economische AdviesraadGemeente Zelzate-
Total : entre 50.288,95 et 120.619,95 euros brut
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2019

2018

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2018

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Zelzate10 001,00 - 50 000,00
Voorzitter gemeenteraadGemeente Zelzate-
Plaatsvervangend lid Kredietcommis- sieDienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Orde- ning en Economische Ontwikkeling (VENECO)-
GepensioneerdeFederale Pensioendienst (FPD)10 001,00 - 50 000,00
Lid van een adviesraadFinancieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)124,2221/03/18
VoorzitterFV Buurtcomité Vette Gras-
lid Raad van BestuurKanaalzone Benelux Geïntegreerde Territoriale Samenwerking-
ZaakvoerderMAC Consult bvba-26/11/18
lid Arrondissementeel PartijbestuurN-VA Arrondissement Gent-Eeklo-
Lid Raad van BestuurN-VA Zelzate-
Plaatsvervangend lid Raad van BestuurProjectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone1,00 - 5 000,00
Voorzitter raad van bestuurPWA Zelzate vzw-27/12/18
Plaatsvervangend lid beheerscomitéScholengemeenschap Meetjesland-
Lid Raad van BestuurToerisme Meetjesland-
Lid van een adviesraadTussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)601,91
Lid Raad van BestuurWatersportvereniging Zelzate vzw-
Adviserend lid Raad van BestuurWoonzorgcentrum Zilverbos vzw-
lid dagelijks bestuur Gemeentelijk VerbroederingscomitéGemeente Zelzate-
lid deontologische gemeenteraads- commissieGemeente Zelzate-
Lid Gemeentelijke Begeleidingscom- missie MobiliteitGemeente Zelzate-
lid Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke OrdeningGemeente Zelzate-
lid Gemeentelijke MarktcommissieGemeente Zelzate-
lid gemeenteraadscommissieGemeente Zelzate-
voorzitter Lokale Economische AdviesraadGemeente Zelzate-
Total : entre 20.729,13 et 105.726,13 euros brut
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2018

2017

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2017

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
FonctionInstitutionDébut   Fin   
SchepenGemeente Zelzate
36 977,73
brut par an
⇒ 2018
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Zelzate⇒ 2018
Lid van een regionaal adviescomitéFINIWO (Intercommunale)⇒ 2018
Lid van een adviescomitéTMVW (Intercommunale)22/12/17⇒ 2018
Lid van het directiecomitéTMVW (Intercommunale)22/12/17
BestuurderGemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening⇒ 2018
VoorzitterPWA Zelzate VZW⇒ 2018
BestuurderToerisme Meetjesland VZW⇒ 2018
BestuurderVerbroederingscomité Zelzate⇒ 2018
BestuurslidN-VA - Afdeling Zelzate⇒ 2018
BestuurslidN-VA - Arrondissement Gent-Eeklo⇒ 2018
BestuurderBenelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) - Kanaalzone⇒ 2018
VoorzitterBuurtcomité Vette Gras FV⇒ 2018
BestuurderDeontologische Gemeenteraadscommissie28/12/17⇒ 2018
VoorzitterGemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit⇒ 2018
BestuurderGemeentelijke Marktcommissie⇒ 2018
BestuurderGemeenteraadscommissie Algemene Zaken⇒ 2018
VoorzitterLokale Economische Adviesraad⇒ 2018
DeskundigeWoonzorgcentrum Zilverbos VZW⇒ 2018
BestuurderZelzaatse Watersportvereniging VZW⇒ 2018
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut.
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Martin Acke.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2017

2016

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2016

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
FonctionInstitutionDébut   Fin   
SchepenGemeente Zelzate
36 250,84
brut par an
⇒ 2017
Lid van een gemeenteraadscommissieGemeente Zelzate⇒ 2017
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Zelzate⇒ 2017
Lid van het directiecomitéFarys⇒ 2017
Lid van een regionaal adviescomitéFINIWO⇒ 2017
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zelzate VZW⇒ 2017
BestuurderToerisme Meetjesland VZW⇒ 2017
BestuurderVerbroederingscomité Zelzate⇒ 2017
BestuurderN-VA (Plaatselijke afdeling)⇒ 2017
BestuurderN-VA Arrondissement Gent-Eeklo⇒ 2017
VoorzitterBuurtcomité Vette Gras⇒ 2017
VoorzitterGemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit⇒ 2017
BestuurderGemeentelijke Marktcommissie⇒ 2017
BestuurderGrensoverschrijdend Openbaar Lichaam Kanaalzone⇒ 2017
VoorzitterLokale Economische Adviesraad⇒ 2017
BestuurderStuurgroep PPS WZC Bloemenbos OCMW-Zelzate⇒ 2017
BestuurderZelzaatse Watersportvereniging VZW⇒ 2017
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut.
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Martin Acke.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2016

2015

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2015

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
FonctionInstitutionDébut   Fin   
EchevinCommune de Zelzate
35 541,41
brut par an
en 2015
⇒ 2016
Membre d'une commission du conseil communalCommune de Zelzate⇒ 2016
Président conseil communalCommune de Zelzate⇒ 2016
Membre comité de directionFarys⇒ 2016
Membre comité régional d'avisFINIWO⇒ 2016
AdministrateurPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zelzate VZW⇒ 2016
AdministrateurToerisme Meetjesland VZW⇒ 2016
AdministrateurVerbroederingscomité Zelzate⇒ 2016
Membre du conseil d'administrationN-VA (Section locale)⇒ 2016
AdministrateurN-VA Arrondissement Gent-Eeklo⇒ 2016
PrésidentBuurtcomité Vette Gras⇒ 2016
PrésidentGemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit⇒ 2016
AdministrateurGemeentelijke Marktcommissie⇒ 2016
AdministrateurGrensoverschrijdend Openbaar Lichaam Kanaalzone04/12/15⇒ 2016
PrésidentLokale Economische Adviesraad⇒ 2016
AdministrateurStuurgroep PPS WZC Bloemenbos OCMW-Zelzate⇒ 2016
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging VZW⇒ 2016
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut.
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Martin Acke.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2015

2014

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2014

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
FonctionInstitutionDébut   Fin   
EchevinGemeente Zelzate
35 541,41
brut par an
Membre d'une commission du conseil communalGemeente Zelzate
Président conseil communalGemeente Zelzate
Membre comité de directionFarys
Membre comité régional d'avisFINIWO
AdministrateurPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zelzate VZW
AdministrateurToerisme Meetjesland VZW10/12/14
AdministrateurVerbroederingscomité Zelzate
Membre du conseil d'administrationN-VA (Plaatselijke afdeling)
AdministrateurN-VA Arrondissement Gent-Eeklo07/12/14
AdministrateurWatersportvereniging Zelzate VZW
Chef de projet-
PrésidentBuurtcomité Vette Gras
PrésidentGemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit
AdministrateurGemeentelijke Marktcommissie
PrésidentLokale Economische Adviesraad
AdministrateurStuurgroep PPS WZC Bloemenbos OCMW-Zelzate30/03/14
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut.
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Martin Acke.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2014

2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2013

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
FonctionInstitutionDébut   Fin   
EchevinGemeente Zelzate
35 541,41
brut par an
02/01/13
Membre d'une commission du conseil communalGemeente Zelzate02/01/13
Président conseil communalGemeente Zelzate02/01/13
Membre de la commission communale pour l'aménagement du territoireGemeente Zelzate02/01/13
Membre comité régional d'avisFinancieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)31/01/13
Membre comité de directionTussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)21/06/13
AdministrateurVerbroederingscomité Zelzate31/01/13
Membre du conseil d'administrationN-VA (Plaatselijke afdeling)
PrésidentBuurtcomité Vette Gras
Chef de projetElectrabel NV
PrésidentGemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit04/10/13
AdministrateurGemeentelijke Marktcommissie05/09/13
PrésidentLokale Economische Adviesraad05/09/13
AdministrateurPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Zelzate VZW31/01/13
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging VZW28/03/13
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut.
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Martin Acke.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2013

2012

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2012

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller communalGemeente Zelzate27/03/12
AdministrateurVENECO10/05/12
AdministrateurCD&V Plaatselijke afdeling05/03/12
AdministrateurCD&V provincie Oost-Vlaanderen05/03/12
AdministrateurN-VA Plaatselijke afdeling13/03/12
Chef de projet-
AdministrateurCD&V Meetjesland05/03/12
Membre (voix délibérative)Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Zelzate27/03/12
Membre (voix délibérative)Lokale Economische Raad Zelzate27/03/12
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging VZW
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2012

2011

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2011

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller communalCommune de Zelzate
AdministrateurVENECO
AdministrateurCD&V Section locale
AdministrateurCD&V province de Flandre-Orientale
Lid KringvergaderingParochiale Werken vzw
Chef de projet-
AdministrateurCD&V Meetjesland
AdministrateurCM Zelzate
Membre (voix délibérative)Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Zelzate
Membre (voix délibérative)Lokale Economische Raad Zelzate
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging vzw
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2011

2010

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2010

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller communalCommune de Zelzate
AdministrateurVENECO
AdministrateurCD&V Section locale
AdministrateurCD&V province de Flandre-Orientale
Lid KringvergaderingParochiale Werken vzw
Chef de projet-
AdministrateurCD&V Meetjesland
AdministrateurCM Zelzate
Membre (voix délibérative)Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Zelzate
Membre (voix délibérative)Lokale Economische Raad Zelzate
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging vzw
Pour l'année 2010, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 166 207,95 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2010

2009

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2009

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller communalCommune de Zelzate
AdministrateurVENECO
AdministrateurACW (section locale)
AdministrateurCD&V Section locale
AdministrateurCD&V province de Flandre-Orientale
Lid KringvergaderingParochiale Werken vzw
AdministrateurCD&V Meetjesland
AdministrateurCM Zelzate
Administrateur déléguéKoninklijke Federatie van oud-leerlingenbonden van de Broeders van liefde
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging vzw
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2009

2008

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martin Acke en 2008

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller communalCommune de Zelzate
AdministrateurVENECO14/10/08
AdministrateurACW (section locale)
AdministrateurCD&V Section locale
AdministrateurCD&V province de Flandre-Orientale
AdministrateurCD&V Meetjesland
AdministrateurCM Zelzate
Administrateur déléguéKoninklijke Federatie van oud-leerlingenbonden van de Broeders van liefde
Secretaris oudleerlingenbondTechnisch Instituut St-Laurens
AdministrateurZelzaatse Watersportvereniging vzw
Pour l'année 2008, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 760,66 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martin Acke en 2008

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Martin Acke

Votre message concerne : Acke Martin

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :

Les autres rubriques du site

Martin Acke