Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Patrick Verertbruggen Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Patrick Verertbruggen

Le cumul des mandats et de rémunérations Les mandataires en infraction Le répertoire des mandataires

Patrick Verertbruggen

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Patrick Verertbruggen


Déclaration fédérale de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Cour des comptes en février 2025. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.

Déclaration wallonne de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Région wallonne fin décembre 2024. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.

Vous êtes Patrick Verertbruggen ?

Jouer le jeu de la transparence envers les citoyens en publiant dans Cumuleo vos déclarations de mandats exercés en 2022 et 2023.

Accédez à l'application de déclaration en temps réel de vos mandats

2022

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2022

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
BestuurderBAO cvba-
BestuurderCohezio vzw-
BestuurderConsortium Vlaams IT-platform BelRAI vzw-
Lid van het beheerscomitéeHealth-platform-
BestuurderExperconsult vzw-
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw-
BestuurderGerminal Uitbreiding vzw-
BestuurderHuis van de Solidariteit vzw-
BestuurderIM vzw-
BestuurderIntermutualistisch Agentschap vzw-
BestuurderKCE - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg-
Lid van het beheerscomitéKSZ - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
BestuurderMOB Solidariteit van de Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMultipharma Group cvba-
Adjunct algemeen secretarisNationaal Verbond van Socialistische MutualiteitenAfgerond op 200 000,00
BestuurderP&V Verzekeringen cv-16/06/22
BestuurderRegionale MOB Socialistische Mut - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad-
Lid van het VerzekeringscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
Plaatsvervangend lid van de Algemene RaadRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
BestuurderS-Hulp vzw-
BestuurderVakanties De Voorzorg vzw-
BestuurderVerzekerings MOB Hospitalisatieverzekering Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
BestuurderVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw-
BestuurderWijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw-
Total : entre 150.000,00 et 249.999,00 euros brut


2021

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2021

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
BestuurderBAO cvba-
BestuurderCohezio vzw-
BestuurderConsortium Vlaams IT-platform BelRAI vzw-
Lid van het beheerscomitéeHealth-platform-
BestuurderExperconsult vzw-
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw-
BestuurderGerminal Uitbreiding vzw-06/05/21
BestuurderHuis van de Solidariteit vzw-
BestuurderIM vzw-
Bestuurderi-Mens vzw-
BestuurderIntermutualistisch Agentschap vzw-
BestuurderKCE - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg-
Lid van het beheerscomitéKSZ - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
BestuurderMOB Solidariteit van de Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMultipharma Group cvba-
Adjunct algemeen secretarisNationaal Verbond van Socialistische MutualiteitenAfgerond op 200 000,00
BestuurderP&V Verzekeringen cv-
BestuurderRegionale MOB Socialistische Mut - Tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad-
Lid van het VerzekeringscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
Plaatsvervangend lid van de Algemene RaadRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering-
BestuurderS-Hulp vzw-
BestuurderVerzekerings MOB Hospitalisatieverzekering Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
BestuurderVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw-
BestuurderWijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw-
Total : entre 150.000,00 et 249.999,00 euros brut


2020

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2020

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
BestuurderBAO cvba-
Voorzitter van de raad van bestuurCohezio vzw-
OndervoorzitterConsortium Vlaams IT-platform BelRAI vzw-
Lid van het beheerscomitéeHealth-platform-
Voorzitter van de raad van bestuurExperconsult vzw-
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw-
BestuurderHuis van de Solidariteit vzw-
Secretaris van de raad van bestuurIM vzw-
Secretaris van de raad van bestuurIntermutualistisch Agentschap vzw-
Lid van de raad van bestuurKCE - Federaal Kenniscentrum voor de Gezond- heidszorg-
Lid van het beheerscomitéKSZ - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Secretaris van de raad van bestuurMOB Solidariteit van de Socialistische Mutualiteiten-
Secretaris van de raad van bestuurMOB Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMultipharma Group cvba-
Adjunct algemeen secretarisNationaal Verbond van Socialistische MutualiteitenAfgerond op 200 000,00
BestuurderP&V Verzekeringen cv-
OndervoorzitterRegionale MOB Socialistische Mut - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad-
Lid van het VerzekeringscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Plaatsvervangend lid van de Alge- mene RaadRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
BestuurderS-Hulp vzw-
Secretaris van de raad van bestuurVerzekerings MOB Hospitalisatieverzekering Socialis- tische Mutualiteiten-
BestuurderVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Secretaris van de raad van bestuurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw-
BestuurderWijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw-
Total : entre 150.000,00 et 249.999,00 euros brut
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2020

2019

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2019

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderBAO cvba-
Voorzitter van de raad van bestuurCOHEZIO-
OndervoorzitterConsortium Vlaams IT-platform BELRAI vzw-
Lid BeheerscomitéeHealth-platform-
Voorzitter Raad van BestuurExperconsult vzw-
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw-
BestuurderHuis van de Solidariteit vzw-
Secretaris Raad van BestuurIntermutualistisch Agentschap vzw-
Lid Raad ven BestuurKCE - Federaal Kenniscentrum voor de Gezond- heidszorg-
Lid BeheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Secretaris Raad van BestuurMOB Solidariteit Socialistische Mutualiteiten-
Secretaris Raad van BestuurMOB ZORGKAS Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMultipharma Group cvba-
Adjunct Algemeen SecretarisNationaal Verbond van Socialistische MutualiteitenAfgerond op 200 000,00
BestuurderP&V Verzekeringen-
Lid Algemene VergaderingPersonele Unie Nieuwe Zorgorganisatie - Groep i-Mens-
OndervoorzitterRegionale MOB Socialistische Mut - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad-
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring-
Algemene Raad - plaatsvervangend lidRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
Lid VerzekeringscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering-
BestuurderS-HULP vzw-
BestuurderThuishulp vzw-
Secretaris Raad ven BestuurVerzekerings MOB Hospitalisatieverzekering Socia- listische Mutualiteiten-
BestuurderVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Secretaris Raad van BestuurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw-
Secretaris Raad van Bestuurvzw IM-
BestuurderWijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw-
Total : entre 150.000,00 et 249.999,00 euros brut
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2019

2018

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2018

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderBAO cvba-
Lid BeheerscomitéeHealth-platform-
Voorzitter Raad van BestuurExperconsult vzw-
Lid Raad ven BestuurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)-
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw-
BestuurderHuis van de Solidariteit vzw-
Secretaris Raad van BestuurIntermutualistisch Agentschap vzw-
Lid BeheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Secretaris Raad van BestuurMOB Solidariteit Socialistische Mutualiteiten-
Secretaris Raad van BestuurMOB ZORGKAS Socialistische Mutualiteiten-
BestuurderMultipharma Group cvba-
Adjunct Algemeen SecretarisNationaal Verbond van Socialistische MutualiteitenAfgerond op 200 000,00
BestuurderP&V Verzekeringen-
Lid van het Algemeen BeheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)-
Lid VerzekeringscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)-
BestuurderS-HULP vzw-
Voorzitter Raad van BestuurSPMT-ARISTA-
BestuurderThuishulp vzw-
Secretaris Raad ven BestuurVerzekerings MOB Hospitalisatieverzekering Socia- listische Mutualiteiten-
BestuurderVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Secretaris Raad van BestuurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw-
Secretaris Raad van Bestuurvzw IM-
BestuurderWijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw-
Total : entre 150.000,00 et 249.999,00 euros brut
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2018

2017

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2017

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2018
Lid verzekeringscomitéRIZIV⇒ 2018
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking⇒ 2018
Adjunct algemeen secretarisNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten⇒ 2018
BestuurderNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten⇒ 2018
BestuurderThuishulp⇒ 2018
BestuurderVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW⇒ 2018
SecretarisBelle Vue⇒ 2018
BestuurderP&V Verzekeringen⇒ 2018
BestuurderSovervlag⇒ 2018
BestuurderDe Branding VZW⇒ 2018
BestuurderHuis van de Solidariteit VZW⇒ 2018
BestuurderAalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW⇒ 2018
BestuurderCVBA Bao⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéE-Health-platform⇒ 2018
VoorzitterExperconsult VZW⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurIM VZW⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurIMA VZW⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurMOB-Solidariteit⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurMOB-Zorgkas⇒ 2018
BeheerderMultipharma Group CVBA⇒ 2018
BestuurderS-Hulp⇒ 2018
VoorzitterSPMT-Arista⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2018
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2018
BestuurderVlaams Agentschap voor de Samenwerking rond gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg⇒ 2018
Secretaris van de raad van bestuurVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax⇒ 2018
BestuurderVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds⇒ 2018
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2017

2016

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2016

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRIZIV⇒ 2017
Lid verzekeringscomitéRIZIV⇒ 2017
BestuurderFonds voor Ontwikkelingssamenwerking⇒ 2017
Adjunct algemeen secretarisNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten⇒ 2017
BestuurderNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten⇒ 2017
BestuurderThuishulp⇒ 2017
BestuurderVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW⇒ 2017
SecretarisBelle Vue⇒ 2017
BestuurderP&V Verzekeringen⇒ 2017
BestuurderSovervlag⇒ 2017
BestuurderDe Branding VZW⇒ 2017
BestuurderHuis van de Solidariteit VZW⇒ 2017
BestuurderAalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW⇒ 2017
BestuurderCVBA Bao⇒ 2017
Ondervoorzitter van het beheersco- mitéE-Health-platform⇒ 2017
VoorzitterExperconsult VZW⇒ 2017
Secretaris van de raad van bestuurIM VZW⇒ 2017
Secretaris van de raad van bestuurIMA VZW⇒ 2017
Secretaris van de raad van bestuurMOB-Solidariteit⇒ 2017
Secretaris van de raad van bestuurMOB-Zorgkas⇒ 2017
BeheerderMultipharma Group CVBA⇒ 2017
OndervoorzitterS-Hulp⇒ 2017
Co-voorzitterSPMT-Arista⇒ 2017
BestuurderTer Zee NV30/11/16
Secretaris van de raad van bestuurVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2017
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2017
BestuurderVlaams Agentschap voor de Samenwerking rond gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg18/11/16⇒ 2017
Secretaris van de raad van bestuurVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax⇒ 2017
BestuurderVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds⇒ 2017
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2016

2015

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2015

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg⇒ 2016
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Membre comité général de gestionINAMI⇒ 2016
Membre comité de l'assuranceINAMI⇒ 2016
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking⇒ 2016
Secrétaire général adjointUnion Nationale des Mutualités Socialistes⇒ 2016
AdministrateurUnion Nationale des Mutualités Socialistes⇒ 2016
AdministrateurThuishulp⇒ 2016
Vice-présidentVakantiecentrum De Ceder30/11/15
AdministrateurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW⇒ 2016
SecrétaireBelle Vue⇒ 2016
AdministrateurP&V Gemeenschappelijke Kas⇒ 2016
AdministrateurP&V Verzekeringen⇒ 2016
AdministrateurSovervlag⇒ 2016
Vice-présidentDe Lasne30/04/15
AdministrateurHuis van de Solidariteit VZW⇒ 2016
AdministrateurAalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW⇒ 2016
Vice-président comité de gestionE-Health-platform⇒ 2016
PrésidentExperconsult vzw⇒ 2016
AdministrateurHerstelcentrum Duneroze⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationIM asbl⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationIMA VZW⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationMOB-Solidariteit⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationMOB-Zorgkas⇒ 2016
GestionnaireMultipharma Group CVBA⇒ 2016
AdministrateurP&V Vivium⇒ 2016
Vice-présidentS-Hulp⇒ 2016
Co-présidentSPMT-Arista⇒ 2016
AdministrateurTer Zee NV⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2016
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit⇒ 2016
Secrétaire du conseil d'administrationVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax⇒ 2016
AdministrateurVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds⇒ 2016
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2015

2014

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2014

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionRIZIV
Membre comité de l'assuranceRIZIV
PrésidentArista27/02/1430/06/14
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking
Secrétaire général adjointNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurThuishulp
Vice-présidentVakantiecentrum De Ceder
AdministrateurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
SecrétaireBelle Vue
Raad der GebruikersP&V19/06/14
AdministrateurP&V Gemeenschappelijke Kas19/06/14
AdministrateurP&V Verzekeringen19/06/14
AdministrateurSovervlag
Vice-présidentDe Lasne
AdministrateurMaison de la solidarité
AdministrateurAalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW
SecrétaireDe Branding/Duneroze
Vice-président comité de gestionE-Health-platform
SecrétaireIM VZW
SecrétaireIMA VZW
SecrétaireMOB-Solidariteit
SecrétaireMOB-Zorgkas
GestionnaireMultipharma Group CVBA
AdministrateurP&V Vivium19/06/14
Vice-présidentS-Hulp11/06/14
Co-présidentSPMT-Arista30/06/14
AdministrateurTer Zee NV
Secrétaire du conseil d'administrationVerzekerings-MOB Solidariteit
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit
SecrétaireVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax
AdministrateurVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2014

2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2013

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionRIZIV
MembreRIZIV Verzekeringscomité
AdministrateurArista
Co-présidentArista VZW16/04/13
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking
Secrétaire général adjointNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurThuishulp
Vice-présidentVakantiecentrum De Ceder
AdministrateurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
SecrétaireBelle Vue
GestionnaireMultipharma
Raad der GebruikersP&V
AdministrateurSovervlag
AdministrateurDe Branding
Vice-présidentDe Lasne
AdministrateurMaison de la solidarité
AdministrateurAalsters Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW
Vice-président comité de gestionE-Health-platform
SecrétaireIM VZW
SecrétaireIMA VZW
SecrétaireMOB-Solidariteit
SecrétaireMOB-Zorgkas
AdministrateurS-Hulp
AdministrateurTer Zee NV
Secrétaire du conseil d'administrationVerzekerings-MOB Solidariteit
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit
SecrétaireVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax
AdministrateurVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2013

2012

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2012

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionRIZIV
MembreRIZIV Verzekeringscomité
AdministrateurArista
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking
Secrétaire général adjointNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurThuishulp
Vice-présidentVakantiecentrum De Ceder
SecrétaireBelle Vue
GestionnaireMultipharma
Raad der GebruikersP&V
AdministrateurSovervlag
AdministrateurTer Zee nv
AdministrateurDe Branding
Vice-présidentDe Lasne
AdministrateurMaison de la solidarité
Vice-président comité de gestionE-Health-platform
SecrétaireIM VZW
SecrétaireIMA VZW
SecrétaireMOB-Solidariteit
SecrétaireMOB-Zorgkas
AdministrateurS-Hulp
Secrétaire du conseil d'administrationVerzekerings-MOB Solidariteit
Secretaris van het directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit
SecrétaireVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax
AdministrateurVlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2012

2011

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2011

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Membre comité général de gestionINAMI30/06/11
MembreRIZIV Verzekeringscomité
AdministrateurArista asbl
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking
Adjunct-algemeen secretarisUnion Nationale des Mutualités Socialistes
AdministrateurUnion Nationale des Mutualités Socialistes
AdministrateurThuishulp
Vice-présidentVakantiecentrum De Ceder
SecrétaireBelle Vue
GestionnaireMultipharma
Raad der GebruikersP&V
AdministrateurSovervlag
AdministrateurDe Branding vzw
Vice-présidentDe Lasne vzw
AdministrateurMaison de la solidarité
Vice-présidentE-Health-platform
SecrétaireMOB-Solidariteit
SecrétaireMOB-Zorgkas
AdministrateurNV Dan Events
AdministrateurS-Hulp
Secrétaire du conseil d'administrationVerzekerings-MOB Solidariteit12/12/11
Secretaris directiecomitéVerzekerings-MOB Solidariteit12/12/11
SecrétaireVlaams Socialistisch Vakantiefonds S-Relax
Secrétairevzw IM
Secrétairevzw IMA
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2011

2004

Les mandats, fonctions et professions exercés par Patrick Verertbruggen en 2004

Base : Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005
FonctionInstitutionDébut   Fin   
Membre du conseil d'administrationFederaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Membre comité de gestionKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
SecrétaireIM
Lid technisch raad ZiekenhuisverplegingINAMI
Membre comité général de gestionINAMI
Lid comité dienst voor administratieve controleINAMI
Lid technisch comité zelfstandigenINAMI
Lid verzekeringscomité Geneeskundige VerzorgingINAMI
Membre du conseil d'administrationArista asbl
Vice-présidentCEDER asbl
AdministrateurFonds voor Ontwikkelingssamenwerking
AdministrateurMaison de la Solidarité
AdministrateurThuishulp
SecrétaireVlaams Socialistisch Vakantiefonds
SecrétaireMOB Solidariteit
SecrétaireBELLE VUE
AdministrateurDAN EVENTS nv
AdministrateurDe Branding
Vice-présidentDe LASNE
SecrétaireIMA
SecrétaireMOB Zorgkas Socialistische Mutualiteit
Adjunct-algemeen secretarisNationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
AdministrateurUnion Nationale des Mutualités Socialistes
AdministrateurSovervlag
AdministrateurVlaams Socialistisch Gezondheidsfonds
Pour l'année 2004, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 146 770,89 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Patrick Verertbruggen en 2004

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Patrick Verertbruggen

Votre message concerne : Verertbruggen Patrick

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :

Les autres rubriques du site

Patrick Verertbruggen