Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Peter Hertog Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Peter Hertog

Peter Hertog

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Peter Hertog (sp.a)
 = Mandat, fonction ou profession rémunéré
 = Mandat, fonction ou profession non rémunéré
? = Rémunération non précisée
Ajouté par Cumuleo =  Mandat non déclaré par le mandataire
Modifié par Cumuleo =  Mandat adapté par Cumuleo
Les mandats exercés en 2018 seront publiés par la Cour des comptes en février 2020. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent.

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2017

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Bestendig gedeputeerdeProvincie Oost-Vlaanderen⇒ 2018
BestuurderInterwaas⇒ 2018
BestuurderAPB Provinciaal Domein De Gavers⇒ 2018
BestuurderPOM Oost-Vlaanderen⇒ 2018
BestuurderSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA⇒ 2018
BestuurderVereniging van de Vlaamse Provincies VZW⇒ 2018
BestuurderBond Moyson Oost-Vlaanderen⇒ 2018
VoorzitterSP.a Afdeling Sint-Niklaas⇒ 2018
BestuurderSP.a Provincie Oost-Vlaanderen⇒ 2018
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Oost-Vlaanderen⇒ 2018
BestuurderEconomische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2018
LidScheldemondraad⇒ 2018
BestuurderTerranova Solar NV⇒ 2018
BestuurderMax Mobiel VZW⇒ 2018
BestuurderInrichtingsorgaan Hogeschool Gent⇒ 2018
Lid dagelijks bestuurOverlegstructuur Waas en Dender⇒ 2018

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2016

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Bestendig gedeputeerdeProvincie Oost-Vlaanderen⇒ 2017
BestuurderInterwaas⇒ 2017
BestuurderProvinciale Instelling voor Morele Dienstverlening⇒ 2017
BestuurderAPB Provinciaal Domein De Gavers⇒ 2017
BestuurderPOM Oost-Vlaanderen⇒ 2017
BestuurderSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA⇒ 2017
BestuurderVereniging van de Vlaamse Provincies VZW⇒ 2017
BestuurderVlaamse Autonome Hogeschool⇒ 2017
BestuurderBond Moyson Oost-Vlaanderen⇒ 2017
VoorzitterSP.a Afdeling Sint-Niklaas⇒ 2017
BestuurderSP.a Provincie Oost-Vlaanderen⇒ 2017
Lid uitvoerend bestuurSP.a Provincie Oost-Vlaanderen⇒ 2017
BestuurderEconomische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2017
Effectief lidScheldemondraad⇒ 2017
BestuurderTerranova Solar NV⇒ 2017
BestuurderMax Mobiel VZW⇒ 2017
BestuurderErfpunt⇒ 2017

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2015

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale⇒ 2016
AdministrateurInterwaas⇒ 2016
AdministrateurProvinciale Instelling voor Morele Dienstverlening⇒ 2016
AdministrateurAPB Provinciaal Domein De Gavers⇒ 2016
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland⇒ 2016
AdministrateurPOM Oost-Vlaanderen⇒ 2016
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA⇒ 2016
AdministrateurVereniging van de Vlaamse Provincies VZW⇒ 2016
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW⇒ 2016
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen VZW⇒ 2016
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool⇒ 2016
PrésidentSP.a Afdeling Sint-Niklaas⇒ 2016
AdministrateurEconomische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2016
Membre effectifScheldemondraad⇒ 2016
AdministrateurTerranova Solar NV⇒ 2016
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent VZW⇒ 2016
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2016
AdministrateurMax Mobiel VZW⇒ 2016

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2014

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Oost-Vlaanderen
Membre du conseil consultatifVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA)
AdministrateurInterwaas
AdministrateurProvinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
AdministrateurAPB Provinciaal Domein De Gavers
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
AdministrateurPOM Oost-Vlaanderen
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA
AdministrateurVereniging van de Vlaamse Provincies VZW
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen VZW
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
PrésidentSP.a Afdeling Sint-Niklaas
AdministrateurEconomische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW
Membre effectifScheldemondraad
AdministrateurTerranova Solar NV
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent VZW
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen VZW
AdministrateurMax Mobiel VZW

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2013

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Oost-Vlaanderen
AdministrateurIntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas)
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurVereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) VZW
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) VZW
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning (POVPO) VZW
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurAutonoom Provinciebedrijf (APB) De Gavers
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel VZW
AdministrateurProvinciale Instelling voor Morele Dienstverlening
AdministrateurProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen
Membre effectifScheldemondraad
PrésidentSP.a Afdeling Sint-Niklaas01/02/13
AdministrateurTerra Nova Solar
Effectief lid van de raad van adviesVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Peter Hertog en 2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2012

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Oost-Vlaanderen
AdministrateurIntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurVereniging van de Vlaamse Provincies VVP
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurAPB De Gavers
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel VZW
AdministrateurOost-Vlaamse Centra Basiseducatie
AdministrateurProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
Membre effectifScheldemondraad
AdministrateurTerra Nova Solar
Effectief lid raad van adviesVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2011

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurIntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurAssociation des provinces flamandes
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning POVPO
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurAPB De Gavers
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel vzw
AdministrateurOost-Vlaamse Centra Basiseducatie
AdministrateurProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
Membre effectifScheldemondraad
Effectief lid raad van adviesVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2010

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurIntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurAssociation des provinces flamandes
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning POVPO
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurAPB De Gavers
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel vzw
AdministrateurOost-Vlaamse Centra Basiseducatie
AdministrateurProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
Membre effectifScheldemondraad
Membre du conseil consultatifVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2009

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurPartenariat intercommunal du Waasland
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurAssociation des provinces flamandes
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen PedagogischeOndersteuning POVPO
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurAPB De Gavers
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel vzw
AdministrateurOost-Vlaamse Centra Basiseducatie
AdministrateurProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen18/03/09
Membre effectifScheldemondraad
Membre du conseil consultatifVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Peter Hertog en 2009

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2008

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurPartenariat intercommunal du Waasland
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC
AdministrateurProvinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurAssociation des provinces flamandes
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
AdministrateurMax Mobiel vzw
AdministrateurOost-Vlaamse Centra Basiseducatie
AdministrateurTour de France Gent vzw
Membre du conseil consultatifVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2007

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurPartenariat intercommunal du Waasland
AdministrateurArcheologische Dienst Waasland14/02/07
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Bestuursacademie OBAC14/02/07
AdministrateurProvinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen17/01/07
AdministrateurAssociation des provinces flamandes14/02/07
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen14/02/07
Membre effectifProvinciaal Onderwijs Vlaanderen PedagogischeOndersteuning POVPO14/02/07
AdministrateurVlaamse Autonome Hogeschool14/02/07
AdministrateurEconomische Raad Oost-Vlaanderen15/02/07
AdministrateurHuis van het Nederlands Gent14/02/07
AdministrateurHuis van het Nederlands Oost-Vlaanderen14/02/07
AdministrateurMax Mobiel vzw17/01/07
Membre commission administrativeOost-Vlaamse Centra Basiseducatie14/02/07
Membre effectifScheldemondraad14/02/07
AdministrateurTour de France Gent vzw
Membre du conseil consultatifVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn14/02/07
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Peter Hertog en 2007

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2006

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Flandre-Orientale01/12/06
Conseiller provincialProvince de Flandre-Orientale30/11/06
Membre comité(s) de secteurVlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV
AdministrateurICW
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurWaasse Landmaatschappij CV
Membre effectifResoc Waas en Dender
AdministrateurTour de France Gent vzw20/12/06
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Peter Hertog en 2006

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2005

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Flandre-Orientale
AdministrateurPartenariat intercommunal du Waasland
AdministrateurSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
AdministrateurWaasse Landmaatschappij cv
AdministrateurCurieus Sint-Niklaas
AdministrateurSP.a Section locale
AdministrateurSP.a Province de Flandre-Orientale

Les mandats, fonctions et professions exercés par Peter Hertog en 2004

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Flandre-Orientale
Lid sectorcomité LokerenVlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
AdministrateurStructure de coopération intercommunale du Land van Waas
Membre du conseil d'administrationSP.a Section locale
Membre du conseil d'administrationSP.a Province de Flandre-Orientale
Membre du conseil d'administrationWaasse Landmaatschappij CV
Membre du conseil d'administrationCurieus Sint-Niklaas
Membre du conseil d'administrationSint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Peter Hertog

Votre message concerne : Hertog Peter

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo Programme MandatsLeaks Soutenez le développement du cadastre des rémunérations publiques


Parlez-en à vos amis : 

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un E-MAIL ou un MESSAGE INSTANTANE
Copiez-collez le lien suivant :

Peter Hertog