Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Igor Philtjens Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Igor Philtjens

Igor Philtjens

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Igor Philtjens (Open VLD)
 = Mandat, fonction ou profession rémunéré
 = Mandat, fonction ou profession non rémunéré
? = Rémunération non précisée
Ajouté par Cumuleo =  Mandat non déclaré par le mandataire
Modifié par Cumuleo =  Mandat adapté par Cumuleo
Les mandats exercés en 2018 seront publiés par la Cour des comptes en février 2020. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent.

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2017

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Bestendig gedeputeerdeProvincie Limburg⇒ 2018
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Alken⇒ 2018
Afgevaardigde van het college van beleidsdeskundigenInter-Media (Intercommunale)⇒ 2018
OndervoorzitterVlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurHet Domein Bokrijk VZW⇒ 2018
BestuurderLimburg Sterk Merk⇒ 2018
BestuurderMonumentenwacht Vlaanderen VZW⇒ 2018
BestuurderOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW⇒ 2018
Niet-stemgerechtigd lid - Voorzitter van de bibliotheekraadProvinciale Bibliotheek Limburg⇒ 2018
Niet-stemgerechtigd lid - Voorzitter van de bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt⇒ 2018
BestuurderStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2018
Vertegenwoordiger van de Euregio- raadStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurToerisme Limburg VZW⇒ 2018
BestuurslidOpen VLD - Afdeling Alken⇒ 2018
BestuurslidOpen VLD - Regio Limburg⇒ 2018
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPG Leader Haspengouw⇒ 2018
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPG Leader Haspengouw⇒ 2018
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPG Leader Kempen-Maasland⇒ 2018
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPG Leader Kempen-Maasland⇒ 2018
Bediende-⇒ 2018
BestuurderAbdij, Stad en Regio VZW⇒ 2018
LidAfzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs⇒ 2018
LidHoog Overlegcomité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs⇒ 2018
Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal ManagementcomitéProvinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020⇒ 2018
Stemgerechtigd lid van het Provin- ciaal ManagementcomitéProvinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020⇒ 2018
BestuurderSPMT - ARISTA VZW⇒ 2018
Vertegenwoordiger van de Raad van ToezichtStichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening)⇒ 2018
Voorzitter van het directiecomité InvesteringscomitéStroominvest⇒ 2018

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2016

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Bestendig gedeputeerdeProvincie Limburg⇒ 2017
GemeenteraadslidGemeente Alken⇒ 2017
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Alken⇒ 2017
OndervoorzitterVlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurHet Domein Bokrijk VZW⇒ 2017
BestuurderMonumentenwacht Vlaanderen VZW⇒ 2017
BestuurderOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW⇒ 2017
Voorzitter van de bibliotheekraadProvinciale Bibliotheek Limburg⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurToerisme Limburg VZW⇒ 2017
BestuurslidOpen VLD (Plaatselijke afdeling)⇒ 2017
Bediende-⇒ 2017
BestuurderAbdij, Stad en Regio VZW⇒ 2017
LidAfzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs⇒ 2017
LidHoog Overlegcomité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs⇒ 2017
Lid college van beleidsdeskundigenInter-media⇒ 2017
BestuurderLimburg Sterk Merk⇒ 2017
BestuurslidOpen VLD regionaal⇒ 2017
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPlaatselijke Groep Haspengouw⇒ 2017
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPlaatselijke Groep Haspengouw⇒ 2017
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPlaatselijke Groep Kempen en Maasland⇒ 2017
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPlaatselijke Groep Kempen en Maasland⇒ 2017
Stemgerechtigd lid van het Provin- ciaal ManagementcomitéProvinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020⇒ 2017
Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal ManagementcomitéProvinciaal Managementcomité PDPO2014-2020⇒ 2017
BestuurderSpmt Arista⇒ 2017
Lid van de bibliotheekraadStedelijke Bibliotheek Hasselt⇒ 2017
BestuurderStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2017
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2017
Vertegenwoordiger van de Raad van ToezichtStichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening)⇒ 2017
Voorzitter van het directiecomité InvesteringscomitéStroominvest⇒ 2017

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2015

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvince de Limbourg⇒ 2016
Président conseil communalCommune de Alken⇒ 2016
Vice-présidentVlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde⇒ 2016
Président du conseil d'administrationHet Domein Bokrijk VZW⇒ 2016
AdministrateurMonumentenwacht Vlaanderen VZW⇒ 2016
AdministrateurOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW⇒ 2016
Président du conseil d'administrationToerisme Limburg VZW⇒ 2016
Membre du conseil d'administrationOpen VLD (Section locale)⇒ 2016
Employé-⇒ 2016
AdministrateurAbdij, Stad en Regio VZW⇒ 2016
MembreHoog Overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het personeel van het provinciaal onderwijs⇒ 2016
Membre comité de gestionIGS CultuurNoord⇒ 2016
Membre du collège d'experts stratégiquesInter-media⇒ 2016
AdministrateurLimburg Sterk Merk⇒ 2016
Membre de l'exécutif régionalOpen VLD Limbourg⇒ 2016
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPlaatselijke Groep Haspengouw22/04/15⇒ 2016
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPlaatselijke Groep Haspengouw⇒ 2016
Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke GroepPlaatselijke Groep Kempen en Maasland22/04/15⇒ 2016
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPlaatselijke Groep Kempen en Maasland⇒ 2016
Vertegenwoordiger van eht Beheers- comitéPlaatselijke Groep Leader Haspengouw⇒ 2016
Vertegenwoordiger van het Leaderco- mitéPlaatselijke Groep Leader Haspengouw⇒ 2016
Membre comité de managementProvinciaal Managementcomité PDPO 2007-2013⇒ 2016
Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal ManagementcomitéProvinciaal Managementcomité PDPO2014-202025/02/15⇒ 2016
Membre du Conseil d'administration bibliothèqueStedelijke Bibliotheek Hasselt⇒ 2016
AdministrateurStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2016
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rijn⇒ 2016
Vertegenwoordiger van de Raad van ToezichtStichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening)⇒ 2016
Voorzitter van het directiecomité InvesteringscomitéStroominvest⇒ 2016
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Igor Philtjens en 2015

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2014

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Limburg
Président conseil communalGemeente Alken
Vice-présidentVlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde
Président du conseil d'administrationHet Domein Bokrijk VZW
AdministrateurLimburg Helpt VZW10/06/14
Membre gestion journalièreMonumentenwacht Limburg VZW25/11/14
Président du conseil d'administrationMonumentenwacht Limburg VZW25/11/14
AdministrateurMonumentenwacht Vlaanderen VZW
AdministrateurOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW
Membre du Conseil d'administration bibliothèqueProvinciale Bibliotheek Limburg
Président du conseil d'administrationToerisme Limburg VZW
Membre comitéPlaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland
Employé-
AdministrateurAbdij, Stad en Regio VZW
AdministrateurAPB Limgrond.be
MembreHoog Overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het personeel van het provinciaal onderwijs
Membre comité de gestionIGS CultuurNoord
Membre du collège d'experts stratégiquesInter-media
AdministrateurLimburg Sterk Merk
Membre comité de gestionPlaatselijke Groep Leader Haspengouw
Membre comité de gestionPlaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland
MembreProvinciaal Managementcomité
AdministrateurSPMT Arista10/12/14
Membre du Conseil d'administration bibliothèqueStedelijke Bibliotheek Hasselt
AdministrateurStichting Euregio Maas-Rijn
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rijn
Membre du conseil de surveillanceStichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018
PrésidentStuurgroep Rivierpark Maasvallei
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Igor Philtjens en 2014

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2013

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Limburg
Président conseil communalGemeente Alken
AdministrateurInfrax Limburg28/03/13
Membre comité de directionInfrax Limburg28/03/13
MembreVlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde20/02/13
AdministrateurLimburg Helpt23/01/13
AdministrateurMonumentenwacht Limburg VZW23/01/13
Membre gestion journalièreMonumentenwacht Limburg VZW23/01/13
AdministrateurMonumentenwacht Vlaanderen VZW18/12/13
AdministrateurOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW
Membre du Conseil d'administration bibliothèqueProvinciale Bibliotheek Limburg16/10/13
Président du conseil d'administrationToerisme Limburg23/01/13
Membre du conseil d'administrationOpen VLD (Plaatselijke afdeling)
AdministrateurOpen VLD Limburg
Membre comitéPlaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland23/01/13
EmployéEthias
AdministrateurAbdij, Stad en Regio23/01/13
Membre comité de gestionCultuurNoord23/01/13
MembreHoog Overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het personeel van het provinciaal onderwijs10/01/13
Lid van het college van beleidsdes- kundigenInter-Media23/01/13
AdministrateurLimburg Sterk Merk23/01/13
Président comité d'auditLimburg Sterk Merk23/01/13
AdministrateurLimgrond.be23/01/13
AdministrateurMonumentenwacht Limburg VZW
Membre comité de gestionPlaatselijke Groep Leader Haspengouw23/01/13
Membre comité de gestionPlaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland23/01/13
MembreProvinciaal Managementcomité23/01/13
Membre du Conseil d'administration bibliothèqueStedelijke Bibliotheek Hasselt16/10/13
AdministrateurStichting Euregio Maas-Rijn23/01/13
Lid van de EuregioraadStichting Euregio Maas-Rijn23/01/13
Membre du conseil de surveillanceStichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 201823/01/13
Li d van het investeringscomitéStroominvest
Président comité de directionStroominvest
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Igor Philtjens en 2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2012

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Député provincialProvincie Limburg03/12/12
Conseiller provincialProvincie Limburg03/12/12
EchevinGemeente Alken03/12/12
Pour voir la rémunération : Devenez "Ami de Cumuleo"
Conseiller communalGemeente Alken
AdministrateurINTERELECTRA
Membre comité de directionINTERELECTRA
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
AdministrateurOpenbaar Kunstbezit in Vlaanderen19/12/12
EmployéEthias
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Igor Philtjens.
Devenez Ami de Cumuleo pour soutenir le développement du projet Cumuleo et voir les rémunérations.
Vous êtes déjà "Ami de Cumuleo" ? Connectez-vous.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Igor Philtjens en 2012

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2011

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Limbourg
EchevinCommune de Alken
Pour voir la rémunération : Devenez "Ami de Cumuleo"
AdministrateurINTERELECTRA
Membre comité de directionINTERELECTRA
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
EmployéEthias
AdministrateurRCH
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Igor Philtjens.
Devenez Ami de Cumuleo pour soutenir le développement du projet Cumuleo et voir les rémunérations.
Vous êtes déjà "Ami de Cumuleo" ? Connectez-vous.

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2010

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Limbourg
EchevinCommune de Alken
Pour voir la rémunération : Devenez "Ami de Cumuleo"
AdministrateurINTERELECTRA
Membre comité de directionINTERELECTRA
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
EmployéEthias
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Igor Philtjens.
Devenez Ami de Cumuleo pour soutenir le développement du projet Cumuleo et voir les rémunérations.
Vous êtes déjà "Ami de Cumuleo" ? Connectez-vous.

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2009

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Limbourg
EchevinCommune de Alken
AdministrateurINTERELECTRA
Membre comité de directionINTERELECTRA
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
EmployéEthias

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2008

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Limbourg
EchevinCommune de Alken
AdministrateurINTERELECTRA
Membre comité de directionINTERELECTRA
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
EmployéEthias
AdministrateurRLH

Les mandats, fonctions et professions exercés par Igor Philtjens en 2007

FonctionInstitutionDébut   Fin   
Conseiller provincialProvince de Limbourg
EchevinCommune de Alken
AdministrateurINTERELECTRA27/03/07
Membre comité de directionINTERELECTRA27/03/07
AdministrateurLIMTRA28/06/0720/12/07
AdministrateurMonumentenwacht Limburg
EmployéEthias
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Igor Philtjens en 2007

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Igor Philtjens

Votre message concerne : Philtjens Igor

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo Programme MandatsLeaks Soutenez le développement du cadastre des rémunérations publiques


Parlez-en à vos amis : 

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un E-MAIL ou un MESSAGE INSTANTANE
Copiez-collez le lien suivant :

Igor Philtjens