Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo : De barometer van de cumul van mandaten

Charles Michel
U bent hier:
»
»
Charles Michel

Charles Michel

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Michel (MR)
 = Bezoldigd mandaat   /     = Onbezoldigd mandaat   /    ? = Niet vermelde bezoldiging
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Wavre
AdministrateurIBW26/06/13
AdministrateurGestion Centre Ville27/06/13
PrésidentCentre Jean Gol
PrésidentGestion et Action libérale
Membre du BureauIntergroupe parlementaire MR
PrésidentMR Mouvement Réformateur
MembreConseil de Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre et de la Paroisse Saint-Martin
AdministrateurFamille Entreprise Brabant Wallon asbl28/03/13
Président du conseilPrézone de secours du Brabant wallon


Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants⇒ 2013
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Wavre⇒ 2013
AdministrateurIBW⇒ 2013
AdministrateurGestion Centre Ville⇒ 2013
PrésidentCentre Jean Gol⇒ 2013
PrésidentGestion et Action libérale⇒ 2013
Membre du BureauIntergroupe parlementaire MR⇒ 2013
PrésidentMR Mouvement Réformateur⇒ 2013
MembreConseil de Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre et de la Paroisse Saint-Martin14/02/12⇒ 2013
AdministrateurFamille Entreprise Brabant Wallon asbl⇒ 2013
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2012

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement13/02/11
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers13/02/11
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers14/02/11
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Waver14/02/11
GemeenteraadslidGemeente Waver13/02/11
BestuurderIBW05/04/11
BestuurderGestion Centre Ville
VoorzitterCentre Jean Gol30/05/11
VoorzitterGestion et Action libérale28/04/11
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
VoorzitterMR14/02/11
BestuurderFamille Entreprise Brabant Wallon asbl
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2011

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers06/07/10
GemeenteraadslidGemeente Waver
BestuurderGestion Centre Ville28/05/10
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
BestuurderFamille Entreprise Brabant Wallon asbl
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2010

Bij de enquête "Transparantie en Politiek", uitgevoerd in juni 2010 door Transparency International Belgium, verklaart Charles Michel zich:

 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van publieke mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van private mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met de sancties voor de mandatarissen die (na herinnering) verzaken aan hun plicht om publieke mandaten aan te geven of die valse verklaringen afleggen. Voor de mandatarissen in gebreke is Charles Michel:
  • Akkoord met de inschrijving op een zwarte lijst, gepubliceerd in het Staatsblad
  • Akkoord met een geldboete
  • Akkoord met ontzetting uit de publieke mandaten
  • Akkoord met onverkiesbaarheid
Voor Charles Michel, hangt de kwestie van de cumul van mandaten (in zoverre het gevallen betreft die niet door de wetgever geregeld zijn) af van: De individuele beslissing van elke mandataris, naar eer en geweten.

Zie de lijst van de mandatarissen die op de enquête "Transparantie en Politiek" geantwoord hebben.


Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement
GemeenteraadslidGemeente Waver
BestuurderIntercommunale Waals-Brabant19/11/09
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2009

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement20/03/08
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement20/03/0830/12/08
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement30/12/08
GemeenteraadslidGemeente Waver
BestuurderIntercommunale Waals-Brabant
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie16/05/08
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2008

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Coopération au développement21/12/07
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers21/12/07
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Waver21/12/07
Verhinderd burgemeesterGemeente Waver21/12/07
GemeenteraadslidGemeente Waver21/12/07
BestuurderIntercommunale Waals-Brabant05/10/07
BestuurderUnion des Villes et Communes de Wallonie07/03/07
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
Porte-paroleMR Mouvement réformateur20/12/07
VoorzitterMacaMagie vzw29/06/07
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2007

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Waver04/12/06
SchepenGemeente Waver04/12/06
Lid bureauAction brabançonne wallonne
Ondervoorzitter raad van bestuurEchos de la Ghete (les)
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
Porte-paroleMR Mouvement réformateur
BestuurderTaxi seniors
VoorzitterMacaMagie vzw
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2006

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
SchepenGemeente Waver
Lid bureauAction brabançonne wallonne
OndervoorzitterEchos de la Ghete (les) Coopérative libérale
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR
porte-paroleMR Mouvement réformateur
BestuurderTaxi seniors
VoorzitterMacaMagie vzw

Charles Michel • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers19/07/04
MinisterGouvernement wallon, législature précédente18/07/04
SchepenGemeente Waver19/07/04
GemeenteraadslidGemeente Waver18/07/04
Lid bureauAction libérale brabançonne wallonne asbl
OndervoorzitterEchos de la Ghete (les) Coopérative libérale
Porte-paroleMR25/10/04
BestuurderTaxi seniors
Lid bureauIntergroupe parlementaire MR19/07/04
VoorzitterMacamagie, asbl01/12/04
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Charles Michel in 2004

Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Tussen 2009 en 2012 geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Charles Michel

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Michel Charles

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Charles Michel