Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Karel Van Eetvelt Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Mandataire »
Karel Van Eetvelt

Le cumul de mandats/rémunérations Les mandataires en infraction Le répertoire des mandataires

Karel Van Eetvelt

La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Karel Van Eetvelt

Déclaration de MANDATS
à la Cour des comptes

Karel Van Eetvelt a respecté ses obligations de dépôt de déclarations de mandats, fonctions et professions.
Déclaration de PATRIMOINE
à la Cour des comptes

Karel Van Eetvelt a respecté ses obligations de dépôt de déclarations de patrimoine.


Descendre dans la page directement aux Mandats 2017 | Mandats 2016 | Mandats 2015 | Mandats 2014 | Mandats 2013 | Mandats 2012 | Mandats 2011 | Mandats 2010 | Mandats 2009 |

Les mandats exercés en 2020 seront publiés par la Cour des comptes en février 2022, ceux exercés en 2021 seront publiés en février 2023. Ils seront, à chaque fois, ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.

2017

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2017

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 24
    ⇒ Rémunérés : 10
    ⇒ Non rémunérés : 14
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)30/09/17
Lid van het dagelijks bestuurSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)30/09/17
Lid van het dagelijks bureauVDAB30/09/17
Lid van de begrotingscommissieNationale Bank van België30/09/17
Lid van de RegentenraadNationale Bank van België30/09/17
VoorzitterHoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO30/04/17
Lid van het steering committeeBelgisch Financieel Forum01/10/17⇒ 2018
BestuurderUnie van Zelfstandige Ondernemers VZW30/09/17
Gedelegeerd bestuurderUnie van Zelfstandige Ondernemers VZW30/09/17
BestuurderVerbond van Belgische Ondernemingen VZW01/10/17⇒ 2018
LidBeschermingsfonds voor Depositos en Financiële Instrumenten01/10/17⇒ 2018
BestuurderVlaamse Wielerschool VZW⇒ 2018
BestuurderWielerbond Vlaanderen VZW⇒ 2018
BestuurderADMB VZW30/09/17
BestuurderADMB-Kinderbijslagfonds VZW30/04/17
BestuurderSociaal Bureau VZW30/09/17
VoorzitterBemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen01/10/17⇒ 2018
BestuurderCIP KMO VZW30/04/17
LidEuropese Bankfederatie (Excom & Board)01/10/17⇒ 2018
CEOFebelfin01/10/17⇒ 2018
LidFebelfin Academy08/12/17⇒ 2018
LidGroep van 1030/04/17
BestuurderHuize Eyckerheyde VZW⇒ 2018
BestuurderMatexi NV⇒ 2018
BestuurderSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroe- pen - Succursale Brugge30/09/17
Lid van het algemeen beheerscomitéSociale Zekerheid30/09/17
VoorzitterSporta VZW⇒ 2018
OndervoorzitterUeapme (Europese kmo-federatie)30/04/17
LidVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)30/09/17
BestuurderZenito30/04/17
VoorzitterZenito Ondernemingsloket VZW30/04/17
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Karel Van Eetvelt en 2017

2016

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2016

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 24
    ⇒ Rémunérés : 10
    ⇒ Non rémunérés : 14
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
BestuurderSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)⇒ 2017
Lid van het dagelijks bestuurSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)⇒ 2017
Lid van het dagelijks bureauVDAB⇒ 2017
Lid van de begrotingscommissieNationale Bank van BelgiE⇒ 2017
Lid van de RegentenraadNationale Bank van BelgiE⇒ 2017
BestuurderUnie van Zelfstandige Ondernemers VZW⇒ 2017
Gedelegeerd bestuurderUnie van Zelfstandige Ondernemers VZW⇒ 2017
BestuurderADMB VZW⇒ 2017
BestuurderADMB-Kinderbijslagfonds VZW⇒ 2017
BestuurderSociaal Bureau VZW⇒ 2017
BestuurderCIP KMO VZW⇒ 2017
LidGroep van 10⇒ 2017
VoorzitterHoge Raad van Zelfstandigen en KMO⇒ 2017
BestuurderHuize Eyckerheyde VZW⇒ 2017
BestuurderMatexi NV⇒ 2017
BestuurderSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroe- pen - Succursale Brugge⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéSociale Zekerheid⇒ 2017
BestuurderSporta VZW⇒ 2017
OndervoorzitterUeapme (Europese kmo-federatie)⇒ 2017
LidVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)⇒ 2017
VoorzitterVlaamse Wielerschool VZW⇒ 2017
BestuurderWielerbond Vlaanderen VZW⇒ 2017
VoorzitterZenito Onernemingsloket VZW⇒ 2017
BestuurderZenito Sociaal Verzekeringsfonds VZW⇒ 2017
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut.


2015

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2015

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 24
    ⇒ Rémunérés : 7
    ⇒ Non rémunérés : 17
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV⇒ 2016
Membre de la commission budgétaireBanque nationale de Belgique⇒ 2016
Membre du conseil de régenceBanque nationale de Belgique⇒ 2016
AdministrateurADMB asbl⇒ 2016
AdministrateurSociaal Bureau VZW⇒ 2016
Administrateur délégué-⇒ 2016
AdministrateurADMB Kinderbijslagfonds VZW⇒ 2016
MembreGroep van 10⇒ 2016
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO⇒ 2016
AdministrateurHUB (Hogeschool-Universiteit Brussel)31/12/15
AdministrateurHuize Eyckerheyde VZW⇒ 2016
AdministrateurMatexi NV⇒ 2016
Membre gestion journalièreSERV⇒ 2016
AdministrateurSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroe- pen (succursale Brugge)⇒ 2016
Membre comité général de gestionSociale Zekerheid⇒ 2016
AdministrateurSporta VZW⇒ 2016
Vice-présidentUeapme (Europese kmo-federatie)⇒ 2016
AdministrateurUNIZO⇒ 2016
Lid van het Dagelijks bureauVDAB⇒ 2016
MembreVlaams Economisch Sociaal Overlegcomité⇒ 2016
PrésidentVlaamse Wielerschool VZW⇒ 2016
AdministrateurWielerbond Vlaanderen VZW⇒ 2016
Président du conseil d'administrationZenito Onernemingsloket VZW⇒ 2016
AdministrateurZenito Sociaal Verzekeringsfonds VZW⇒ 2016
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut.


2014

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2014

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 15
    ⇒ Rémunérés : 6
    ⇒ Non rémunérés : 9
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
Membre du conseil de régenceNationale Bank van België
AdministrateurUNIZO
AdministrateurADMB VZW
AdministrateurSociaal Bureau VZW
AdministrateurADMB Kinderbijslagfonds VZW
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHuize Eyckerheide VZW
AdministrateurMatexi NV
AdministrateurSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen (succursale Brugge)
AdministrateurSporta VZW
PrésidentVlaamse Wielerschool VZW
AdministrateurWielerbond Vlaanderen VZW
Président du conseil d'administrationZenito Onernemingsloket VZW
AdministrateurZenito Sociaal Verzekeringsfonds VZW
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut.


2013

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2013

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 24
    ⇒ Rémunérés : 8
    ⇒ Non rémunérés : 16
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
PrésidentSERV
Membre du conseil de régenceNationale Bank van België
AdministrateurUNIZO
Administrateur déléguéUNIZO
AdministrateurSporta
GestionnaireADMB vzw
GestionnaireSociaal Bureau vzw
GestionnaireSociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
GestionnaireADMB Kinderbijslagfonds VZW
MembreGroep van 10
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHUB
Membre du conseil d'administrationHuize Eyckerheide VZW
PrésidentKMO-Direct
AdministrateurMatexi nv01/10/13
Membre de la commission budgétaireNationale Bank van België28/08/13
Membre gestion journalièreSERV
GestionnaireSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen - succursale Brugge
Membre comité général de gestionSociale Zekerheid
Vice-présidentUeapme
Lid van het Dagelijks bureauVDAB
MembreVESOC
PrésidentVlaamse Wielerschool vzw01/04/13
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Karel Van Eetvelt en 2013

2012

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2012

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 22
    ⇒ Rémunérés : 7
    ⇒ Non rémunérés : 15
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
PrésidentSERV31/12/12
Membre du conseil de régenceNationale Bank van België
Administrateur déléguéUNIZO
Membre du conseil d'administrationUNIZO
AdministrateurSporta
GestionnaireADMB vzw
GestionnaireSociaal Bureau vzw
GestionnaireSociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
GestionnaireADMB Kinderbijslagfonds VZW
MembreGroep van 10
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHUB
Membre du conseil d'administrationHuize Eyckerheide VZW
PrésidentKMO-Direct
Membre du conseil d'administrationOmega Pharma31/03/12
Membre gestion journalièreSERV
GestionnaireSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen - succursale Brugge
Membre comité général de gestionSociale Zekerheid
Vice-présidentUeapme
Lid van het Dagelijks bureauVDAB
MembreVESOC
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Karel Van Eetvelt en 2012

2011

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2011

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 21
    ⇒ Rémunérés : 7
    ⇒ Non rémunérés : 14
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
Membre du conseil de régenceBanque nationale de Belgique
AdministrateurHuize Eyckerheide
Administrateur déléguéUNIZO
AdministrateurUNIZO
AdministrateurSporta
AdministrateurADMB asbl
AdministrateurSociaal Bureau vzw
AdministrateurADMB kinderbijslagfonds vzw
MembreGroep van 10
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHUB
PrésidentKMO-Direct
AdministrateurOmega Pharma
Membre gestion journalièreSERV
AdministrateurSociaal verzekeringsfonds zelfstandigen
AdministrateurSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen succursale Brugge
Membre comité général de gestionSociale Zekerheid
Vice-présidentUeapme
Lid dagelijks bureauVDAB
MembreVesoc
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut.


2010

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2010

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 21
    ⇒ Rémunérés : 8
    ⇒ Non rémunérés : 13
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
Membre du conseil de régenceBanque nationale de Belgique
AdministrateurHuize Eyckerheide
Administrateur déléguéUnizo
AdministrateurUnizo
AdministrateurSporta
AdministrateurADMB asbl
AdministrateurSociaal Bureau vzw
AdministrateurADMB kinderbijslagfonds vzw
MembreGroep van 10
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHUB
PrésidentKMO-Direct
AdministrateurOmega Pharma
Membre gestion journalièreSERV
AdministrateurSociaal verzekeringsfonds zelfstandigen
AdministrateurSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen succursale Brugge
Membre comité général de gestionSociale Zekerheid
Vice-présidentUeapme
Lid dagelijks bureauVDAB
MembreVesoc
Pour l'année 2010, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 166 207,95 euros brut.


2009

Les mandats, fonctions et professions exercés par Karel Van Eetvelt en 2009

Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
    ⇒ Tous : 19
    ⇒ Rémunérés : 7
    ⇒ Non rémunérés : 12
Base : Déclaration fédérale de mandats
FonctionInstitutionDébut   Fin   
AdministrateurSERV
Membre du conseil de régenceBanque nationale de Belgique30/03/09
Administrateur déléguéUnizo
AdministrateurUnizo
AdministrateurSporta
AdministrateurADMB asbl
AdministrateurSociaal Bureau vzw
AdministrateurADMB kinderbijslagfonds vzw
MembreGroep van 10
PrésidentHoge Raad van Zelfstandigen en KMO
AdministrateurHUB
PrésidentKMO-Direct
Membre gestion journalièreSERV
AdministrateurSociaal verzekeringsfonds zelfstandigen
AdministrateurSociale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen succursale Brugge
Membre comité général de gestionSociale zekerheid
Vice-présidentUeapme
Lid dagelijks bureauVDAB
MembreVesoc
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut.
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Karel Van Eetvelt en 2009

Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.

Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante. Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.

Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.

Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Karel Van Eetvelt

Votre message concerne : Van Eetvelt Karel

Votre email (obligatoire) :


Votre message :
Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo Soutenez le développement du cadastre des rémunérations publiques


Parlez-en à vos amis : 

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un E-MAIL ou un MESSAGE INSTANTANE
Copiez-collez le lien suivant :

Karel Van Eetvelt