Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Lodewijk De Witte Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Lodewijk De Witte

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Lodewijk De Witte

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Lodewijk De Witte (Vooruit/sp.a)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Gouverneur (titelvoerend of wnd.)Provincie Vlaams-BrabantAfgerond op 100 000,00
Voorzitter + penningmeesterEuropese vereniging van territoriale vertegenwoordi- gers van de staat-
Lid college van gouverneursFOD Binnenlandse Zaken-
Lid, vertegenwoordiger van de pro- vinciegouverneurs Federale Politie- raadFOD Binnenlandse Zaken-
Voorzitter conferentie van gouver- neursFOD Binnenlandse Zaken-
Voorzitter Nationaal Raadgevend Comité BrandweerFOD Binnenlandse Zaken-
Covoorzitter, samen met de procureur-generaal Provinciaal veilig- heidsoverlegProvincie Vlaams-Brabant-
Van rechtswege voorzitter Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid - vervangen door Tom DehaeneProvincie Vlaams-Brabant-
Van rechtswege voorzitter Provinciale Visserijcommissie - Vervangen door Yvan OttenbourghProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter CIC (Communicatie- en informatiecentrum)-overleg Vlaams- BrabantProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter deputatieProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter Provinciaal Coördinatieco- mité voor de BrandweerProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter Provinciale commissie voor criminaliteitspreventieProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter Ronde Tafel ArbeidszorgProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter Stuurgroep Regionet Leu- venProvincie Vlaams-Brabant-
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant-
Voorzitter college van Vlaamse gou- verneursVlaamse overheid. Departement Kanselarij & Bestuur-
Voorzitter Cöordinatieplatform Stand van de RandVlaamse overheid. Departement Kanselarij & Bestuur-
Voorzitter Dijle-Zennebekken en covoorzitter DemerbekkenVlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie-
Voorzitter Vlaams Forum Verkeers- veiligheidVlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Open- bare Werken-
Voorzitter Gewestelijke Stedenbouw- kundige Vergunningscommissie (GSVC)Vlaamse overheid. Departement Omgeving-
Voorzitter Interbestuurlijk overleg strategisch project Demer- en Laak- valleiVlaamse overheid. Departement Omgeving-
Voorzitter Strategisch project groene corridorVlaamse overheid. Departement Omgeving-
Voorzitter Stuurgroep Vlaams- Brabant in Beweging (De Lijn)Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA)-
Voorzitter Raad van Bestuurvzw Fiets & Werk-
Totaal: van 100.001,00 tot 149.999,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2018

2017

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2018
VoorzitterCollege van Vlaamse Gouverneurs⇒ 2018
VoorzitterConferentie van Gouverneurs⇒ 2018
Voorzitter van de deputatieProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2018
Waarnemer in de provincieraadProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2018
LidFederale Politieraad⇒ 2018
LidOverlegcomité Luchthaven Zaventem⇒ 2018
VoorzitterProvinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie⇒ 2018
Voorzitter (van rechtswege)Provinciale Visserijcommissie⇒ 2018
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid⇒ 2018
Covoorzitter van het bekkenbestuurDemerbekken⇒ 2018
Voorzitter van het bekkenbestuurDijle- en Zennebekken⇒ 2018
Voorzitter (van rechtswege)Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid⇒ 2018
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer⇒ 2018
CovoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg⇒ 2018
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant⇒ 2018
LidCollege van Gouverneurs (federaal)⇒ 2018
VoorzitterCoördinatieplatform Stand van de Rand⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurFietsenWerk VZW⇒ 2018
VoorzitterGewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommis- sie⇒ 2018
VoorzitterInterbestuurlijk Overleg Strategisch Project Demer- en Laakvallei⇒ 2018
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer⇒ 2018
Lid - PenningmeesterReprésentants Territoriaux de l'Etat⇒ 2018
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg⇒ 2018
VoorzitterStrategisch Project Groene Corridor⇒ 2018
VoorzitterStuurgroep Regionet Leuven⇒ 2018
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2017

2016

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2017
VoorzitterCollege van Vlaamse Gouverneurs⇒ 2017
VoorzitterConferentie van Gouverneurs⇒ 2017
Waarnemer in de provincieraadProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2017
LidFederale Politieraad⇒ 2017
LidOverlegcomité Luchthaven Zaventem⇒ 2017
VoorzitterProvinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie⇒ 2017
Voorzitter (van rechtswege)Provinciale Visserijcommissie⇒ 2017
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid⇒ 2017
Covoorzitter van het bekkenbestuurDemerbekken⇒ 2017
Voorzitter van het bekkenbestuurDijle- en Zennebekken⇒ 2017
Voorzitter (van rechtswege)Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid⇒ 2017
VoorzitterProvinciaal CoOrdinatiecomité voor de Brandweer⇒ 2017
CovoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg⇒ 2017
VoorzitterCollege van Gouverneurs (federaal)31/08/16
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant⇒ 2017
LidCollege van Gouverneurs (federaal)01/09/16⇒ 2017
VoorzitterCoOrdinatieplatform Stand van de Rand⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurFietsenWerk VZW⇒ 2017
VoorzitterGewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommis- sie⇒ 2017
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer⇒ 2017
Voorzitter deputatieProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2017
Voorzitter van de stuurgroepRegionet Leuven⇒ 2017
Lid - penningmeesterReprésentants Territoriaux de l'Etat⇒ 2017
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg⇒ 2017
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2016

2015

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2016
LidCollege van Gouverneurs⇒ 2016
VoorzitterCollege van Vlaamse Gouverneurs⇒ 2016
VoorzitterConferentie van Gouverneurs⇒ 2016
Waarnemer in de provincieraadProvincie Vlaams-Brabant⇒ 2016
LidFederale Politieraad⇒ 2016
LidOverlegcomité Luchthaven Zaventem⇒ 2016
VoorzitterProvinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie⇒ 2016
Voorzitter (van rechtswege)Provinciale Visserijcommissie⇒ 2016
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid⇒ 2016
Covoorzitter van het bekkenbestuurDemerbekken⇒ 2016
Voorzitter van het bekkenbestuurDijle- en Zennebekken⇒ 2016
Voorzitter (van rechtswege)Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid⇒ 2016
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer⇒ 2016
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg⇒ 2016
BestuurderKoning Boudewijnstichting04/12/15
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant⇒ 2016
VoorzitterCoördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied Brussel⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurFietsenWerk VZW⇒ 2016
VoorzitterGewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommis- sie⇒ 2016
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer⇒ 2016
Lid - PenningmeesterReprésentants Territoriaux de l'Etat⇒ 2016
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg⇒ 2016
VoorzitterStuurgroep Regionet Leuven28/01/15⇒ 2016
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2015

2014

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
LidCollege van gouverneurs
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterConferentie van gouverneurs
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
Voorzitter (van rechstwege)Provinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
BestuurderKoning Boudewijnstichting
Co-voorzitterBekkenbestuur Demerbekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterCoördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied Brussel VSGB
VoorzitterFietsenWerk VZW
VoorzitterGewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie GSVC
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2014

2013

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterCollege van gouverneurs31/08/13
LidCollege van gouverneurs01/09/13
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterConferentie van gouverneurs
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
Voorzitter (van rechstwege)Provinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
Co-voorzitterBekkenbestuur Demerbekken
VoorzitterBekkenbestuur Dijle-en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterCoördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied Brussel VSGB
VoorzitterFietsenwerk vzw13/11/13
VoorzitterGewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie GSVC
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2013

2012

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
LidCollege van gouverneurs
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterConferentie van gouverneurs
LidFederale Politieraad
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
Voorzitter (van rechstwege)Provinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
BestuurderKoning Boudewijn Stichting
Lid uitvoerend comitéKoning Boudewijn Stichting
Co-voorzitterBekkenbestuur Demerbekken
VoorzitterBekkenbestuur Dijle-en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterCoördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied Brussel VSGB
Lid OverlegcommissieLuchthaven Zaventem
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant VZW
VoorzitterNationaal Raadgevend Comité Brandweer
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterRonde Tafel Arbeidszorg21/03/12
VoorzitterSTART-project luchthavenregio
VoorzitterStuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn)
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie29/05/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2012

2011

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterCollege van gouverneurs
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterConferentie van gouverneurs
VoorzitterProvincie Vlaams-Brabant (Bestendige Deputatie)
LidFederale Politieraad
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
BestuurderKoning Boudewijn Stichting
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
Lid overlegcommissieLuchthaven Zaventem
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
LidPro Natura Steunfonds vzw27/04/11
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterSTART-project luchthavenregio
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2011

2010

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterCollege van gouverneurs01/09/10
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
LidCollege van gouverneurs31/08/10
VoorzitterConferentie van gouverneurs
VoorzitterProvincie Vlaams-Brabant (Bestendige Deputatie)
LidFederale Politieraad
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
BestuurderKoning Boudewijn Stichting
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
Lid overlegcommissieLuchthaven Zaventem
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterSTART-project luchthavenregio
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2010

2009

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterProvincie Vlaams-Brabant (Bestendige Deputatie)
LidFederale Politieraad
Co-voorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en BrusselsHoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
VoorzitterCollege van gouverneurs31/08/09
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
BestuurderKoning Boudewijn Stichting
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
LidCollege van gouverneurs01/09/09
VoorzitterConferentie van gouverneurs
Lid overlegcommissieLuchthaven Zaventem
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterSTART-project luchthavenregio
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2009

2008

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterProvincie Vlaams-Brabant (Bestendige Deputatie)
LidConferentie van gouverneurs
LidFederale Politieraad
Co-voorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en BrusselsHoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-voorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
Voorzitter bestuurlijke adviescommissieProvinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
VoorzitterCollege van gouverneurs
VoorzitterCollege van Vlaamse gouverneurs
BestuurderKoning Boudewijn Stichting
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterCommissie voor pensioenen van de geďntegreerde politie
VoorzitterConferentie van gouverneurs
Lid overlegcommissieLuchthaven Zaventem
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterSTART-project luchthavenregio
LidStuurgroep civiele veiligheid
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2008

2007

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterCommissie voor de Pensioenen van de GeďntegreerdePolitie
LidConferentie van gouverneurs
LidFederale Politieraad
LidOverlegcommissie luchthaven Zaventem
Co-VoorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en BrusselsHoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
Stichtend lidMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-VoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
LidStuurgroep gevaarlijke punten
Voorzitter bestuurlijke adviescommissieProvinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
LidCollege van gouverneurs
LidCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2007

2006

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
Voorzitter bestendige deputatieProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterCommissie voor de Pensioenen van de Geďntegreerde Politie
LidConferentie van gouverneurs
Vertegenwoordiger van provinciegouverneursFederale Politieraad
LidOverlegcommissie luchthaven Zaventem
Co-VoorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Co-VoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
LidStuurgroep gevaarlijke punten
Afgevaardigde van het college van gouverneursVereniging van de Vlaamse Provincies VVP
Voorzitter bestuurlijke adviescommissieProvinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
LidCollege van gouverneurs
LidCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterBekkenbestuur Demerbekken en bekkenbestuur Dijle- en Zennebekken
VoorzitterCIC-overleg Vlaams-Brabant
VoorzitterPOM Vlaams-Brabant
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
LidReprésentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterVlaams Overleg Sociale Economie
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2006

2005

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GouverneurProvincie Vlaams-Brabant
Voorzitter bestendige deputatieProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterGOM Vlaams-Brabant
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool15/06/05
VoorzitterCommissie voor de Pensioenen van de GeďntegreerdePolitie
LidFederale Politieraad
LidOverlegcommissie luchthaven Zaventem
Co-voorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en BrusselsHoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
VoorzitterProvinciale Visserijcommissie
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
LidVlaamse Interprovinciale Commissie voor letterkunde
VoorzitterKasteel van Horst - Begeleidingscommissie
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
VoorzitterProvinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
VoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
LidStuurgroep gevaarlijke punten
Afgevaardigde van het college van gouverneursVereniging van de Vlaamse Provincies VVP
Voorzitter bestuurlijke adviescommissieProvinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
LidCollege van gouverneurs
LidCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
VoorzitterCommunicatie- en informatiecentrum nv Astrid
LidJournées Européennes des Représentants Territoriaux de l'Etat
Voorzitter stuurgroepRegioNet Brabant Brussel
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
LidConferentie van gouverneurs
LidMini Task Force Voorstedelijk Openbaar Vervoer Brussel
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2005

2004

Lodewijk De Witte • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvinciegouverneurProvincie Vlaams-Brabant
Voorzitter bestendige deputatieProvincie Vlaams-Brabant
Waarnemer provincieraadProvincie Vlaams-Brabant
VoorzitterGewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
BestuurderMonumentenwacht Vlaams-Brabant
AfgevaardigdeVereniging van de Vlaamse Provincies
VoorzitterAmbtelijke kerngroep START-project luchthavenregio
LidCollege van gouverneurs
LidCollege van Vlaamse gouverneurs
VoorzitterCommissie voor pensioenen voor de geďntegreerde politie
VoorzitterCommunicatie- en informatiecentrum nv Astrid
LidFederale Politieraad
LidJournées Européennes des Représentants Territoriaux de l'Etat
VoorzitterKasteel van Horst - Begeleidingscommissie
LidMini Task Force Voorstedelijk Openbaar Vervoer Brussel
LidOverlegcommissie luchthaven Zaventem
Co-voorzitterPrincipieel akkoord tussen Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit
Voorzitter (van rechtswege)Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid
VoorzitterProvinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer
Voorzitter bestuurlijke adviescommissieProvinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
VoorzitterProvinciaal Veiligheidsoverleg
VoorzitterProvinciale commissie voor criminaliteitspreventie
Voorzitter (van rechtswege)Provinciale Visserijcommissie
Voorzitter stuurgroepRegioNet Brabant Brussel
LidStuurgroep gevaarlijke punten
VoorzitterTask Force Vlaamse Rand
VoorzitterVlaams Forum Verkeersveiligheid
LidVlaamse Interprovinciale Commissie voor letterkunde
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lodewijk De Witte in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Lodewijk De Witte

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Witte Lodewijk

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Lodewijk De Witte