Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Knaepen Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Knaepen

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Philippe Knaepen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Knaepen (MR)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Pont-à-Celles 10 545,00 - 52 719,0020/01/21
Membre du conseil communalCommune de Pont-à-Celles -20/01/21
Vice-président du comité de directionIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, sc-
Vice-président du conseil d'administrationIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, sc26.241,74
Vice-président du comité de directionISPPC - Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi, sc3.730,1817/05/21
AdministrateurAlph-06/12/21
Administrateur déléguéAuto-Luttre, sa-
PrésidentDelipro Jeunesse-
AdministrateurFondation Gouverneur Émile Cornez-
PrésidentMR - Fédération de Charleroi-06/12/21
Secrétaire politique groupe MRParlement de la Communauté françaiseArrondi à 100 000,00
AdministrateurPubli-T1,00 - 5 271,00
AdministrateurTélésambre-20/01/21
Totaal: van 145.955,92 tot 237.960,92 euro bruto


2020

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Pont-à-Celles 1,00 - 5 061,00
Vice-président du comité de directionIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réalisa- tion d'études techniques et économiques-
Vice-président du conseil d'administrationIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réalisa- tion d'études techniques et économiques22 085,89
Vice-président du comité de directionISPPC - Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi19 598,82
AdministrateurALPH-
Administrateur déléguéAuto-Luttre sa-
PrésidentDelipro Jeunesse-
AdministrateurFondation Gouverneur Émile Cornez-
PrésidentMR - Fédération de Charleroi-
Secrétaire politique groupe MRParlement de la Communauté française50 615,00 - 101 228,0001/04/20
AdministrateurPubli-T1,00 - 5 061,00
AdministrateurTélésambre-
Totaal: van 92.301,71 tot 153.034,71 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2020

2020

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Pont-à-Celles - Commune
1555,03
euro bruto voor de bezoldigde periode
Bureau exécutif - Vice-président(e)INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
22058,89
euro bruto voor de bezoldigde periode
Bureau exécutif - Vice-président(e)INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI
22271,49
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Publi T
8400,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Adm DéléguéAUTO-LUTTRE
PrésidentDELIPRO JEUNESSE
Membre de l'AGALPH
Président Arrondissement MR de CharleroiMouvement Réformateur
Secrétaire Politique groupe MRParlement de la Communauté Française
AdministrateurFondation Gouverneur Emile Cornez

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement wallon46 938,6125/05/19
DéputéParlement de la Communauté française3 653,3025/05/19
Conseiller communalCommune de Pont-à-Celles1,00 - 5 024,00
Vice-président du comité de directionIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réali- sation d'études techniques et économiques-26/06/19
Vice-président du conseil d'administrationIgretec - Intercommunale pour la gestion et la réali- sation d'études techniques et économiques12 799,6826/06/19
Membre du conseil d'administrationISPPC - Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi816,7727/06/1909/09/19
Vice-président du conseil d'administrationISPPC - Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi6 826,6209/09/19
AdministrateurALPH-
Administrateur déléguéAuto-Luttre sa-
PrésidentDelipro Jeunesse-
AdministrateurFondation Gouverneur Emile Cornez-
PrésidentMR - Fédération de Charleroi-
AdministrateurPubli-T5 025,00 - 10 048,00
AdministrateurTélésambre-25/06/19
Totaal: van 76.060,98 tot 86.106,98 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2019

2019

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalPont-à-Celles (Commune de)
1.400,98
euro bruto voor de bezoldigde periode
Vice-PrésidentIGRETEC
12.799,68
euro bruto voor de bezoldigde periode
Vice-PrésidentIntercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC)
7.643,39
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurPUBLI-T
9.000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
46.938,61
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
Membre de l'assemblée généraleAction libérale Province du Hainaut asbl
Administrateur déléguéAuto-Luttre sa
PrésidentDélipro Jeunesse asbl
PrésidentFédération MR de Charleroi

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Pont-à-Celles
1.256,10
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre du comité de gestionIGRETEC
10.887,50
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurPUBLI-T
9.000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
100.231,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
Administrateur-déléguéAuto-Luttre sa
AdministrateurALPH asbl
PrésidentDelipro Jeunesse asbl
PrésidentMR Fédération de Charleroi

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement wallon100.231,52
DéputéParlement de la Communauté française8.638,86
Conseiller communalCommune de Pont-à-Celles1,00 - 5 000,00
AdministrateurALPH--
PrésidentDELIPRO Jeunesse-
Membre du comité de directionIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques-29/06/18
Membre du conseil d'administrationIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques10.887,5029/06/18
Président de la Fédération MR de CharleroiMouvement Réformateur-
AdministrateurPUBLI T -5 001,00 - 10 000,00
Totaal: van 124.759,88 tot 134.757,88 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2018

2017

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalPont-à-Celles (Commune de)
1 484,81
bruto voor de bezoldigde periode
Membre du comité de gestionIGRETEC
22 866,42
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurORES
4 388,72
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurPUBLI-T
8 327,40
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
103 582,38
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
12 413,52
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur-déléguéAuto-Luttre sa
AdministrateurALPH asbl
PrésidentDelipro Jeunesse asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement Wallon⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Pont-à-Celles⇒ 2018
AdministrateurIGRETEC⇒ 2018
Membre du comité de directionIGRETEC⇒ 2018
PrésidentMR Fédération de Charleroi⇒ 2018
Administrateur-déléguéAuto-Luttre sa⇒ 2018
Administrateur et Président du comité de nominations et de rémunérationsORES31/03/17
AdministrateurPubli-T⇒ 2018
AdministrateurALPH asbl⇒ 2018
PrésidentDelipro Jeunesse asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2017

2016

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2017
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2017
AdministrateurIGRETEC⇒ 2017
Membre du comité de directionIGRETEC⇒ 2017
AdministrateurCentre Coordonné de l'Enfance asbl CCE31/12/16
PrésidentMR Fédération de Charleroi⇒ 2017
Administrateur-déléguéAuto-Luttre sa⇒ 2017
Administrateur et Président du comité de nominations et de rémunérationsORES⇒ 2017
AdministrateurPubli-T⇒ 2017
AdministrateurALPH asbl⇒ 2017
PrésidentDelipro Jeunesse asbl10/10/16⇒ 2017
TrésorierDelipro Jeunesse asbl10/10/16
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2016

2015

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2016
BestuurderIGRETEC⇒ 2016
Lid directiecomitéIGRETEC⇒ 2016
BestuurderCentre Coordonné de l'Enfance asbl CCE⇒ 2016
VoorzitterMR Fédération de Charleroi⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa⇒ 2016
Bestuurder - Voorzitter benoemings- en bezoldigingscomitéOres⇒ 2016
BestuurderPubli-T⇒ 2016
BestuurderALPH asbl⇒ 2016
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2015

2014

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
13/06/14
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
17/06/14
SchepenCommune de Pont-à-Celles
37 903,26
bruto per jaar
13/06/14
BestuurderTEC Charleroi13/06/14
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderSPAQuE13/06/14
BestuurderCentre Coordonné de l'Enfance asbl CCE
VoorzitterMR Fédération de Charleroi
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl30/06/14
Bestuurder - Voorzitter benoemings- en bezoldigingscomitéORES
BestuurderPubli-T
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
Ambtenaar-06/06/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2014

2013

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Pont-à-Celles
37 903,26
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderSPAQuE
BestuurderCentre Coordonné de l'Enfance asbl CCE
VoorzitterMR Fédération de Charleroi
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl
Bestuurder - Voorzitter benoemings- en bezoldigingscomitéORES
BestuurderPubli-T
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2013

2012

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Pont-à-Celles
37 160,83
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderSPAQuE
BestuurderCentre Coordonné de l'Enfance asbl CCE
BestuurderTélésambre asbl
VoorzitterMR Fédération de Charleroi
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl
Bestuurder - Voorzitter benoemings- en bezoldigingscomitéORES
BestuurderPubli-T
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2012

2011

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
36 432,74
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderSPAQuE14/11/11
BestuurderTélésambre vzw
VoorzitterMR Fédération de Charleroi
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl
BestuurderOres
Voorzitter bezoldigings en benoemingscomitéOres
BestuurderPubli-T01/12/11
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2011

2010

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
35 718,60
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
VoorzitterAgence de Développement Local ADL
OndervoorzitterPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre vzw
VoorzitterMR Fédération de Charleroi
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl
BestuurderORES
Voorzitter bezoldigings en benoemingscomitéORES
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2010

2009

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
35 016,44
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
VoorzitterAgence de Développement Local ADL14/12/09
BestuurderAgence immobilière sociale PROLOGER asbl31/12/09
OndervoorzitterPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre vzw
VoorzitterMR Fédération de Charleroi-Thuin
Lid provinciaal bureauMR Fédération du Hainaut
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCemmark sprl
BestuurderORES
Voorzitter bezoldigings en benoemingscomitéORES
OndervoorzitterHall des sports asbl31/12/09
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Ambtenaar-
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2009

2008

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
35 016,44
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderAgence immobilière sociale PROLOGER asbl
OndervoorzitterPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre Espace Sud
VoorzitterMR Fédération de Charleroi-Thuin
Lid bureauMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterHall des sports asbl
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro Jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Ambtenaar-
Gedelegeerd bestuurderAuto-Luttre sa
ZaakvoerderCEMMARK sprl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2008

2007

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
32 996,88
bruto per jaar
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGH30/06/07
BestuurderIGRETEC29/06/07
Lid directiecomitéIGRETEC29/06/07
BestuurderAgence immobilière sociale de Promotion du Logement et de Gérance PROLOGER
OndervoorzitterPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre Espace Sud
VoorzitterMR Fédération de Charleroi-Thuin
Lid bureauMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterHall des sports asbl
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
BestuurderAuto-Luttre, sa
ZaakvoerderCEMMARK, sprl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Knaepen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2007

2006

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
BestuurderTEC Charleroi
BestuurderIGH
BestuurderAgence immobilière sociale de Promotion du Logement et de Gérance PROLOGER
BestuurderCommunauté urbaine du Pays de Charleroi/ Val de Sambre etSud Hainaut CUCT
BestuurderPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre Espace Sud
VoorzitterMR Fédération de Charleroi-Thuin
Lid bureauMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterHall des sports asbl
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2006

2005

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
BestuurderTEC Charleroi01/07/05
BestuurderIGH
BestuurderAgence immobilière sociale de Promotion du Logement et de Gérance PROLOGER
BestuurderCommunauté urbaine du Pays de Charleroi/ Val deSambre et Sud Hainaut CUCT
BestuurderIntranet du Pays de Charleroi
SecretarisMusée de l'Outil et de la Vie locale et régionale30/06/05
BestuurderPays de Geminiacum
BestuurderTélésambre Espace Sud
VoorzitterMR Fédération de Charleroi-Thuin
Lid bureauMR Fédération du Hainaut
OndervoorzitterHall des sports asbl
BestuurderALPH asbl
PenningmeesterDelipro jeunesse asbl
BestuurderPTF sc
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2005

2004

Philippe Knaepen • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Pont-à-Celles
BestuurderIGH
VoorzitterFédération MR de Charleroi-Thuin
Gemeente voormanMouvement réformateur
Lid provinciaal bureauMouvement réformateur
BestuurderAgence immobilière sociale Prologer
BestuurderCommunauté urbaine du Pays de Charleroi
OndervoorzitterHall des sports communal
BestuurderIntranet du Pays de Charleroi
SecretarisMusée de l'Outil et de la Vie locale et régionale
BestuurderPays de Geminiacum
BestuurderTelesambre
BestuurderAlph Asbl01/12/04
PenningmeesterDelipro jeunesse01/09/04
BestuurderPTF SC
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Knaepen in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Knaepen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Knaepen Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Knaepen