Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Patrick Robert Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Patrick Robert

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Patrick Robert

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Robert

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Patrick Robert heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Patrick Robert heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Patrick Robert • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Commissaire du gouvernement dans une institutionCaisse des Soins de Santé de la SNCB Holding2 505,49
Commissaire du gouvernement dans une institutionCentre fédéral d'Expertise des Soins de Santé1 692,00
Représentant suppléant de la Mini- stre du Budget au sein de la Com- mission des Radio-isotopesINAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité-
Représentant de la Ministre du Bud- get au sein de la Commission de Normalisation de la comptabilité des IPSSSPF Sécurité Sociale-
Fonctionnaire + comptable justiciableSPF Stratégie et Appui50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 54.438,49 tot 104.677,49 euro bruto


2018

Patrick Robert • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Commissaire du gouvernement dans une institutionCaisse des Soins de Santé de la SNCB Holding2.505,49
Commissaire du gouvernement dans une institutionCentre fédéral d'Expertise des Soins de Santé1.667,58
Représentant suppléant de la Mini- stre du Budget au sein de la Com- mission des Radio-isotopesInstitut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)-
Représentant de la Ministre du Bud- get au sein de la Commission de Normalisation de la comptabilité des IPSSSPF Sécurité Sociale-
Fonctionnaire + comptable justiciableSPF Stratégie et Appui50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 54.174,07 tot 104.173,07 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Patrick Robert

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Robert Patrick

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Patrick Robert