Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Luc Vandendorpe Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Luc Vandendorpe

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Luc Vandendorpe

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vandendorpe (PS)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Luc Vandendorpe heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Luc Vandendorpe heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Membre du conseil d'administrationNamur invest sa2 322,52
LiquidateurADL - Agence de développement local de Sambre- ville asbl-
Membre du comité de contrôle de l'eauCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Membre du conseil wallon de l'économie socialeCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Membre suppléant de l'observatoire du commerceCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Président du comité d'auditNamur invest sa-01/01/19
Membre du comité exécutifOEWB - Office économique wallon du bois-17/12/19
Membre du conseil d'administrationOEWB - Office économique wallon du bois-17/12/19
Inspecteur généralService public de Wallonie50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 52.563,52 tot 102.802,52 euro bruto


2019

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Administrateur du CANamur Invest
2.322,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur du CANamur Capital Risque
Administrateur du CANamur Développement Compétitivité
Administrateur du CANamur Inovation & Growth
Administrateur du CAPréface
Président du comité d'auditNamur Invest
Administrateur du CAOffice Economique Wallon du Bois
Membre du comité exécutifOffice Economique wallon du Bois

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
LiquidateurAgence de développement local de Sambreville asbl-
Membre du comité de contrôle de l'eauCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Membre du conseil wallon de l'économie socialeCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Membre suppléant de l'observatoire du commerceCESE - Conseil économique, social et environnemen- tal de Wallonie-
Membre du conseil d'administrationNamur Invest sa600,0017/10/18
Membre du conseil d'administrationNamur Invest sa627,6017/10/18
Membre du comité de gestionOffice économique wallon du bois-
Totaal: 1.227,60 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Vandendorpe in 2018

2018

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Administrateur du CANamur Capital Risque
Administrateur du CANamur Développement Compétitivité
Administrateur du CANamur Invest
1.427,60
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur du CANamur Innovation & Growth
Comité d'audit (président)Namurinvest
Membre du Comité de GestionOffice économique wallon du Bois
Administrateur du CAPréface

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil d'administration - PrésidentNADIR
Conseil d'administration - AdministrateurNamurinvest
1.600,00
bruto voor de bezoldigde periode
Comité de Gestion - MembreOffice économique wallon du Bois
Conseil d'administration - Commissaire du GouvernementPort Autonome de Namur
530,07
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2009

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Profondeville
DirecteurService public de Wallonie23/07/09
BestuurderAgence wallonne de stimulation économique
BestuurderAutonome Haven van Namen01/06/09
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine30/06/09
RegeringscommissarisSociété publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur
LidCommission internationale de la Meuse01/04/09
LidTwinning Committee
Lid politieraadPolitiezone Entre Sambre et Meuse
VoorzitterPrésence et action culturelles PAC Section locale
OndervoorzitterPS Fédération de Namur
BestuurderNamur Invest sa
RegeringscommissarisSOFRIWAL01/10/09
VoorzitterVivre en Wallonie asbl
LidASE - Comité de sélection des Accompagnateurs01/12/09
LidCESRW conseil de la politique scientifique
LidComité de sélection des Projets FIRST01/07/09
LidComité de sélection Recherche collective01/07/09
LidComité permanent de concertation de la construction01/07/09
LidCommission communale du budget
LidCommission d'encadrement du conseil communal
LidCommission d'Evaluation de la Recherche01/07/09
VoorzitterFESONAM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Vandendorpe in 2009

2008

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Profondeville
BestuurderAgence wallonne de stimulation économique
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine01/09/08
RegeringscommissarisSociété publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur
LidTwinning Committee
Lid politieraadPolitiezone Entre Sambre et Meuse
VoorzitterPrésence et Action culturelles PAC
OndervoorzitterPS Fédération de Namur
BestuurderNamur Invest sa01/12/08
RegeringscommissarisSOFRIWAL
VoorzitterVivre en Wallonie asbl
LidCESRW conseil de la politique scientifique
LidComité permanent de concertation de la construction
LidCommission de sélection des Projets FIRST
LidCommission de sélection Recherche collective
LidCommission d'Evaluation de la Recherche
BestuurderFESONAM asbl
BestuurderInvestsud-spin off Luxembourgeoise01/12/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Vandendorpe in 2008

2005

Luc Vandendorpe • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Profondeville
Adjunct-kabinetschefGouvernement wallon, Economie et Emploi
RegeringscommissarisSPABS NAMUR
PenningmeesterTwinning Committee31/03/05
BestuurderGemeentelijke Huis voor toerism
Lid politieraadPolitiezone Entre Sambre et Meuse
Voorzitter (locale sectie)Présence et Action culturelles PAC
VoorzitterPS Fédération cantonale
BestuurderPS Fédération de Namur FESONAM
RegeringscommissarisSOFRIWAL
VoorzitterVivre en Wallonie asbl01/06/05
OndervoorzitterVivre en Wallonie asbl01/06/05
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Vandendorpe in 2005

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Luc Vandendorpe

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Vandendorpe Luc

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Luc Vandendorpe