Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

René De Preter Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
René De Preter

René De Preter

De details van de mandaten, ambten en beroepen van René De Preter (sp.a) - 2100 ANTWERPEN (Deurne).Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

René De Preter is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2010 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

René De Preter heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2013 | Mandaten 2012 | Mandaten 2011 | Mandaten 2009 | Mandaten 2008 | Mandaten 2007 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zijn tijdelijk toegankelijk via de bordeauxrode box in de rechterkolom "ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD"

2013

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderIMEA26/03/13
BestuurderIntercommunale Vereniging Hooge Maey26/03/13
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van René De Preter in 2013

2012

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid districtsraadDistrict Deurne
BestuurderIMEA
BestuurderIntercommunale Hooge Maey
Gepensioneerde-
BestuurderDr. Willy Peerscentrum
VoorzitterVZW Toneel- en Zangvereniging Kultuur
BestuurderVZW Turninum
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.


2011

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid districtsraadDistrict Deurne
BestuurderIMEA
BestuurderIntercommunale Hooge Maey
BestuurderDr. Peerscentrum
Voorzittervzw Toneel- en Zangvereniging Kultuur
Bestuurdervzw Turninum
Bezoldigingsplafond voor 2011: 169 546,56 euro bruto.


2009

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DistrictsraadslidDistrict Deurne
BestuurderHOOGE MAEY
BestuurderIMEA
Bezoldigingsplafond voor 2009: 165 763,62 euro bruto.


2008

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW raadslidStad Antwerpen
DistrictsraadslidDistrict Deurne
BestuurderHOOGE MAEY
BestuurderIMEA
BestuurderArbeiders-opvoeding Deurne vzw
VoorzitterClub DT vzw
VoorzitterSociale Kring Cultuur Deurne vzw
BestuurderVolksmuseum Deurne
Bezoldigingsplafond voor 2008: 155 760,66 euro bruto.


2007

René De Preter • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
OCMW raadslidStad Antwerpen06/01/07
VoorzitterDistrict Deurne18/01/07
DistrictsraadslidDistrict Deurne18/01/07
BestuurderHOOGE MAEY29/03/07
BestuurderIMEA27/03/07
BestuurderArbeiders-opvoeding Deurne vzw
VoorzitterClub DT vzw
VoorzitterSociale Kring Cultuur Deurne vzw
BestuurderTurninum vzw
Bezoldigingsplafond voor 2007: 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van René De Preter in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

In februari 2012 heeft Cumuleo René De Preter aangesproken over het verzuim van zijn wettelijke verplichtingen betreffende het indienen van een mandatenlijst of een vermogensaangifte. Zie de verzonden briefwisseling.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor René De Preter

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Preter René

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

René De Preter