Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Dominique De Troyer Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Dominique De Troyer

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Dominique De Troyer

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique De Troyer (PS) - 1450 CHASTRE (Chastre-Villeroux-Blanmont).Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Dominique De Troyer is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2018 | 2014 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Dominique De Troyer heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallon
Présidente du ConseilProvince
30.831,56
bruto voor de bezoldigde periode
xISBW
12.271,10
bruto voor de bezoldigde periode
Pension-

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Présidente du Conseil ProvincialProvince Brabant Wallon
31.729,13
bruto voor de bezoldigde periode
?
MembreAPW?
PrésidenteISBW Int. Sociale du Brabant Wallon
23.504,04
bruto voor de bezoldigde periode
?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Présidente (du Conseil provincial)Province de Brabant Wallon⇒ 2018
PrésidenteIntercommunale Sociale du Brabant Wallon⇒ 2018
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon asbl⇒ 2018
Vice-présidenteEspace Belle Vue⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Présidente (du Conseil provincial)Province de Brabant Wallon⇒ 2017
PrésidenteIntercommunale Sociale du Brabant Wallon⇒ 2017
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon asbl⇒ 2017
AdministratriceAssociation des Provinces wallonnes APW⇒ 2017
Vice-présidenteEspace Belle Vue⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2016

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallonNeeOorspronkelijk mandaat
AdministratriceAssociation des Provinces wallonnes APWNeeAfgeleid mandaat
Présidente du CAISBWNeeAfgeleid mandaat
Présidente du conseil provincialProvince de Brabant wallonNeeAfgeleid mandaat
Vice-présidenteEspace Belle VueNeeMandaat, leidende functie of beroep
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant wallonJaMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter (provincieraad)Provincie Waals-Brabant⇒ 2016
VoorzitterIntercommunale Sociale du Brabant Wallon
23 504,06
bruto per jaar
⇒ 2016
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon asbl⇒ 2016
BestuurderAssociation des Provinces wallonnes APW⇒ 2016
OndervoorzitterEspace Belle Vue⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Dominique De Troyer toegevoegd.


2013

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter (provincieraad)Province de Brabant wallon
Voorzitter directiecomitéISBW
Voorzitter raad van bestuurISBW
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC Brabant wallon
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon
BestuurderAssociation des Provinces wallonnes APW
OndervoorzitterEspace Belle Vue
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.


2012

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvince de Brabant wallon
Voorzitter (provincieraad)Province de Brabant wallon25/10/12
FractieleiderProvince de Brabant wallon25/10/12
BestuurderISBW
Lid directiecomitéISBW
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC Brabant wallon
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon
OndervoorzitterEspace Belle Vue
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Dominique De Troyer in 2012

2011

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
FractieleiderProvincie Waals-Brabant
BestuurderISBW
Lid directiecomitéISBW
VoorzitterPrésence et Action Culturelles PAC Brabant wallon
Secrétaire fédéralePS Fédération du Brabant Wallon
OndervoorzitterEspace Belle Vue
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Provincieraadslid - FractieleiderProvincie Waals-Brabant
BestuurderISBW
Lid directiecomitéISBW26/10/10
BestuurderNotre Maison asbl30/06/10
Secrétaire fédéraleFédération PS - BW
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Dominique De Troyer in 2010

2009

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
BestuurderISBW
BestuurderNotre Maison asbl
Secrétaire fédéraleFédération PS - BW
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Dominique De Troyer • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Waals-Brabant
BestuurderISBW20/02/08
BestuurderFoyer Wavrien sc (le)
Secrétaire fédéraleFédération PS - BW
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Dominique De Troyer in 2008

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Dominique De Troyer

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Troyer Dominique

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Dominique De Troyer